บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
3.8K
3 นาที
11 มกราคม 2562
ตลาดแฟรนไชส์ไทยปี 62 โต 2.8 แสนล้านบาท “แบรนด์แฟรนไชส์ต่างชาติ” มาแรง! 


ต้องยอมรับว่า ยุคปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจธุรกิจแฟรนไชส์กันมากขึ้น เห็นได้จากเจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการ พอทำได้สักพัก ธุรกิจของตัวเองขายดิบขายดี มีการเติบโต ก็อยากจะสร้างระบบแฟรนไชส์ให้กับธุรกิจของตัวเอง
 
ขณะที่ผู้ที่อยากมีธุรกิจ หรือกิจการเป็นของตัวเอง ก็หันมานิยมซื้อแบรนด์แฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม ประสบความสำเร็จในยอดขาย เพราะเป็นการลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง อีกทั้งยังได้แบรนด์ธุรกิจที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว แต่หากจะทำธุรกิจแฟรนไชส์ หรือลงทุนแฟรนไชส์นั้น จำเป็นต้องดูพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงแนมโน้มตลาดแฟรนไชส์เสียก่อน 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ “คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์” CFE กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ การเงินธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ถึงแนวโน้มตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยปี 2562 ได้ข้อมูลน่าสนใจเป็นอย่างมาก 
 
ตลาดแฟรนไชส์ไทยปี 62 โต 2.8 แสนล้านบาท
 

คุณเศรษฐพงศ์ เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยปี 2562 จะมีการเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่าการตลาดมากกว่า 280,000 ล้านบาท 
 
โดยมีปัจจัยมาจากแบรนด์แฟรนไชส์จากต่างประเทศทยอยเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในตลาด ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม งานบริการ และการศึกษา ต่างมองเห็นโอกาสการทำตลาดและเติบโตในประเทศไทย อีกทั้งผู้บริโภคคนไทยเริ่มหันมานิยมใช้บริการร้านแฟรนไชส์แบรนด์ดังๆ จากต่างประเทศมากขึ้น 

 
สำหรับแบรนด์แฟรนไชส์จากต่างประเทศที่จะเข้ามาขยายสาขาในประเทศไทยนั้น มีรูปแบบเข้ามาเปิดสาขาด้วยตัวเองในลักษณะของกิจการร่วมค้ากับกลุ่มนักลงทุนในประเทศไทย และรูปแบบการขายสิทธิแฟรนไชส์แบบ Master Franchise กับนักลงทุนไทย สามารถขายแฟรนไชส์ต่อหน่วยได้ในประเทศ การเข้ามาของแฟรนไชส์ผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐบาลแต่ละประเทศ

เช่น ฝ่ายการพาณิชย์ สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย ได้มีการจัดงาน US. Franchise Trade Mission นำแบรนด์แฟรนไชส์ 13 แบรนด์ มาจับคู่ธุรกิจในกรุงเทพฯ เดือนกันยายน 2561 โดย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ เป็นตัวแทน แบรนด์แฟรนไชส์จากสหรัฐๆ ด้วยได้แก่ Mosquito Squad และ the Boiling Crab มีนักลงทุนไทย พม่า และลาวให้ความสนใจมาก

นอกจากนี้ บริษัท จีโนซิส จำกัดได้เป็นตัวแทนแบรนด์แฟรนไชส์จากไต้หวัน ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย ดังต่อไปนี้
 
 
ส่วนกรณีธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยก็จะมีการเติบโต มีการขยายสาขา รวมถึงมีการเพิ่มขึ้นของแบรนด์แฟรนไชส์ใหม่ๆ มากขึ้นในปี 2562 เรียกได้ว่าตลาดแฟรนไชส์ในประเทศไทยจะมีความคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งการเกิดขึ้นใหม่ของแบรนด์แฟรนไชส์ไทยรายเล็กๆ และการเข้ามาขยายสาขาของแบรนด์แฟรนไชส์จากต่างประเทศ 
 

 
ยิ่งถ้าหากมีการเลือกตั้ง เศรษฐกิจดี ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อต่างๆ ก็จะยิ่งส่งผลให้ตลาดแฟรนไชส์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นอีกมาก เพราะแบรนด์แฟรนไชส์จากต่างประเทศเข้ามาได้ง่ายขึ้น ประกอบกับแฟรนไชส์ขนาดเล็กของไทยจะมีการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแฟรนไชส์ที่มีขนาดการลงทุนต่ำ เพราะผู้ประกอบการไทยรายเล็กมองว่าระบบแฟรนไชส์ช่วยให้ขยายสาขาได้เร็ว ซึ่งระบบการจัดการต้องได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานต่อไป
 
แฟรนไชส์ไทยรายเล็ก เกิดง่าย ตายง่าย 
 

คุณเศรษฐพงศ์ กล่าวต่อว่า แม้ว่าตลาดแฟรนไชส์ในประเทศไทยจะมีความคึกคัก เติบโตขึ้น มีแบรนด์แฟรนไชส์ต่างประเทศเข้ามา รวมถึงแฟรนไชส์รายเล็กของไทยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ปัญหาที่จะตามมาก็คือ การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น อาจส่งผลให้แฟรนไชส์รายเล็กเหล่านี้ไปไม่รอด เพราะยังไม่มีระบบที่แข็งแกร่ง คิดจะขายแฟรนไชส์อย่างเดียว ไม่สามารถดูแลแฟรนไชส์ซีได้ สุดท้ายอาจเจ๊ง
 
สำหรับโอกาสของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในการขยายตลาดและเปิดสาขาในต่างประเทศในปี 2562 คุณเศรษฐพงศ์ มองว่า แบรนด์แฟรนไชส์รายกลางถึงใหญ่ มีรูปแบบธุรกิจชัดเจน สินค้าบริการมีความโดดเด่น มีการบริหารงานสาขาอย่างเป็นระบบ มีเงินลงทุน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในตลาดส่วนใหญ่ ก็จะขยายสาขาในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น

ยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารไทย Basil Thai Kitchen อีกแบรนด์ของกลุ่มไมเนอร์ ที่มีความพร้อมจะขยายไปต่างประเทศแล้ว เนื่องด้วยอาหารไทยกำลังเป็นที่นิยมในตลาดโลก การจัดการที่ไม่ซับซ้อน มีเชพระดับมิชิลินมาควบคุมการออกแบบเมนูอาหารและขั้นตอนการทำงาน และด้วยความสำเร็จของการสร้างแบรนด์อื่นๆ ในกลุ่มไมเนอร์ ได้สร้างความมั่นใจให้กับแฟรนไชส์ซีต่างชาติว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ซึ่ง บริษัท จีโนซิส จำกัด มีส่วนร่วมโปรโมทแบรนด์ไทยนี้ไปจับคู่ธุรกิจในต่างประเทศด้วย
 
ในขณะที่ แบรนด์แฟรนไชส์รายเล็กๆ ก็อาจจะขยายไปต่างประเทศได้บ้างบางแบรนด์ และขยายในตลาดประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เพราะจะต้องพิจารณาเรื่องระบบการดูแลสาขา การขนส่งวัตถุดิบ กลยุทธ์การตลาด อำนาจการต่อรองธุรกิจมีจำกัด เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยรายเล็กต้องให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ให้มาก
 
อย่างไรก็ดีปัจจัยสำคัญของการขยายสาขาแฟรนไชส์ในต่างประเทศนั้น คือการพิจาณาคัดเลือกแฟรนไชส์ซีที่เหมาะสม ไม่ต้องรีบร้อนเมื่อมีคนติดต่อเข้ามา ควรศึกษาความพร้อมของตัวเอง และของแฟรนไชส์ซีที่จะนำพาแบรนด์แฟรนไชส์ของเราไปเปิดในต่างประเทศ 
 
สร้างระบบแข็งแกร่ง ก่อนขายแฟรนไชส์ต่างชาติ 
 
ภาพจาก  goo.gl/5A5GVR

นักลงทุนต่างชาติจะเลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีระบบแข็งแกร่ง แบรนด์มีชื่อเสียง โดยเฉพาะแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ที่คนต่างชาติให้ความสนใจและชื่นชอบอย่างมาก แต่ปัญหาก็คือ แบรนด์แฟรนไชส์ไทยยังไม่เป็นที่รู้จักของนักลงทุนต่างชาติมากนัก เพราะไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้นักลงทุนต่างชาติค้นหาข้อมูลของแฟรนไชส์ไทยนั้นได้ 
 
ดังนั้น ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยจะต้องพัฒนาธุรกิจของตัวเอง ยกระดับคุณภาพมาตรฐานจาก Local Brand ไปสู่การเป็น International Brand มีการสร้างเอกลักษณ์ จุดเด่น และสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาสเติบโตในต่างประเทศได้อีกมาก 
 
สำหรับปัจจัยสู่ความสำเร็จของระบบแฟรนไชส์ไทยนั้น คุณเศรษฐพงศ์ กล่าวว่า มี 5 ปัจจัย ก็คือ 1.แบรนด์ที่มีชื่อเสียง มีความนิยมในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  2.รูปแบบธุรกิจที่พิสูจน์แล้วว่าสร้างผลกำไรได้จริง และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  3.มีกำแพงป้องกันผู้แข่งขันรายใหม่ มีสูตรลับที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 4.ง่ายต่อการควบคุม เช่น มีแผนปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานง่ายไม่ซับซ้อน การดำเนินการที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาได้ และ 5.มีแผนกลยุทธ์ในการขยายสาขา และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
วิจัยตลาดในพื้นที่ ก่อนซื้อแฟรนไชส์นอก 
 
สำหรับนักลงทุนไทยที่กำลังมองหาแบรนด์แฟรนไชส์จากต่างประเทศ จะต้องศึกษาหาข้อมูลแบรนด์แฟรนไชส์ที่สนใจอย่างละเอียด ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยให้ดีด้วยว่า รู้จักและนิยมชื่นชอบในแบรนด์ หรือสินค้าแฟรนไชส์ดังกล่าวหรือไม่ ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียง ผู้บริโภคชื่นชอบในต่างประเทศ จึงตัดสินใจซื้อเข้ามาแล้วจะประสบความสำเร็จในตลาดเมืองไทย เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคอาจไม่เหมือนกัน ต้องทำการวิจัยตลาดในแต่ละพื้นที่ให้เป็นอย่างดี 
 
ปัจจุบันบริษัท จีโนซิส จำกัด (Gnosis Company Limited) ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนแบรนด์แฟรนไชส์จากต่างประเทศ เพื่อจับคู่กับนักลงทุนหรือแฟรนไชส์ซี ในการขยายสาขาแฟรนไชส์ในประเทศไทย 
 
จึงมองว่าในปี 2562 ตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยจะเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะแบรนด์แฟรนไชส์ต่างประเทศจะเข้ามาขยายสาขาในเมืองไทยมากขึ้น ขณะที่แบรนด์แฟรนไชส์รายเล็กๆ ลงทุนต่ำของไทยจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย 
 
คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน

ติดตามได้ที่ Add LINE id: 
@thaifranchise
 

 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document  
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี แบรนด์อื่นๆ เปิดร้าน www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php 
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)