หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศนิวซีแลนด์ | New Zealand 
13K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ลงนามความเป็นหุ่นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ช้ดกันยิ่งขึ้น ไทย –นวซิ แลนด์ (TNZCEP) 
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
24-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(808)
การจัดทำความตกลงทางการค้าเสรีของนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 ประเภท
 File size : 0.611 MB.
 Type : pdf
24-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(885)
การเจรจาจัดทำความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้า
 File size : 5.981 MB.
 Type : pdf
11-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(578)
ถิ่นกำเนินสินค้ามีความยืดหยุดมากเกินไป อาส่งผลกระทบ
 File size : 7.518 MB.
 Type : pdf
11-04-2555กรรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(529)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.