หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคการผลิต 
100K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
แนวความคิดในการดําเนินธุรกิจ เหตุผลในการเลือกดําเนินธุรกิจ เหตุผลในการเลือกผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ
ซึ่งสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าหรือการสอดคล้องกับสภาวะตลาด

 File size : 0.976 MB.
 Type : pdf
17-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(3,249)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.