บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    โอกาสทางธุรกิจ    แฟรนไชส์ยอดนิยม
3.0K
15
3 นาที
2 สิงหาคม 2560
“TopScience” สถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์จากเกาหลี หลักสูตรดีที่ทั่วโลกยอมรับ! มาเรียนกันเลย!
 
ปัจจัยสำคัญที่ทุกประเทศมองเห็นว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศคือการสร้างระบบการศึกษาที่ดีมาพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอันจะนำมาสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต โดยเฉพาะกับวิชาสำคัญอย่างวิทยาศาสตร์ที่ไม่ควรเป็นแค่การเรียนรู้แบบท่องจำธรรมดาแต่ความหมายที่แท้จริงของการเรียนวิทยาศาสตร์คือการฝึกวิธีคิด วิเคราะห์ ทดลอง และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้

วิชาวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิชาหลักในหลายประเทศที่มีการปรับปรุงให้เนื้อหาสอดคล้องกับยุคสมัย โดยที่ผ่านมาประเทศเกาหลีถือว่ามีความโดดเด่นในสาขาวิชานี้จากหลากหลายผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาจนเกาหลีได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีระบบวิชาวิทยาศาสตร์ดีที่สุดในโลก และด้วยจุดเด่นที่ว่านี้ทำให้เกิดเป็นแนวคิดสำคัญกับธุรกิจการศึกษาในประเทศไทยที่เราจะเห็นการสอนในวิชาอื่นมากมายแต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์นั้นยังมีน้อยมาก

www.ThaiFranchiseCenter.com มีหนึ่งธุรกิจการศึกษาน่าสนใจที่ดึงเอาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์หลักสูตรที่ได้การยอมรับจากทั่วโลกเข้ามาเป็นระบบการเรียนการสอนในเมืองไทยนั้นคือธุรกิจการศึกษาของ TopScience ที่มีใจรักในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถในอนาคตมากขึ้น
 
TopScience วิทยาศาสตร์พัฒนาประเทศ

 
อาจารย์ภูดิท พรรักษมณี ประธานบริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด ผู้ที่นำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์จากเกาหลีมาเปิดเป็นธุรกิจการศึกษาในเมืองไทยภายใต้ชื่อสถาบัน TopScience ได้พูดถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศเกาหลีและเปลี่ยนจากประเทศที่เคยยากจนให้กลายเป็นประเทศชั้นนำระดับโลกจากการใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประเทศ

โดยอาจารย์ภูดิทกล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทชั้นนำในเกาหลีมีการจ้างพนักงานที่มีความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ขั้นสูงถึงปริญญาเอกจำนวนมากบางบริษัทมีพนักงานที่ว่านี้อยู่กว่าหนึ่งพันคนสะท้อนให้เห็นว่าเขาใส่ใจในเรื่องการคิด การทดลอง และพร้อมลงมือทำให้เห็นผล ซึ่งความสำเร็จของเกาหลีที่ว่านี้ต่างก็มาจากระบบการศึกษาเป็นหลัก
 
อาจารย์ภูดิทกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการศึกษาของเกาหลีน่าสนใจมาก และนักเรียนก็จริงจังกับการเรียนมากส่วนใหญ่หลังจากเลิกเรียนในเวลาปกติก็จะไปลงเรียนเพิ่มเติมนอกเวลาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจัดขึ้นในโรงเรียนนั้นๆ และโดยพื้นฐานของอาจารย์ภูดิทเองที่มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเป็นอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมด้วย ก็จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำหลักสูตรวิทยาศาสตร์จากเกาหลีเข้ามาเปิดเป็นธุรกิจการศึกษาในประเทศไทย
 
วิทยาศาสตร์สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

 
หลายคนยังสงสัยว่าแล้วทำไมต้องเป็นวิทยาศาสตร์เพราะมีวิชาอื่นๆมากมายที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีอาจารย์ภูดิทเองให้แนวคิดเรื่องนี้ว่าประเทศไทยมีวัตถุดิบสำคัญหลายอย่างทั้งทางเกษตรกรรมและการประมงแต่ที่ผ่านมาเรากลับไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเหล่านี้ได้ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกวัตถุดิบแล้วก็กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ตีกลับเข้ามาขายในประเทศไทยทำให้เราเสียดุลในเรื่องนี้มาก

อย่างเช่นยางรถยนต์ที่เราเป็นผู้ผลิตยางพาราส่งออกแต่กลับไม่มีการผลิตยางรถยนต์ใช้ในประเทศ เรื่องเหล่านี้เป็นทักษะของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดดังนั้น TopScience จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้มากขึ้นอันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
 
หลักสูตรสำคัญของ TopScience

 
การเรียนของ TopScience จะเน้นให้เด็กทุกคนได้ลงมือทำในลักษณะ Learning by doing ให้เกิดทักษะความชำนาญ ความคุ้นเคยที่ต่อยอดได้ TopScience มีชุดเรียนรู้และทดลองทั้งหมด 576 ชุดการทดลอง โดยที่ 288 ชุดการทดลอง ตรงกับหลักสูตรปกติ ส่วนที่เหลือคือเรื่องลงลึกในสิ่งที่นักเรียนสนใจเช่น บูรณาการความรู้STEAM ดาราศาสตร์ ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ เป็นต้น

