บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    การบริหารจัดการร้านค้า    การเช่าพื้นที่ หาทำเล เปิดร้าน
6.2K
2 นาที
20 เมษายน 2559
เข้าใจเมือง เรื่องทำเลการค้า ไม่ยาก!


เรื่องของเลือกทำเลในการทำธุรกิจถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ต้องมีการเลือกเฟ้นกันเป็นอย่างดี ยิ่งในตำราการค้าจีนด้วยแล้วนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก ยิ่งในสังคมเมืองปัจจุบันที่มีความหลากหลายของพื้นที่เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจ “เมือง” ให้มากขึ้น
 
www.ThaiFranchiseCenter.com พร้อมปูพื้นฐานการเข้าใจสภาพที่ตั้งของเมืองเพื่อให้สามารถจัดลำดับความสำคัญว่าควรเปิดร้านในย่านไหนก่อน  เพราะการเปิดร้านแรกในย่านที่ไม่มีความเหมาะสมกับธุรกิจ อาจทำให้ไม่มีโอกาสในการเปิดสาขาต่อไปก็เป็นได้

นั้นเพราะว่าเมืองคือถิ่นอาศัยที่มีการตั้งรกรากกันอย่างถาวร ระบบเมืองมีความซับซ้อนในเรื่องสาธารณูปโภค  ถนนหนทาง  นอกจากนี้ยังคับคั่งไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่วางกันเป็นโซนต่างๆในนิยามของคำว่า “ผังเมือง”
 
แบ่งส่วนของเมืองออกเป็น 3 เขตใหญ่ๆเพื่อทำความเข้าใจง่ายขึ้น
  1. เขตใจกลางเมือง (City Center หรือ Downtown) เป็นย่านธุรกิจที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงเช่น สีลม ,สาทร ฯ
  2. เขตเมืองชั้นกลาง (Midtown) ส่วนใหญ่เป็นสถานที่อยู่อาศัย มักมีมอลล์เล็กๆหรือคอมมิวนิตี้ มอลล์ เช่นแถวรัชดา  จตุจักร ฯ
  3. เขตชานเมือง(Outer Suburb) มีความหนาแน่นของประชากรน้อยไม่ค่อยมีแหล่งธุรกิจมากนักเช่น หนองจอก ลาดกระบัง ฯ
และในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมามีการสร้างระบบขนส่งมวลชน ทางด่วน  คู่ขนาน  ทางยกระดับ ขึ้นมาเป็นจำนวนมากยิ่งก่อให้เกิดความสลับซับซ้อนมากขึ้นซึ่งการคิดจะเปิดร้านหรือทำธุรกิจให้ถูกที่ถูกเวลา ต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญต่อไปนี้
  1. ต้องมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเขตพื้นที่นั้นมากพอสมควร เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความต้องการและกำลังการซื้อซึ่งสำคัญกับการทำธุรกิจมาก
  2. การสร้างธุรกิจในย่านที่เหมาะสมทำให้ภาพลักษณ์ดีตามไปด้วย
  3. พื้นที่ต้องเอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ เช่นถ้าร้านต้องการที่จอดรถสำหรับลูกค้าและรถส่งของก็ไม่ควรอยู่ในย่านที่แออัดเกินไป
  4. แต่ทั้งนี้การอยู่ในย่านที่ดีสิ่งที่เตรียมใจคือ การลงทุนที่จะสูงกว่าปกติ ทั้งค่าบริหารจัดการ ค่าเช่า ฯลฯ ดังนั้นสินค้าต้องมีความน่าสนใจมากพอสมควรเพื่อเอารายได้มาชดเชยในส่วนนี้
ทำเลที่ดีเกิดจากการเลือกโครงข่ายถนนที่ดี
 
โครงข่ายถนนและระบบขนส่งมีส่วนช่วยกำหนดทิศทางธุรกิจ เพราะในแต่ละเขตเมืองย่อมมีทั้งถนนสายหลัก ถนนรอง  ซอย ซอยย่อย ซึ่งสัมพันธ์กับความสะดวกสบายของผู้บริโภค

ดังนั้นถ้าเราเลือกจุดที่ดีก็ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจมากขึ้นเช่นการตั้งร้านถ้าสามารถเปิดในถนนสายหลักย่อมมีโอกาสทางธุรกิจที่ดีกว่าพวกถนนสายรอง แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูการจราจรในแต่ละพื้นที่เป็นหลักบางครั้งการจราจรที่ติดขัดทำให้คนเลี่ยงจากถนนหลักมาหาถนนสายรองที่คล่องตัวมากกว่า

