บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
3.0K
3 นาที
10 มีนาคม 2560
11 ปัจจัยหนุนธุรกิจแฟรนไชส์เจริญเติบโต

 
ผู้ประกอบการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างระบบแฟรนไชส์ของตัวเองขึ้นมา ให้มีเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ที่กำลังทำอยู่ เพราะระบบต่างๆ ที่สร้างขึ้น ผ่านการลองผิดลองถูก จนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้วนั้น จะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหน 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะพาผู้ประกอบการธุรกิจที่อยากประสบความสำเร็จ อยากให้ธุรกิจของตัวเองเจริญเติบโตในระบบแฟรนไชส์ ไปดูว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการเจริญเติบโตได้นั้น ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างมาเกื้อหนุนครับ 
 
1.วิเคราะห์ผลการศึกษา

 
ผลการศึกษาจะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบไหน ก้าวไปในทิศทางใด จะขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างช้าๆ หรือเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น ถ้าผลการศึกษาพบว่าในประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ 123 ราย โดยกลุ่มธุรกิจอาหารมีมากถึง 45.5% รองลงมาเป็นธุรกิจบริการ 22%
 
ส่วนเครื่องดื่มใกล้เคียงกับธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา อยู่ที่ 11.4% และ 10.6% ตามลำดับ ส่วนธุรกิจความงามมีอยู่ราว 8.1% และธุรกิจค้าปลีกมีอยู่เพียง 2.4% จากข้อมูลทำให้รู้ว่า ถ้าคุณจะทำธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและธุรกิจบริการ ก็มีโอกาสที่จะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและลูกค้าที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ ขณะที่แฟรนไชส์ค้าปลีกอาจเป็นธุรกิจที่ลงทุนมาก 
 
2.ระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ

 
ระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเจริญเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะธุรกิจแฟรนไชส์จะขายให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้ จะต้องมีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจมายาวนาน อาจจะอยู่ที่ 5-6 ปีของการก่อตั้ง และธุรกิจที่จะทำเป็นแฟรนไชส์ ก็ต้องมีร้านต้นแบบ เพื่อเป็นโมเดลธุรกิจให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์และผู้บริโภคได้เห็นด้วย 
 
3.แนวโน้มที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
 
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต นอกจากจะสามารถขยายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศแล้ว ก็ต้องมีแผนการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ขยายธุรกิจไปต่างประเทศด้วย ซึ่งแน่นอนว่าทุกธุรกิจแฟรนไชส์มีความต้องการอยากขยายสาขาแบรนด์แฟรนไชส์ของตัวเองไปต่างประเทศด้วยกันหมด แต่ต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละแบรนด์แฟรนไชส์ เมื่อไหร่ที่ธุรกิจแฟรนไชส์สามารถขยายสาขาไปต่างประเทศได้ นั่นแสดงว่าธุรกิจคุณมีการเจริญเติบโต 
 
4.จำนวนสาขา

 
จำนวนสาขาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ ช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์เจริญเติบโต ธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะเจริญเติบโตได้ดี ต้องมีสาขาอย่างน้อย 10-20 สาขา และพร้อมที่จะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าการขยายสาขาได้จำนวนมาก จะการันตีได้ว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการเจริญเติบโต แต่ต้องเติบโตด้วยคุณภาพมาตรฐาน 
 
5.ยอดขายเฉลี่ยต่อสาขาต่อเดือน
 
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่เจริญเติบโต ต้องมียอดขายเฉลี่ยต่อสาขาต่อเดือนจำนวนมากพอสมควร อาจจะประมาณ 4 แสนบาท ถึง 5 แสนบาทต่อเดือน ยิ่งคุณมียอดขายมากต่อเดือนต่อสาขา ก็จะยิ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วสามารถที่จะเติบโตอย่างสาขาอื่นๆ แน่นอน 
 
6.ต้นทุนธุรกิจ

 
ต้นทุนธุรกิจเป็นต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ที่เกิดจากการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ ในแต่ละเดือน ถ้าต้นทุนสินค้ามาก ก็จะทำให้ธุรกิจมีผลกำไรน้อย การดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ต้องสามารถควบคุมต้นทุนทางธุรกิจไม่ให้สูงขึ้น โดยส่วนใหญ่ธุรกิจแฟรนไชส์จะมีต้นทุนธุรกิจอยู่ไม่เกิน 30-40% ถ้ามีต้นทุนมากไปก็ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ คุณภาพมาตรฐานก็ไม่เกิดขึ้น
 
7.ด้านการตลาด
 
ค่าบริหารการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 3-4% ไม่ควรที่จะสูงมากไปกว่านี้ หรือร้อยกว่านี้ ส่วนงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์ คุณอาจต้องเก็บจากเปอร์เซ็นต์จากยอดขายในแต่ละสาขาแฟรนไชส์ ซึ่งตรงนี้เจ้าของแฟรนไชส์จะมีงบด้านการตลาดมากน้อยแค่ไหน ก็ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจแฟรนไชส์คุณ รวมถึงจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เรียกเก็บจากยอดขายของสาขาแฟรนไชส์ด้วย ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
 
