หน้าดาวน์โหลด   ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox   แบบฟอร์มเอกสารทางธุรกิจสำเร็จรูป 
63K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ประกอบด้วยแบบฟอร์มทางธุรกิจ 29 ประเภท ที่สำคัญสำหรับเลือกใช้ในการดำเนินธุรกิจประจำวัน
 File size : 0.264 MB.
 Type : xls
18-06-2555กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ
(6,166)
ตัวอย่างงบการเงินที่ลงตัวเลขไว้ให้ศึกษา ที่จะช่วยผู้ประกอบการมือใหม่เข้าใจ

 File size : 0.121 MB.
 Type : xls
18-06-2555กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ
(6,413)
ชุดแบบฟอร์มงบการเงินพร้อมเชื่อมโยงสูตรระหว่างแบบฟอร์มที่จะช่วยให้ท่านลองทำงบการเงินต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 File size : 0.12 MB.
 Type : xls
18-06-2555กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ
(5,046)
สำหรับท่านที่ถนัดคำนวณด้วยตนเอง ไม่เชื่อมโยงสูตรระหว่างแบบฟอร์ม

 File size : 0.083 MB.
 Type : xls
18-06-2555กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ
(3,933)
สมุดงานเปล่าเป็นแบบฟอร์มพร้อมใช้ มีคำถามนำช่วยท่านเขียนแผนธุรกิจด้วยตัวเอง

 File size : 0.438 MB.
 Type : pdf
18-06-2555กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ
(3,306)
อธิบายความหมายและความสำคัญของแผนธุรกิจ ให้ใช้ร่วมกับสมุดงานแผนธุรกิจ

 File size : 0.373 MB.
 Type : pdf
18-06-2555กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ
(2,423)