ยกตัวอย่างบางพื้นที่การจราจรติดขัดมากการเดินทางจากบ้านสู่แหล่งธุรกิจอาจต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมงดังนั้นจึงเป็นโอกาสของร้านค้าที่ต้องดูความต้องการของคนในพื้นที่แล้วเปิดดำเนินกิจการโดยใช้ข้อได้เปรียบคืออยู่ใกล้ เดินทางถึงได้สะดวกกว่า แม้อาจจะเป็นแค่ทำเลถนนในซอยหรือสายรอง แต่ก็ได้ผลทางธุรกิจที่ดีไม่แพ้กัน
 
บางธุรกิจมีการใช้ทำเลที่ตั้งเพื่อคัดกรองคนที่มาใช้บริการเพื่อให้สามารถกำหนดราคาและรูปแบบบริการได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเช่นห้างสรรพสินค้าMega Bangna เลือกทำเลที่อยู่ใกล้กับทางด่วน และมอเตอร์เวย์ เป็นบริเวณที่มีรถสาธารณะผ่านน้อย ส่วนมากคนที่มาใช้บริการจึงต้องมีรถยนต์ส่วนตัว

จึงเป็นการจำกัดกลุ่มรายได้ในอีกรูปแบบหนึ่งหรือในมุมกลับบางห้างสรรพสินค้าไม่ต้องการคัดกรองจึงเลือกทำเลที่เป็นจุดสาธารณะเป็นจุดรถตู้ รถเมล์ และบริเวณสำหรับการต่อรถไปในที่ต่างๆ  

ในบริเวณนี้ความได้เปรียบคือปริมาณคนที่มาใช้บริการจะมากเป็นพิเศษแต่ไม่สามารถกำหนดรูปแบบของธุรกิจได้ชัดเจนต้องพยายามทำให้หลากหลายเพื่อรองรับคนทุกกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการ เป็นต้น
 
นอกจากนี้เรื่องของความสลับซับซ้อนและความหมายของถนนหนทางในเขตเมืองบางครั้งอาจจะต้องใช้เรื่องของช่วงเวลามาเกี่ยวข้องเพื่อให้กำหนดทิศทางได้ชัดเจนว่าธุรกิจของเรานั้นควรอยู่ในพื้นที่แบบไหนถึงจะประสบความสำเร็จตามทฤษฏีความสัมพันธ์ของช่วงเวลาในการเลือกทำเลต่างๆ
 
ทฤษฏีความสัมพันธ์ของช่วงเวลาในการเลือกทำเลต่างๆ
 
ทฤษฏีความสัมพันธ์ของช่วงเวลากล่าวไว้ว่า “แต่ละช่วงเวลาความรู้สึกของคนแตกต่างกัน การจับความรู้สึกในช่วงนั้น คือการเลือกทำเลที่ดีในรูปแบบหนึ่ง” นั้นคือการเปิดร้านเราต้องจับจุดให้ได้ว่าจุดที่เปิดร้านในขณะนั้นเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากน้อยเพียงใดเช่น 
  • ช่วงเช้า มีการเดินทางเข้าเมืองมากเป็นพิเศษ ถนนฝั่งขาเข้ามีการจราจรที่คับคั่ง ธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ จึงได้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้มากที่สุด
  • ช่วงกลางวัน  ปริมาณคนในเมืองจะมากที่สุด ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร  ฯลฯ ได้ประโยชน์สูงสุด แต่ข้อจำกัดสำคัญคือช่วงกลางวันเป็นเวลาที่น้อยมาก คนจะมีเวลาจำกัด รูปแบบธุรกิจจึงต้องรวดเร็วและทันใจในการบริการ
  • ช่วงเย็น ทำเลการค้าช่วงนี้ย้ายไปอยู่ที่ถนนฝั่งขาออก และเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมากที่สุด ธุรกิจที่เห็นส่วนมากในจุดนี้คือซุปเปอร์มาเกต ร้านอาหารต่างๆ  ร้านขนม ตลาดนัด  เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อเอากลับไปมากที่สุด
เรื่องของทำเลยังมีความน่าสนใจอีกหลายอย่างแต่เหตุผลสำคัญที่สุดคือเราต้องรู้จักสินค้าตัวเองว่าคืออะไร ธุรกิจของเราเป็นลักษณะไหน เพื่อให้กำหนดทำเลได้อย่างเหมาะสม คำว่าทำเลที่ดีอาจไม่ใช่ข้อผูกมัดว่าต้องดีที่สุดกับธุรกิจของเรา เทคนิคที่ดีที่สุดคือเลือกพื้นที่ให้เข้ากับสินค้าและธุรกิจนั้นๆ เพราะทำเลที่ดีย่อมนำมาสู่ผลกำไรที่ดีด้วยเช่นกัน 
 
เรียบเรียงโดย ThaiFranchiseCenter.com