บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
2.5K
2 นาที
14 กุมภาพันธ์ 2561
8 ขั้นตอน เตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจแฟรนไชส์


 
เชื่อว่าคุณผู้อ่านหลายคนฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ขาดความรู้ ความชำนาญ อีกทั้งยังไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ จึงอยากหาทางลัดในการทำธุรกิจ และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นทางเลือกและเป็นคำตอบที่คนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง นึกถึงเป็นอันดับแรก เพราะมีความเสี่ยงน้อยสุด  
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะพาคุณผู้อ่านไปดูขั้นตอนการเตรียมพร้อมสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ พูดง่ายๆ คือ เตรียมความพร้อมก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อแฟรนไชส์มาทำธุรกิจครับ 
 
1.สนใจธุรกิจประเภทไหน 
 

ก่อนอื่นเลยต้องถามตัวคุณเองว่า สนใจธุรกิจประเภทไหน เนื่องจากแฟรนไชส์ประกอบด้วยธุรกิจหลากหลาย จึงต้องวิเคราะห์ตัวคุณเองว่าชอบ หรือสนใจธุรกิจประเภทใด แล้วจึงศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากแฟรนไชส์ซอร์เอง สถาบัน สมาคมแฟรนไชส์ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์เกี่ยวกับแฟรนไชส์ อย่างไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

2.หาทำเลที่มีศักยภาพ 
 

เนื่องจากทำเลเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์เลยทีเดียว ดังนั้นจึงควรศึกษาและใส่ใจตรงจุดนี้สักหน่อย โดยแฟรนไชส์บางแบรนด์ก็ช่วยประสานเรื่องทำเลเพื่อผู้ลงทุน รวมถึงสามารถนำเสนอทำเลที่ดีสำหรับการลงทุนของแฟรนไชส์ซีร์ได้ด้วย
 
3.พูดคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์
 

คุณควรเลือกแฟรนไชส์ในดวงใจมาอย่างน้อยๆ 3 แฟรนไชส์ จากนั้นลองติดต่อขอข้อมูลสอบถามรายละเอียดในการลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงรูปแบบการแบ่งผลตอบแทน และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ
 
4.วิเคราะห์และเปรียบเทียบการลงทุนแฟรนไชส์
 

ให้คุณวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ทั้งรูปแบบการลงทุน ยอดเงินที่ต้องใช้ในการลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ สัดส่วน และวิธีการแบ่งผลตอบแทน รวมถึงระยะเวลาในการคืนทุน
 
5.ตัดสินใจและเริ่มดำเนินการ
 

คุณคงมีข้อมูลเพียงพอ จนสามารถตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ จากนั้นจึงเริ่มเจรจาเพื่อการลงทุน นำข้อมูลเชิงลึกมาประกอบการตัดสินใจ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และกระบวนการบริหารจัดการร้านค้าแฟรนไชส์ โดยพึงระลึกไว้เสมอว่า ต้องศึกษาสัญญาแฟรนไชส์ให้ละเอียด โดยแฟรนไชส์ที่ดีนั้นสัญญาควรเป็นธรรม

6.ศึกษาวิธีการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีของบริษัทแฟรนไชส์


แฟรนไชส์ซอร์จะพิจารณาศักยภาพผู้ร่วมลงทุนเป็นหลัก เงินทุนส่วนตัวไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุด ดังนั้น ความตั้งใจ และความใส่ใจในธุรกิจ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาของแฟรนไชส์ซอร์ แต่หากพลาดแฟรนไชส์แบรนด์แรก ก็ไม่ต้องเสียใจ ให้คุณตั้งหลักใหม่ แล้วเดินหน้าติดต่อแฟรนไชส์ในดวงใจอันดับถัดไป

7.หาแหล่งเงินลงทุน


ก่อนอื่นคุณต้องพิจารณาวงเงินที่ต้องใช้ในการลงทุน ทั้งช่วงก่อตั้งกิจการ รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ในกิจการ ซึ่งคุณต้องประเมินเงินทุนส่วนตัว หรือเงินเก็บที่คุณมี อย่างน้อยๆ ควรมีประมาณ 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วพบว่าต้องการเงินลงทุนส่วนเพิ่ม ในขั้นตอนนี้ให้คุณลองปรึกษาธนาคารพาณิชย์ที่เข้าใจและเชี่ยวชาญธุรกิจแฟรนไชส์
 
8.เตรียมพร้อมก่อนเปิดกิจการ
 

คุณต้องเข้ารับการฝึกอบรมการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ตามมาตรฐานที่แฟรนไชส์ต่างๆ กำหนดไว้ รวมถึงสรรหาบุคลากรที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ กรณีประสบปัญหาด้านบุคลากร ทางแฟรนไชส์ซอร์จะช่วยดำเนินการสรรหา และฝึกอบรมให้ โดยในช่วงแรกของการดำเนินการ บางแฟรนไชส์อาจส่งเจ้าหน้าที่มาสนับสนุนการดำเนินการในช่วงนี้ เหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้ หากเกิดปัญหาก็สามารถขอคำปรึกษาจากแฟรนไชส์ซอร์ได้ครับ
 
ทั้งหมดเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทำธุรกิจแฟรนไชส์ ใครที่กำลังสนใจแบรนด์แฟรนไชส์ สนใจรูปแบบของแฟรนไชส์ เพราะเป็นทางลัดให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น ก็สามารถนำขั้นตอนเหล่านี้เป็นแนวทางก่อนเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ได้ครับ แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ การทำแฟรนไชขส์ให้สำเร็จ คุณต้องมีใจรัก มีความตั้งใจ และมีความพร้อมครับ 
 
สนใจซื้อแบรนด์แฟรนไชส์ต่างๆ  https://www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://www.thaifranchisecenter.com/home.php
 

Franchise Tip
  1. สนใจธุรกิจประเภทไหน 
  2. หาทำเลที่มีศักยภาพ 
  3. พูดคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์
  4. วิเคราะห์และเปรียบเทียบการลงทุนแฟรนไชส์
  5. ตัดสินใจและเริ่มดำเนินการ
  6. ศึกษาวิธีการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีของบริษัทแฟรนไชส์
  7. หาแหล่งเงินลงทุน
  8. เตรียมพร้อมก่อนเปิดกิจการ