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนคือนักเรียนจะตื่นเต้นกับการทดลอง มีความสุขกับการลงมือทำจริง และสามารถอธิบายได้ว่าทำการทดลองอย่างไร โดยปัจจุบันมีหลักสูตรในระดับประถมเป็นหลักแต่คาดว่าในอนาคตจะพัฒนาระบบการเรียนการสอนนีให้คลอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล-ระดับมัธยมศึกษา รวมถึงมีการพัฒนาเนื้อหาไปถึงกลุ่มเด็กอัจฉริยะที่ต้องการเรียนวิทยาศาสตร์แบบเจาะลึกมากขึ้นด้วย
 
3 จุดเด่นของสำคัญทำให้เลือกเรียนกับ TopScience

1.การทดลองที่สนุก ตรงตามเนื้อหาในชั้นเรียน

 
การทดลองจากประเทศเกาหลีใต้ที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เด็กสนุก และตื่นเต้นอย่างมาก พร้อมทำให้เขาใจหลักการได้อย่างลึกซึ้ง ทำเป็นชิ้นงานที่สามารถนำกลับบ้านไปอธิบายให้ผู้ปกครองฟังได้ ทำให้เห็นถึงพัฒนาการและภูมิใจในตัวลูก โดยหลักสูตรของ TopScience มีทั้งที่ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ที่เจาะลึกมากขึ้น ตอบโจทย์เด็กทุกกลุ่ม
 
2.เรียนครบทั้ง ทฤษฎี ลงมือทดลอง ฝึกฝนให้เก่ง 
 
โดยแบ่งการเรียนใน 1 ครั้ง เป็น 6 ขั้นตอนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ อันเริ่มต้นจาก (1) อนิเมชั่นกระตุ้นความคิดและความสงสัย นำไปสู่  (2) การเรียนรู้ภาคทฤษฏี และ (3) เชื่อมโยงให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัว จากนั้นก็เริ่ม (4) ทำการทดลองเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริง (5) วิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้าย (6) ฝึกฝนและทบทวนความรู้ด้วยแบบทดสอบท้ายบท และแบบฝึกหัดเสริม 100 ข้อต่อเดือน 
 
3. สอนสดพร้อมสื่อที่ทันสมัย

 
คุณครูเป็นคนดำเนินการสอน โดยมีการถามตอบและแบ่งปันความคิดเพื่อให้เกิดการเรียนแบบ Active Learning ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์พูดหน้าชั้นเรียนไปเรื่อยๆ พร้อมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงบนหน้าจอทีวีให้เด็กดูไปพร้อมกับอาจารย์ มีทั้งรูปภาพ เนื้อหา เสียง อนิเมชั่นสร้างความสงสัย และวิดิโอทำการทดลอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 
แฟรนไชส์ TopScience การลงทุนที่แข็งแกร่งเพื่ออนาคต

 
สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาธุรกิจการศึกษาเป็นการลงทุนสำหรับตัวเอง การเลือกลงทุนกับ TopScience ที่ได้ชื่อว่าเน้นวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลักและถือเป็นวิชาสำคัญที่น่าสนใจซึ่งมีทิศทางการเติบโตที่น่าสนใจมากโดยปัจจุบัน TopScience มีสาขาทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 7 แห่งภายใต้ระยะเวลาเพียง 5 เดือน

โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องขยายสาขาทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 30 แห่งภายใน 1 ปี เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียนที่มีจำนวนมากขึ้นด้วย ในส่วนของการลงทุนนั้นค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นตั้งแต่ 100,000-250,000 บาทตามแต่ขนาดของจังหวัด ซึ่งระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 1 ปี โดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับจาก TopScience  นั้นคือระบบการจัดการ เนื้อหาการเรียนการสอน การอบรมบุคลากร  และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น

โดยปัจจุบันมีผู้ที่สนใจติดต่ออยากทำธุรกิจนี้กันเป็นจำนวนมากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่อยากทำธุรกิจกับ TopScience นอกจากมีเงินทุนที่พร้อมทำเลที่ดีจะต้องพกพาใจที่รักในวิทยาศาสตร์และมีความต้องการอย่างเต็มเปี่ยมที่จะถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดด้วย
 
อาจารย์ภูดิทได้กล่าวในตอนท้ายสำหรับทิศทางของ TopScience ในอนาคตว่าสิ่งที่ต้องการเห็นคือการที่เด็กไทยได้พัฒนาตัวเองและกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์มากขึ้น และนั่นก็หมายถึงโอกาสอันดีที่ประเทศจะมีการพัฒนาได้มากขึ้นด้วยโดยทางสถาบันตั้งใจที่จะเป็นศูนย์กลางเพาะบ่มวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปถึงขั้นสูงสุดเพราะเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศได้
 
สนใจลงทุนแฟรนไชส์ ติดต่อ คุณเอกรินทร์ ศุภชวโรจน์ (ผู้ประสานงาน)
 
โทร : 081-393-4653 (คุณภูดิท), 085-3458227 (คุณเอกรินทร์)
 
ที่อยู่  :  99/23 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
E-Mail  : m5.learnpower@gmail.com , learnpower@gmail.com
LINE  : topscience.th