บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
798
2 นาที
24 มีนาคม 2564
4 Stages การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์
 

ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์หรือธุรกิจทั่วไป ต้องผ่าน 4 ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้น การเติบโตการขยาย และการปรับตัวหรือถดถอย แม้ว่าทุกธุรกิจจะมีความแตกต่างกัน และใช้ระยะเวลาเจริญเติบโตไม่เหมือนกัน 
 
แต่ถ้าได้อ่านบทความนี้ ที่ www.ThaiFranchiseCenter.com นำเสนอจะทำให้คุณรู้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณอยู่ในขั้นตอนใด และคุณจะเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

1. ช่วงเริ่มต้น (The Start-Up Stage)
 
ภาพจาก แฟรนไชส์ ไอดับเบิ้ลยูจี พีแอลซี

ขั้นตอนแรกของการเติบโตธุรกิจแฟรนไชส์เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด สำหรับผู้ประกอบการทุกรายที่จะผ่านพ้นไปได้ จากข้อมูลในสหรัฐอเมริกาพบว่าธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่กว่า 80% จะล้มเหลวภายใน 2 ปีแรกของการดำเนินธุรกิจ
 
ในฐานะเจ้าของธุรกิจรายใหม่ คุณจะต้องสวมหมวกหลายใบ ตั้งแต่นักบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ไปจนถึงผู้ดูแลควบคุมระบบต่างๆ ของธุรกิจ นอกจากนี้คุณยังต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กอาจใช้เวลาถึง 3 ปี ในการทำกำไร และสามารถรักษากระแสเงินสดที่เป็นบวก เพื่อป้องกันการล้มละลายที่จะมาทำลายความฝันของคุณ
 
ดังนั้น การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์สามารถลดความเสี่ยงต่างๆ ที่เจ้าของธุรกิจรายใหม่ต้องเผชิญได้ คิดเป็นอัตราส่วนน้อยกว่า 1% ของธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะต้องปิดตัวลงต่อปีเพราะความล้มเหลวทางการค้า และกว่า 93% รายงานว่าเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ได้นำเสนอผลกำไร ระบบ รูปแบบธุรกิจ การอบรม คำแนะนำ ความมั่นคง และการสนับสนุนที่จำเป็นมากในระยะเริ่มต้น ตลอดจนการจัดหาระบบปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐาน ทำการตลาดเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ
 
แม้แต่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ทำกำไรได้สูงสุด และเป็นแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุด ก็เคยอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ยากลำบาก ด้วยการทำงานหนัก ตั้งใจ มีความทุ่มเท และอดทน ธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณอาจกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 
#Tips ทำธุรกิจในช่วงปีแรก
 
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ดี ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแฟรนไชส์ ระบบบัญชีเบื้องต้น และติดต่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากแฟรนไชส์ซอร์ให้มากที่สุด อย่าดิ้นรนและทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ควรให้ทีมงานของแฟรนไชส์ซอร์ใช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาด พัฒนาสินค้า ส่งสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการขาย : https://bit.ly/39cVPLO


คอร์สเรียนแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ https://bit.ly/3slEIyF


 
2. ช่วงเจริญเติบโต (The Growth Stage)
 
ภาพจาก facebook.com/nokpheonix1

หลังจากดำเนินธุรกิจไปประมาณ 2 ปี ธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณจะเข้าสู่ขั้นตอนการเจริญเติบโต ซึ่งอาจจะใช้เวลาแตกต่างกันในแต่ละธุรกิจแฟรนไชส์ แต่พอถึงตอนนี้คุณมีการสร้างฐานลูกค้าได้พอประมาณ และมีรายได้ที่ยั่งยืนจากธุรกิจของคุณ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ควบคุมดูแลได้ แต่หลายคนอาจไม่หยุดธุรกิจไว้เพียงแค่นี้ 
 
