บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    ขายตรง เครือข่าย    การขาย และการหาลูกค้าในธุรกิจขายตรง
8.2K
2 นาที
21 ตุลาคม 2552

อาชีพมีเกียรติใบเบิกทางสู่ดาวขายตรง
 

เหตุใดผู้ประสบความสำเร็จธุรกิจขายตรงในระดับสูงสุด ส่วนใหญ่จะมีอาชีพ  แพทย์, พยาบาล, อาจารย์, นักวิทยาศาสตร์ และนักบริหาร หรือ นี่ จะเป็นสูตรสำเร็จของธุรกิจนี้ ข้อมูลสนับสนุนคำกล่าวข้างต้นเห็นได้จาก สถิติของบริษัทขายตรงหลายแห่ง อาทิ แอมเวย์, กิฟฟารีน  โดยเฉพาะตำแหน่งผู้ที่อยู่ระดับท็อป ในระดับมงกฏเพชร,โกลด์ ซิลเวอร์ ของบริษัทล้วนแต่อยู่ในอาชีพที่เป็นที่นับหน้าถือตาเกือบทั้งสิ้น


ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? วุฒิภาวะทางวิชาชีพด่านแรกที่ลูกค้ายอมรับ

นางจินตนา พรจะเด็จ อดีตนางพยาบาล ปัจจุบันเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ที่ขึ้นแท่นผู้บริหารระดับมงกุฏทูต ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของแอมเวย์ อธิบายว่า อาชีพที่มีเกียรติทางสังคม  มีผลโดยตรงต่อการขาย เพราะอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือมีส่วนสำคัญ  เป็นด่านแรกให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ  และเปิดใจรับฟังรายละเอียดสินค้าจากผู้ที่เชื่อว่าทรงเกียรติ ได้รับความไว้วางใจจากสังคม โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลอย่างเธอโดยธรรมชาติจะเป็นคนใจเย็น รักการบริการ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้

แต่สิ่งสำคัญ นอกเหนือจากนี้ คือต้องมีความจริงใจ และต้องไม่ทอดทิ้งลูกทีม ต้องฝึกอบรมวิธีการขาย อัพเดตสินค้าใหม่ ๆ ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง  เหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เธอสามารถนั่งตำแหน่งมงกุฎทูตติดต่อกันมา เป็นเวลา 10 ปีแล้ว

ขณะที่ด้านสมาชิกขายตรงระดับ โกลด์ สตาร์ ของกิฟฟารีนรายหนึ่งก็เห็นว่า  อาชีพคงเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความไว้วางใจได้ ผนวกกับใช้หลักความเข้าใจและจิตวิทยามนุษย์ที่รู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร เพราะเขาเองก็เป็นนักบัญชี นักบริหารธุรกิจและนักจิตวิทยาที่ศึกษาระบบขายตรงอย่างเข้าใจจนได้รับความ ไว้วางใจจากหลายคนจนได้รับตำแหน่ง ระดับ โกลด์ สตาร์ ของกิฟฟารีน

เขาเชื่อว่า ทุกอาชีพสามารถประสบความสำเร็จได้ อยู่ที่ความเข้าใจในระบบขายตรง และเข้าใจเรื่องจิตวิทยามนุษย์  หากจะมองถึงอาชีพครู แพทย์ พยาบาล ก็คงมีส่วนที่จะทำให้ผู้บริโภคสนใจ และเปิดใจยอมรับฟังรายละเอียดสินค้าได้ง่ายขึ้น เพราะความมั่นใจในสายอาชีพ


หัวใจธุรกิจขายตรง

อย่างไรก็ตาม นางรัตนา ชาญนรา  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ยอมรับว่า  อาชีพก็มีส่วน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ สินค้าของบริษัทที่มีคุณภาพ หลักการตลาดที่มีความชัดเจนและทำอย่างต่อเนื่อง ก็มีเช่นกันที่จะทำให้ลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะเห็นว่าระดับมงกุฏเพชร มงกุฎทูตจะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ และมีอาชีพที่มีเกียรติทางสังคม ก็เพราะพวกเขามีใจรักการขาย และเข้าใจในธรรมชาติของลูกค้า เข้าใจองค์กรที่จะนำพาธุรกิจกระทั่งตกทอดเป็นมรดกสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

