หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศเวียดนาม | Vietnam 
73K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.08 MB.
 Type : pdf
17-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(684)
 ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเวียดนามเริ่มมีทิศทางดีขึ้นจากากรดำเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เริ่มประสบผล  จนทำให้เศรษฐกิจที่เริ่มประสบผล จนทำให้เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวได้สูง
 File size : 0.14 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(693)
แม้ในปี 2556 ทีผ่านมา เศรษฐกิจบริโภคในประเทศที่ซบเซา ระบบธนาคารมีหนี!เสียในระดับสูง และแต่เศรษฐกิจโดยรวมยังมีทิศทางดีขึ้น
 File size : 0.142 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(683)
Goods and services used for manufacturing, business and consumption in Vietnam shall be the objects subject to value added tax, except for the objects stipulated in article 5 of this Law.
 

 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(926)
ภาคเหนือและภาคกลางใช้เส้นทางผ่านประเทศลาว ภาคใต้ใช้เส้นทางผ่านประเทศกัมพูชา
 File size : 0.482 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(940)
กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวง มีพื้นที่ประมาณ 3,348 ตารางกิโลเมตร
 File size : 0.483 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(833)
ภูมิอากาศ มีความแตกต่างตามลักษณะทางพื้นที่ภูมิศาสตร์ขิงเวียดนาม คือ ภาคเหนือมีอากาศคี่อนข้างหนาวเย็นแบ่งออกเป็น 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว
 File size : 5.11 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(686)
 Export Products
At this moment Vietnam export over 20 categories of plastic to world markets,of which three categories had export revenue of over 100 million USD 

 File size : 0.391 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(1,442)
 They said companies needed to increase investment in large-capacity prodution chains to make high-value products and to produce more raw material 
 File size : 0.28 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(1,215)
 เศรษฐกิจมหาภาค : รัฐบาลตั้งเป้าหมายการเติบโต GDP ร้อยละ 6-6.5 ในปี 2555 หลังชะลอตัวต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อยในปีก่อน โดยขณะนี้ประสบความสำเร็จในการลดอัตราเงินเฟ้อลงต่ำสุดในรอบเกือบ 1 ปี
 File size : 0.124 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(929)
 The focus will go to:
-Food & Foodstuff;
-Lifestyle products/ fast moving consumer products;

 File size : 0.446 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(759)
 Measures to manage CPI
implementation of strict measures to tighten money suuply and credit growth,and enhance the management of state budget spending and public

 File size : 0.195 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(725)
 FOOD REGULATIONS IN VIETNAM
NORMAL FOOD:LOCAL IMPORTERS/DISTRIBUTORS MUST REGISTERRED AND DECLARE THE FOOD QUAILTY

 File size : 0.654 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(1,189)
กิจการอยู่ในข่ายยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 4 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 9 ปี
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
24-07-2555กรมเจรจาการค้า
(817)
เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่า การปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ของเวียดนาม File size : 0.038 MB.
 Type : doc
23-07-2555วันวลิต ธารไทรทอง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าแล
(709)
การเมืองมีเสถียรภาพ นโยบายต่างๆ ได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่อง File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-07-2555ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(713)
เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
23-07-2555หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
(714)
 นครโฮจิมินห์  (Ho Chi Minh ) เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเวียดนาม
 File size : 11.606 MB.
 Type : pdf
18-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(640)
แม้ในปี 2554 เวียดนามจะประสบภัยธรรมชาติ  แต่ผลผลิตข้าวที่เกษตรกรได้รับ
 File size : 0.105 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,125)
ราคาข้าวเปลือกท้องถิ่นในแหล่งผลิตบริเวณ Mekong River Delta (ข้าวเปลือกเมล็ดสั้น)
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,027)
การบริโภคข้าว : ปริมาณการบริโภคข้าวของเวียดนามในปี 2553
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(594)
แหล่งผลิตข้าวบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ได้ปักดำข้าวกล้าไปแล้ว จำนวน 671,000 เฮ็กตาร์
 File size : 0.043 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,054)
ตั้งแต่การนำนโยบาย “Doi Moi” มาใช้ในปี 1986 ระบบเศรษฐกิจของเวียดนามได้
 File size : 0.228 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(7,678)
ณ ปัจจุบัน ประเทศเวียดนามได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารเทศ
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,522)
กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสำนักกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก
 File size : 0.059 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,562)
พื้นที่การจัดงาน   :   พื้นที่รวม 4,389 ตารางเมตร (57x77 เมตร) จำนวน 1 Hall  แบ่งเป็น 8 ส่วน คือ
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(812)
กรมส่งเสริมการส่งออก (สำนักส่งเสริมธุรกิจบริการ) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA)และ 
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(758)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.