บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
1.2K
2 นาที
26 มีนาคม 2564
10 คำถามต้องตอบ ก่อนขายแฟรนไชส์


เจ้าของธุรกิจที่ทำแฟรนไชส์ ต้องพิจารณาให้ดีว่าธุรกิจที่ทำอยู่นั้นพร้อมขายแฟรนไชส์แล้วหรือยัง เนื่องจากต้องรับผิดชอบเครือข่ายของสาขาแฟรนไชส์ซีทั้งหมด ไม่เหมือนขยายสาขาด้วยตัวเอง เพราะความคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จของแฟรนไชส์ซีมีมาก ขณะที่เจ้าของแฟรนไชส์ต้องสร้างระบบแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะกลุ่มลูกค้าคาดหวังจะได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะใช้บริการสาขาใดก็ตาม
 
ดังนั้น การพิจารณาว่าตัวเองมีพร้อมหรือไม่ www.ThaiFranchiseCenter.com มีคำถามมาให้เจ้าของธุรกิจตอบ ก่อนขายแฟรนไชส์ มาดูพร้อมกันเลยว่ามีคำถามอะไรบ้าง ที่จะต้องตอบให้ได้ หากคิดจะทำแฟรนไชส์ครับ

1. ดำเนินธุรกิจมานานหรือยัง


ภาพจาก facebook.com/maruwaffle
 
ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ต้องดำเนินการมาได้ระยะหนึ่ง หรืออย่างน้อย 3-5 ปี เพราะจะสามารถคาดเดาได้ว่า ร้านต้นแบบแฟรนไชส์สามารถรองรับลูกค้าโดยเฉลี่ยมากน้อยแค่ไหน และโอกาสในการขยายสาขาย่อมต้องอาศัยชื่อเสียงมาระยะหนึ่ง ผู้คนรู้จักอยู่บ้าง จึงจะช่วยให้โอกาสความสำเร็จในการขยายสาขาแฟรนไชส์ก็จะมีมากขึ้นด้วย
 • บริษัทก่อตั้งมากีปี?
 • มีจำนวนสาขาเท่าไหร่?
2. มีฐานกลุ่มลูกค้ามากพอหรือยัง
 
ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์มีฐานลูกค้ามากพอที่จะขยายสาขาแล้วรึยัง กรณีนี้เพื่อตอบโจทย์ว่าการขยายสาขาจะไม่กระทบกับฐานลูกค้าเก่า ไม่ใช่ขยายสาขาไปแล้วลูกค้ามีแค่วงแคบๆ หรือลูกค้ากระจายไปสาขาอื่นๆ รายได้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คิด  
 • กลุ่มลูกค้าเป็นใคร?
 • ธุรกิจเปิดได้ทุกพื้นที่?
3. สินค้าและบริการตอบโจทย์ลูกค้า


ภาพจาก facebook.com/LEMONG.RAMEN
 
ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ต้องมีสินค้าและบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในวงกว้าง เป็นสินค้าที่ลูกค้ามีการซื้อซ้ำอยู่บ่อยๆ มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และต้องไม่ใช่สินค้าตามกระแส 
 • สินค้าตอบโจทย์ลูกค้าทั่วประเทศหรือไม่?
 • สินค้ามีการซื้อซ้ำบ่อยๆ หรือไม่? 
4. จดเครื่องหมายการค้าหรือยัง
 
ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพราะจะทำให้มีความเป็นเจ้าของสิทธิจะทำให้เรามีอำนาจต่อรอง และป้องกันการทำซ้ำหรือสินค้าลอกเลียนแบบได้ และแบรนด์สินค้าเป็นที่นิยมจะมีมูลค่าในตัวเอง โดยเฉพาะช่วยเพิ่มราคาค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ให้สูงขึ้นได้
 • เป็นเจ้าของตราสินค้าแท้จริงหรือไม่?
 • ลอกเลียนแบบสินค้าได้หรือไม่?
5. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักหรือยัง

ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ต้องมีแบรนด์เป็นที่รู้จัก พูดถึงคนต้องร้องอ๋อทันที เพราะแบรนด์ที่ดี มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของคนแพร่หลาย ยิ่งคนรู้จักทั่วประเทศยิ่งดี เพราะจะช่วยให้มีผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์มากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างแบรนด์  
 • แบรนด์มีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหน?
 • ธุรกิจคนรู้จักทั่วประเทศหรือไม่?
6. ธุรกิจมีผลกำไรแล้วหรือยัง


ภาพจาก facebook.com/momochafreshtea

ธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์ได้จะต้องพิสูจน์ในตัวเองว่า มียอดขาย และสร้างผลกำไรแล้ว มีผลตอบแทนที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจน จึงจะขายแฟรนไชส์ให้กับคนอื่นได้ ดังนั้น ธุรกิจควรมีการทำงบกำไรขาดทุน งบลงทุนสำหรับร้านต้นแบบแฟรนไชส์
 • ยอดขายในแต่ละวันเท่าไหร่?
 • กำไรในแต่ละวันเท่าไหร่?
 • ระยะเวลาในการคืนทุน?
 • งบลงทุนสำหรับเปิดร้าน?
7. ธุรกิจถ่ายทอดได้ง่ายหรือไม่
 