8.อัตรากำไรธุรกิจ 

 
อัตรากำไรของธุรกิจแฟรนไชส์ในแต่ละสาขา เป็นตัวชี้วัดให้เห็นชัดเจนว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณมีการเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหน ธุรกิจแฟรนไชส์ใดที่ได้กำไรน้อยในแต่ละสาขา ก็ย่อมบอกให้รู้ว่า แฟรนไชส์ของคุณอาจเติบโตได้ยาก ไม่สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ ผู้บริโภคไม่นิยม ตลาดไม่ต้องการ ยกตัวอย่าง 7-11 เติบโตทุกๆ ปีเพราะอัตรากำไรสูงมาก จึงทำให้ 7-11 กำหนดค่าแฟนไชส์ ค่าสิทธิ ค่าการตลาดไว้สูงมาก 
 
9.การลงทุนแฟรนไชส์
 
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีการเจริญเติบโต ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใช้เงินทุนลงทุนมาก หรือน้อย ก็ใช่ว่าจะประสบความความสำเร็จเสมอไป ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องกำหนดเงินลงทุนแฟรนไชส์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง อย่างกรณี 7-11 ใช้เงินลงทุนแฟรนไชส์เยอะเพราะ ขนาดของพื้นที่ ระบบการจัดการ พนักงาน การบริการ สินค้าหรือบริการ และเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่นิยมของตลาดและผู้บริโภค ผู้ซื้อแฟรนไชส์คุ้มค่าแน่นอน 
 
10.การจัดตั้งธุรกิจ

 
อายุสัญญาแฟรนไชส์ต้องออกแบบให้เหมาะกับธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณ โดยส่วนใหญ่อายุสัญญาแฟรนไชส์ควรอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี ถ้ามากไปกว่านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดี อาจจะส่งผลเสียให้กับธุรกิจแฟรนไชส์คุณก็ได้ 
 
ขณะเดียว ระยะเวลาการฝึกอบรมแฟรนไชส์ซี ก่อนที่จะเปิดสาขาจริง ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพควรอยู่ที่ประมาณ 2-4 สัปดาห์ นั่นจะแสดงให้เห็นว่าระบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว จะไม่สามารถถ่ายทอดให้กันได้ง่ายๆ ต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดและฝึกอบรม ยิ่งใช้เวลาฝึกอบรมมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้คุณได้แฟรนไชส์ที่มีคุณภาพมากนั้น   
 
11.พนักงาน


 
ทีมงานถือเป็นพนักงานในธุรกิจแฟรนไชส์ ถ้าเป็นสาขาของแฟรนไชส์ซีอาจเรียกว่าเป็นพนักงานก็ได้ ถ้าเป็นสำงสานกลางหรือบริษัทแม่ ก็อาจเรียกว่าเป็นทีมงานในการช่วยสนับสนุนระบบธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตก็ได้ จำนวนพนักงานสาขาจะบ่บอกให้เห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณจะเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจ้างพนักงานมากจะประสบความสำเร็จ
 
ซึ่งแล้วแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์คุณ ถ้าเป็นสาขาธุรกิจค้าปลีกจะมีพนักงานคนเดียวก็ยากลำบาก อาจจะมีอยากน้อยก็ประมาณ 3-5 คน ถ้าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารขนาดใหญ่อาจจะมี 10-15 คนเป็นอย่างน้อย หรือถ้าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ร้านเครื่องดื่ม จะจ้างพนักงาน 3-5 คนก็หนักไปหน่อย 
 
ส่วนทีมงานหรือพนักจากสำนักงานกลาง ถ้าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ที่มีการเจริญเติบโตมาแล้ว ส่วนใหญ่จะมำพนักงานเป็นหลักร้อยคน เพื่อที่จะคอยให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่แฟรนไชส์ซี ที่สำคัญต้องมีทีมงานเฉพาะด้านด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการ การตลาด การขาย บัญชี สต็อก บุคลากร การอบรม จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น 
 
ทั้งหมดเป็น 11 ปัจจัยการเจริญเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ ถ้าหากผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องทำธุรกิจของตัวเองเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเอาปัจจัยเหล่านั้น ไปเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเองให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง และมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
 
สำหรับใครที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ซื้อแบรนด์แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ สามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ต่างๆ ได้ที่  goo.gl/S34Lhd 
 

Franchise Tips
 1. วิเคราะห์ผลการศึกษา
 2. ระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ
 3. แนวโน้มที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
 4. จำนวนสาขา
 5. ยอดขายเฉลี่ยต่อสาขาต่อเดือน
 6. ต้นทุนธุรกิจ
 7. ด้านการตลาด
 8. อัตรากำไรธุรกิจ 
 9. การลงทุนแฟรนไชส์
 10. การจัดตั้งธุรกิจ
 11. พนักงาน