บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    กฎหมายและข้อบังคับ    คู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์
2.9K
2 นาที
27 กันยายน 2559
หลักการตรวจเยี่ยมร้านสาขาแฟรนไชส์

 
ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์จะมีความมั่งคง แข็งแกร่ง เติบโตได้อย่างยั่งยืน ทุกร้านสาขาของแฟรนไชส์จะต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานตามแบบปฏิบัติในคู่มือแฟรนไชส์ ดังนั้น การตรวจเยี่ยมร้านสาขาแฟรนไชส์ เพื่อปรับปรุง จึงเป็นวิธีการตรวจสอบ และควบคุมระบบการบริหารจัดการของร้านสาขาแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มีหลักการตรวจเยี่ยมร้านสาขาแฟรนไชส์ มาฝากผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ว่าจะต้องตรวจเรื่องอะไรบ้าง ควรปรับปรุงทันที หรือค่อยปรับปรุง เพื่อควบคุมร้านสาขาแฟรนไชส์ให้มีระบบมาตรฐาน 
 
1. สภาพภายนอกร้าน (ประตูและหน้าต่าง ป้ายสัญลักษณ์)

 
ประตูหน้าต่างภายนอกร้านเปิด-ปิดง่าย ใช้งานได้ตามปกติ ป้ายชื่อร้านค้า โลโก้ไม่ชำรุดเสียหาย มองเห็นได้ชัดเจน ไม่มีสิ่งอื่นปิดบังป้ายร้าน อุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูว่าต้องกำหนดให้ว่าปรับปรุงทันที ไม่ต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงในอีกไม่ช้า 
 
2. สภาพภายในร้าน (พื้น เคาน์เตอร์ ชั้นแสดงสินค้า อุปกรณ์)

 
พื้นสะอาด ไม่มีเศษขยะรกรุงรัง หรือมีสินค้าตกหล่นจากชั้นวาง เคาน์เตอร์สะอาด ไม่มีสิ่งของวางเกะกะบนโต๊ะ กีดขวางการให้บริการลูกค้า ชั้นวางสินค้ามีความทนทาน แข็งแรง การจัดวางสินค้าเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ชัดเจน อุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้านไม่ตกหล่น มีความแข็งแรง ไม่ชำรุด 
 
3. พนักงาน (การแต่งกายถูกต้อง ลักษณะท่าทาง)

 
พนักงานในร้านแต่งกายสะอาด เป็นระเบียบถูกต้องตามยูนิฟอร์มของบริษัท พนักงานทุกคนมีบุคลิกภาพท่าทางดี กระตือรือร้นในการทำงาน และพร้อมให้บริการลูกค้า พูดจาสุภาพ เรียบร้อย กระฉับกระเฉง 

4. สินค้าในร้าน (จำนวน การจัดเตรียม ป้ายราคา)

 
สินค้าในร้านมีจำนวนเพียงพอ ไม่ขาด ไม่เกิน มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย มีสินค้าหมุนเวียน ทดแทนสินค้าเก่าที่หมดไป  สินค้าทุกชนิดมีการติดป้ายราคาให้เห็นชัดเจน 

5. การบริการลูกค้า (การต้อนรับอย่างเป็นมิตร การบริการอย่างมีความรู้)


 
พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างอ่อนน้อม สุภาพเรียบร้อย พูดจากเป็นมิตรกับลูกค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านอย่างมีความรู้ กล่าวทักทายสวัสดีลูกค้าเมื่อเข้าไปในร้าน และขอบคุณลูกค้าเมื่อออกจากร้าน

6. ระบบการจัดเก็บเงิน (มีธนบัตรเพียงพอ บันทึกลงในบัญชีตามหลักการ)


 
มีธนบัตรเพียงพอสำหรับรับแลก และทอนให้กับลูกค้า มีการบันทึกรายการขายสินค้าลงในบัญชีตามหลักการทุกครั้ง สามารถตรวจสอบการซื้อขายทึกรายการย้อนหลังได้  

7. การจัดการ (การควบคุมพนักงาน การควบคุมสินค้าคงคลัง คู่มือแฟรนไชส์ และเอกสารต่างๆ) 


 
พนักงานตั้งใจทำงาน ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ทะเลาะวิวาทกัน ระบบการบริหารจัดการร้านเป็นมาตรฐาน มีการควบคุมสินค้าคงคลังไม่ให้สินค้าขาด หรือมีมากจนเกินไป คู่มือแฟรนไชส์ไม่ชำรุดเสียหาย เอกสารต่างๆ จะเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย รายละเอียด ข้อมูลที่จดไว้ในเอสารดูง่าย ไม่ซับซ้อน 
 
ทั้งหมดเป็น 7 หัวข้อที่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ จะต้องยึดเป็นแนวทางในการตรวจเยี่ยมร้านสาขาแฟรนไชส์ทุกครั้ง อาจจะเข้าไปตรวจเยี่ยมเดือนละครั้ง หรือ 2 เดือนครั้งก็ได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ 
 
โดยผู้ประกบการแฟรนไชส์อาจจะให้คะแนนในการตรวจเยี่ยมแต่ละหัวข้อที่ได้มาตรฐาน เช่น 3 ดีมาก-ไม่ต้องปรับปรุง, 2 ปานกลาง-ต้องการการปรับปรุงในไม่ช้า และ 1 ต่ำกว่ามาตรฐาน-ต้องการการปรับปรุงทันที 
 
การตรวจเยี่ยมร้านสาขาแฟรนไชส์ ถือเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ ที่จะละเลยไม่ได้ เพราะเป็นวิธีการในการควบคุม และสร้างมาตรฐาน ให้กับระบบแฟรนไชส์ของคุณให้มีความแข็งแกร่ง มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทุกร้าน 
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)