สำหรับแฟรนไชส์ซีแฟรนไชส์ซีที่มีความทะเยอทะยานในช่วงธุรกิจมีการเติบโต ส่วนใหญ่จะคิดขยายธุรกิจ หรือเพิ่มจำนวนสาขาไปยังพื้นที่อื่นๆ รวมถึงการจ้างพนักงานรองรับธุรกิจที่ใหญ่โตมากขึ้น ซึ่งช่วงนี้จะได้เห็นผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
ในช่วงนี้ แฟรนไชส์ซีอาจจะต้องค่อยๆ ถอยตัวเองออกจากการบริหารธุรกิจ อนุญาตให้พนักงานที่มีคุณสมบัติสูงของคุณเข้ามารับผิดชอบบางส่วน ซึ่งคุณอาจมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณได้
 
#Tips ช่วงการเจริญเติบโตธุรกิจ
 
คุณควรตรวจสอบกระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน เครดิตธุรกิจ เงินเบิกเกินบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อป้องกันความล่าช้าของรายได้ และการล้มละลาย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทีมงานให้แข็งแกร่งสูสุด กำหนดเป้าหมายธุรกิจของตัวเองให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นยอดขาย รายได้ การขยายสาขา ภายในระยะเวลากี่ปี และเตรียมรับมือกับการเกิดวิกฤติ 
 
3. ช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ (The Maturity Stage)
 
ภาพจาก facebook.com/geeacademy/

หลังจากที่คุณดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์มาเป็นเวลาหลายปี คุณได้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างภาคภูมิใจ ซึ่งในช่วงนี้คุณได้สร้างฐานลูกค้าที่ภักดีจำนวนมาก และสร้างรายได้ที่ดี ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่าย มีกำไรเหลือมากมาย รวมถึงกระแสเงินสดมีแนวโน้มที่ดี และคุณได้มีการเริ่มขยายธุรกิจไปยังสถานที่ใหม่ๆ 
 
#Tips ช่วงการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ของธุรกิจ
 
ช่วงนี้คุณอาจรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการเป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณเดินทางมาถึงระยะเจริญเติบโตเต็มที่ คุณควรพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่ๆ อยู่เสมอ จับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และพฤติกรรมผู้บิโภค เช่น โควิด-19 อาจนเดลิเวอรี่มาใช้ ทำครัวกลาง ศึกษาคู่แข่ง วิจัยการตลาด รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารของธุรกิจอื่นๆ ติดตามเทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ตลาด เป็นต้น 
 
4. ช่วงต่ออายุ หรือ ถดถอย (The Renewal or Decline Stage) 

ขั้นตอนสุดท้ายของวัฏจักรการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นช่วงแบ่งเส้นทางเดินของธุรกิจระหว่างการก้าวไปสู่ความแข็งแกร่งของธุรกิจและเดินสู่ความถดถอยของธุรกิจ หลังจากผ่านช่วงแห่งความรุ่งโรจน์ ธุรกิจส่วนใหญ่จะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการถดถอย แม้ว่าหลายๆ ธุรกิจจะพยายามรักษาการเติบโตของธุรกิจในช่วงอิ่มตัวให้ได้นานที่สุด แต่ก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงช่วงถดถอยได้ โดยในช่วงถดถอยนั้นคุณจะเห็นได้ชัดเจนว่ายอดขายจะลดลงอย่างมาก พฤติกรรมผู้บริโภคจะเริ่มเปลี่ยนไป ธุรกิจจะเริ่มสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด เนื่องจากการแข่งขันที่มีในตลาดสูงมากยิ่งขึ้น


 
ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่อาจทำให้ธุรกิจชะลอตัวลง ณ จุดนี้คุณจะต้องตัดสินใจว่า จะขายกิจการแฟรนไชส์ให้คนอื่น หรือ ลงทุนใหม่เพื่อฟื้นฟูธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับเปลี่ยนบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเร่งระบายผลิตภัณฑ์ออกไปให้ได้โดยเร็วที่สุด หรือการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่ยังมีความจงรักภักดีเพื่อมาซื้อซ้ำ รวมไปถึงการติดต่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากแฟรนไชส์ซอร์ 
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ข้อมูลอ้างอิง
https://bit.ly/3ckQCDK
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)