หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศอินเดีย | India 
26K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
 อินเดียขอทบทวนความตกลงFTA กับไทย หลังยอดนำเข้าพุ่ง ทำขาดดุลการค้า นำร่องภาษีเบรกนำเข้าทองคำ เหตูสินค้าไทยได้รับความนิยมสูง
 File size : 0.271 MB.
 Type : PDF
20-05-2557กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(666)
ให้ระบุรหัสประเทศในเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย ที่ขอรับสิทธิพิเศษฯ
 File size : 0.427 MB.
 Type : pdf
07-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(847)
“อินเดีย” เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1.21 พันล้านคน (ประมาณการปี 2555) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมทั้งสิ้น 1.843 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
 File size : 0.234 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(779)
 ผู้นำอาเซียน-อินเดีย ได้ร่วมลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างอาเซียนและอินเดีย(Framework Agreement on Comprehensive Cooperation between ASEN and India)
 File size : 0.044 MB.
 Type : pdf
24-08-2555thaifta
(584)
 มีดินแดนในอาณัติ คือ หมู่เกาะนิโคบาและอันดามัน
 File size : 12.803 MB.
 Type : pdf
18-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,416)
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปเริ่มอิ่มตัว
 File size : 0.232 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(669)
ปี 2551 (มค.-พค.) มูลค่าฯ 143,584 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น  28%)
 File size : 0.778 MB.
 Type : ppt
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(669)
แหล่งผลิตสินค้าส่งออก   เม็ดพลาสติก ,เหล็ก,เครื่องรับโทรทัศน์,ผ้าผืน,ปูนซีเมนต์,อุปกรณ์รถยนต์ ,ยางพารา,ปาร์ติเคิลบอร์ด

 File size : 5.444 MB.
 Type : ppt
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(599)
มหาเศรษฐีชาวอินเดียร่ำรวยติดอันดับ 3 ของโลก (Lakshmi Mittal)
 File size : 1.499 MB.
 Type : ppt
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(615)
เป็นฐานสนับสนุนหลักการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมฝั่งอันดามัน
 File size : 6.065 MB.
 Type : ppt
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(551)
Hindu don’t take beef, Muslim don’t take pork, fish and lambs are the safe choice
 File size : 0.579 MB.
 Type : ppt
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(699)
Proximity to India that means we will see many  more young people coming to Thailand

 File size : 7.209 MB.
 Type : ppt
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(582)
อินเดียเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
 File size : 0.396 MB.
 Type : pdf
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(574)
ตลาดใหญ่เศรษฐกิจเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเฉลี่ยปีละ 8%
 File size : 1.866 MB.
 Type : pdf
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(617)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.