ธุรกิจที่เหมาะในการขายแฟรนไชส์ ต้องสามารถถ่ายทอดความรู้การทำธุรกิจให้คนอื่นได้ง่าย วิธีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย มีการบันทึกขั้นตอนการทำงาน จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อใช้ตรวจสอบมาตรฐานการทำงาน และมีการฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขาย และลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
 • ขั้นตอนการทำงานยุ่งยากหรือไม่?
 • ระยะเวลาในการฝึกอบรม? 
 • ใช้พนักงานมากน้อยแค่ไหน?
8. ธุรกิจลอกเลียนแบบได้ง่ายหรือไม่


ภาพจาก facebook.com/cafechakanofficial
 
แม้ว่าจะสอนงานให้คนอื่นได้ง่าย ธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์ต้องมีสูตรลับ หรือความลับทางการค้า ที่เราต้องควบคุมได้ ไม่ให้คนซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วทำเองได้หมด แล้วจะไม่สนใจเรา กรณีนี้ต้องหาวิธีว่าธุรกิจของเราสามารถล็อกว่าแฟรนไชส์ซียังต้องพึงพาเราอย่างไร การขายวัตถุดิบให้อาจเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ต้องไม่ให้ราคาวัตถุดิบสูงกว่าราคาตลาด
 • ธุรกิจเลียนแบบง่ายหรือไม่?
 • มีสูตรลับหรือไม่?
 • ขายวัตถุดิบด้วยหรือไม่?
9. มีทีมงานรองรับแฟรนไชส์ซีหรือยัง
 
ธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทีมงานที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าทีมงานการตลาด จัดซื้อ บัญชี กฎหมาย การวิจัยและพัฒนา อบรม ออกแบบตกแต่ง ฯลฯ มีความสามารถในการบริหารร้านสาขา ทำหน้าที่ในการคอยตอบคำถาม ดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนร้านสาขาแฟรนไชส์ เจ้าของธุรกิจจะต้องมีแผนการสร้างทีมงานอย่างเป็นระบบ 
 • มีทีมงานมากน้อยแค่ไหน?
 • สนับสนุนแฟรนไชส์ซีด้านไหนบ้าง?
 • ให้การช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีเรื่องอะไรบ้าง?
 • ใช้เลาเปิดร้านกี่วัน?
10. คุณทำงานร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่


ภาพจาก facebook.com/SaiNoms
 
ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน เมื่อแฟรนไชส์ซีสำเร็จ แฟรนไชส์ซอร์ก็สำเร็จด้วย ดังนั้น แฟรนไชส์ซอร์ต้องมีสัมพันธ์ที่ดีกับแฟรนไชส์ซี ทำงานร่วมกับแฟรนไชส์ซีได้ ให้คำแนะนำแฟรนไชส์ซีได้ รวมถึงพร้อมรับฟังความคิดและข้อเสนอแนะใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • ชอบทำงานเป็นทีมหรือคนเดียว?
 • รับฟังความคิดเห็นคนอื่นหรือไม่?
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีหรือไม่?
 
ข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่ธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์ ต้องทำ และเจ้าของธุรกิจต้องตอบ ก่อนที่จะต้องมาสร้างแผนกลยุทธ์ สร้างระบบการทำงาน และพัฒนาคู่มือปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน เพื่อใช้ในการควบคุมแฟรนไชส์ และพัฒนาให้เติบโตต่อไป ตลอดจนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี ซึ่งถือว่าสำคัญมากในกระบวนการขายแฟรนไชส์
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 

Franchise Tips
 1. ดำเนินธุรกิจมานานหรือยัง
 2. มีฐานกลุ่มลูกค้ามากพอหรือยัง
 3. สินค้าและบริการตอบโจทย์ลูกค้า
 4. จดเครื่องหมายการค้าหรือยัง
 5. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักหรือยัง
 6. ธุรกิจมีผลกำไรแล้วหรือยัง
 7. ธุรกิจถ่ายทอดได้ยากหรือไม่
 8. ธุรกิจลอกเลียนแบบได้ง่ายหรือไม่
 9. มีทีมงานรองรับแฟรนไชส์ซีหรือยัง
 10. คุณทำงานร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่
 
ในยุคนี้หากใครคิดจะสร้างธุรกิจขึ้นมาและประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมาก จึงทำให้หลายๆ คนหันมาลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างธุรกิจ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาด อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับ มีการถ่ายทอดการทำงานทุกๆ อย่าง จนพร้อ..
5months ago   791  8 นาที