บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเงิน บัญชี ภาษี การลงทุน    ความรู้ทั่วไปทางการเงิน
1.5K
2 นาที
18 กันยายน 2563
รวม 5 สินเชื่อโควิด อยากได้เงินด่วน ต้องดู! 
 

สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ และธุรกิจจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการปิดกิจการชั่วคราว พ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้ พนักงาน และ ลูกจ้างรายได้ลดลง บางคนถึงขั้นตกงาน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาเปิดดำเนินการได้ตามปกติ แต่รายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนยังคงต้องใช้ระยะเวลา
 
ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงสถาบันการเงินของรัฐ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการพักการชำระหนี้ ยืดระยะเวลา การให้สินเชื่อ รวมถึงการเพิ่มวงเงินหมุนเวียน หากใครอยากได้เงินด่วน! 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอแหล่งขอสินเชื่อสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ทราบ มาดูกัน!! 
 
1.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
 
ภาพจาก bit.ly/32IPZiu

ธนาคารออมสินได้ปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ พ่อค้าแม่ค้า บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งมีวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 10,000 ล้านบาท โดยการให้ปล่อยกู้ผ่าน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน เพื่อช่วยเหลือแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม 
 
ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการชำระเงินกู้ 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ และปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรก สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2563 โดยสมัครขอสินเชื่อได้ที่ www.gsb.or.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร. 1115
 
2.ธอส. ออกสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก
 
ภาพจาก bit.ly/2EblurO

ธอส. ได้ทำ “โครงการ ธอส. ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” วงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้กู้สำหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล (มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน)
 
ผู้กู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี นานถึง 2 ปีแรก ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี และปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี และกรณีรายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.150% ต่อปี)
 
วงเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน รวมถึงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ คิดค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราพิเศษ และให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ghbank.co.th/ 
 
3.กรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19 ดอกเบี้ยต่ำ 
 
ภาพจาก bit.ly/3kt0JHx

สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รถเช่า ร้านขายของฝากของที่ระลึก จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ดอกเบี้ยต่ำ 2% คงที่ 2 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท 
 
ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 4 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front End Fee, Management Fee และค่าที่ปรึกษาสินเชื่อ ฟรี! บริการ Cash Management Package (โอน รับ จ่าย) 1 ปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ktbnetbank.com/consumer/
 
4.ธ.อิสลาม ให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง
 
ภาพจาก www.facebook.com/ibank.th/

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมทั้งให้สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนมาตรการ Soft Loan 2% ต่อปี เป็นการให้สินเชื่อใหม่กับลูกค้าเดิมของธนาคารที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับประกอบธุรกิจ 
 
ในรูปแบบ Term Financing และ Revolve Financing ระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 2 ปี วงเงินสินเชื่อสูงสุดได้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดอัตรากำไร 2% ต่อปี นาน 2 ปี พร้อมฟรี! กำไร 6 เดือนแรก กรณี Term Financing ปลอดชำระเงินต้นได้นานสูงสุด 12 เดือน ซึ่งลูกค้าสามารถใช้หลักประกันเดิมและไม่ต้องประเมินใหม่
  • สินเชื่อมุสลิมและสินเชื่อสนับสนุนชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นมุสลิมและพี่น้องชายแดนใต้ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
  • โครงการสินเชื่อเสริมสร้างธุรกิจรายย่อยมุสลิม เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจมุสลิมรายย่อย วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
  • โครงการสินเชื่อมุสลิมรายย่อยสู้ภัยโควิด เพื่อช่วยเหลือลูกค้ามุสลิมรายย่อยสำหรับไปสร้างหรือฟื้นฟูอาชีพ วงเงินต่อรายไม่เกิน 30,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละเพียง 390 บาท หรือ วันละ 13 บาทต่อวงเงิน 10,000 บาท เท่านั้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ibank.co.th/th 
 
5.ธ.ก.ส. ออกสินเชื่อช่วยเหลือหลังโควิด-19 คลี่คลาย
 
ภาพจาก bit.ly/3kr7VnF

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกสินเชื่อเพื่อให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรือสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
  1. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจซึ่งไม่เคยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มาก่อน ได้มีเงินทุนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท วงเงินกู้รายละ ไม่เกิน 50,000 บาท
  2. สินเชื่อนิวเจนฮักบ้านเกิด สำหรับเกษตรกร ทายาทเกษตรกร หรือคนรุ่นใหม่ที่กลับคืนสู่ภูมิลำเนาและสนใจในการทำเกษตรกรรม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท
  3. สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ สำหรับเกษตกรที่ได้รับการพักชำระหนี้ เพื่อเป็นเงินทุนในการทำการเกษตรระยะสั้น ปีการผลิต 2563/64 วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
โดยสินเชื่อทั้ง 3 โครงการ อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. จะเร่งนำเสนอโครงการเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นชอบโดยเร็วต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่ม https://bit.ly/33Ixc6d

ทั้งหมดเป็น 5 สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และรัฐบาล ร่วมกันช่วยเหลือลูกค้า และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจสินเชื่อแต่ละธนาคาร ติดต่อสอบถามโดยตรงตามเว็บไซต์แต่ละสินเชื่อได้เลยครับ
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter 
 
อ้างอิงข้อมูล