นายปรีชา ประกอบกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เน้นความสำคัญกับสมาชิกทุกอาชีพ โดยเพิ่มช่องทางใหม่ครบ 4 ช่องทางภายใต้โครงการแอมเวย์เมมเบอร์  ได้แก่ การสมัครผ่านนักธุรกิจแอมเวย์, ผ่านคอลล์เซ็นเตอร์, ผ่านเว็บไซต์แอมเวย์, และแอมเวย์ช็อปทั่วประเทศ จากเดิมที่ต้องสมัครผ่านนักธุรกิจแอมเวย์เท่านั้น พร้อมลดค่าสมัครสมาชิกจากเดิม 300 บาทต่อปี เหลือ 100 บาทต่อปี และลดค่าต่ออายุสมาชิกจาก 150 บาท เหลือ 100 บาท เพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น
        
ส่วน น.ต.แพทย์หญิง นลินี ไพบูลย์ นายกสมาคมการขายตรงไทย และประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจขายตรงกิฟฟารีน สะท้อนมุมมองให้ว่า  มองได้ 2 ประเด็น คือ ในภาพรวมธุรกิจขายตรง ส่วนใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ครู อาจารย์  ที่สังคมยอมรับและนับถือมีส่วนต่อการสร้างความมั่นใจ เพราะคนที่ประกอบอาชีพดังกล่าวมีวุฒิภาวะ และรู้จักคนในวงการสาขาอาชีพนั้น

ทั้งนี้แพทย์ พยาบาล หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์เคมี ก็จะสามารถสร้างความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์บางตัวได้ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้ผลดีต่อสุขภาพ  จึงมองว่าอาชีพเหล่านี้ที่เข้าสู่ระบบขายตรงจะเป็นข้อได้เปรียบที่พูดอะไรคน จะเชื่อถือ และยอมรับ อย่างไรก็ดี ไม่ได้หมายความว่าอาชีพอื่นๆ จะไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นดาวในธุรกิจขายตรง อยู่ที่การเรียนรู้ ความเข้าใจ และหลักการขาย


อาชีพมีเกียรติ+Connection

ผศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิเคราะห์ว่า  อาชีพมีเกียรติ และผู้ที่มี Connection ดี มักประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรง  ซึ่งอาชีพหลักของสมาชิกมีผลโดยตรงต่อการสร้างความมั่นใจต่อลูกค้า โดยหลักแล้วธุรกิจขายตรงมักเน้นระดับบริหารที่มีอาชีพที่ดี มีความมั่นคง และมีความน่าเชื่อถือในอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ครู อาจารย์  เพราะจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนทั่วไป

ส่วนอาชีพอื่นไม่ใช่จะไม่ประสบความสำเร็จ การขายตรงอยู่ที่ Connection รู้จักคนหมู่มาก มีเครือข่ายเยอะก็นับเป็นข้อได้เปรียบ เพียงแต่ถ้าเป็นอาชีพที่มีเกียรติจะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกว่า เพราะความน่าเชื่อถือในอาชีพหลักจะเปรียบเสมือนเป็นด่านแรกที่เข้าหาลูกค้า

ตัวอย่างกรณีกิฟฟารีนจะเห็นว่ามีหลากหลายอาชีพที่ประสบความสำเร็จ  แพทย์ พยาบาล อาจารย์ และนักบริหารก็มีจำนวนมาก ในขณะที่ผู้ที่เก่งเรื่องงานขายที่ไม่ได้มีอาชีพหลักก็ประสบความสำเร็จเช่น กัน

สำหรับภาพรวมตลาดขายตรงเมืองไทยปีนี้  มองว่าตลาดในกรุงเทพฯ เริ่มอิ่มตัว บริษัทขายตรงควรจะขยายตลาดไปยังต่างจังหวัด เพราะผลผลิตการเกษตรมีราคาสูงขึ้น ทำให้กำลังซื้อมีศักยภาพ และตลาดยังขยายตัวได้อีกมาก
 

อ้างอิงจาก บิสิเนสไทย