บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    ขายตรง เครือข่าย    การสร้างทีมงาน และเครือข่าย
8.2K
3 นาที
6 มิถุนายน 2552

กุญแจดอกที่1 ความฝัน เป้าหมาย และทัศนคติ

ธุรกิจเครือข่าย

เป็นระบบที่ลงทุนต่ำที่สุด มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ไม่ต้องลงทุนด้านสินทรัพย์หรือเครื่องจักรใดๆ ไม่ต้องมีลูกจ้าง อีกทั้งยังมีแผนการตลาดที่จ่ายผลตอบแทนมากที่สุดจากระบบการจ่ายผลตอบแทนแบบมหาศาลไม่มีเพดานคุณสามารถมีรายได้มากเท่าที่คุณต้องการ

หลายคนที่ทำธุรกิจนี้เริ่มต้นทำธุรกิจแบบการแบ่งเวลาว่างๆ มาทำ แต่ปัจจุบันหลายคนได้ลาออกจากงานเก่ามาลุยทำธุรกิจเครือข่ายแบบเต็มเวลา และมีหลายคนที่มีกิจการอยู่แล้ว ก็เริ่มมาทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง เพราะเขามองเห็นโอกาส มองเห็นอนาคตของตนเองและทายาท มองเห็นวิธีการสร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบง่าย ๆ เป็นธุรกิจที่มั่นคง

การทำธุรกิจเครือข่ายนี้ ไม่ต้องมีหน้าร้าน มีอิสรภาพทางด้านเวลาและการพักผ่อน ไม่มีเจ้านาย ไม่มีลูกน้อง อาจมีเพียงเอกสารหรือสินค้าไว้พร้อมขายหรือให้บริการเท่านั้น จะมีผู้ทำธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต และไม่ใช่ว่าผู้ที่เริ่มก่อนจะได้เปรียบ แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการทำธุรกิจมากกว่าว่าทำธุรกิจแบบใด ผู้เข้าร่วมธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวก็คือ ผู้ที่ทำธุรกิจพร้อมที่จะเรียนรู้ระบบการทำงานทั้งหมด เรียนรู้แผนการทำงาน เรียนรู้ผลประโยชน์ที่จะได้รับในปัจจุบันและอนาคตของธุรกิจ โดยนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติและบอกต่อ โดยใช้ระบบสนับสนุนที่มีทั้งหมดช่วยในการทำธุรกิจ

ธุรกิจนี้ต้องการความจริงจังและสม่ำเสมอในการลงมือทำธุรกิจ มีอัตราการจ่ายผลตอบแทนสูง ทำได้จริงจ่ายจริง เพราะมีกฎหมายและหน่วยงานของรัฐคอยควบคุม ระบบการทำธุรกิจในอนาคตนี้ทุกคนที่ทำธุรกิจส่วนใหญ่ต่างไม่เคยทำมาก่อน เพียงแค่ศึกษาการทำงานอย่างจริงจัง พร้อมที่จะเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทำตามระบบ เลียนแบบการทำงานของที่ปรึกษาธุรกิจ เขาทำอย่างไรเราทำอย่างนั้น ทำตามระบบทีละขั้นตอนอย่างง่ายๆ

เริ่มก่อตั้งธุรกิจ

เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกธุรกิจ  เปรียบเสมือนคุณได้เริ่มก่อตั้งธุรกิจของคุณเอง สิ่งแรกที่คุณต้องทำ คือ เรียนรู้แผนการตลาด  ลักษณะธุรกิจ การขยายธุรกิจ และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยคุณจะมีพี่เลี้ยงจากผู้แนะนำธุรกิจคอยช่วยเหลือ แนะนำ และช่วยคุณทำงานอย่างเป็นระบบ เมื่อคุณมีความรู้แนวทางการสร้างธุรกิจแล้ว   และต้องการสร้างรายได้ในทันที คุณต้องขยายธุรกิจ หรือขยายองค์กร การขยายธุรกิจ หรือการขยายองค์กรก็คือการเปิดโอกาส  ชวน  แนะนำโอกาสทางธุรกิจให้กับบุคคลอื่น  คนที่คุณรู้จัก  ไม่รู้จัก  ซึ่งมีวิธีต่างๆ มากมาย เพราะหัวใจสำคัญของธุรกิจคุณคือ  การขยายโอกาส  การให้โอกาสแก่บุคคลอื่น   เพราะการขยายองค์กรคือหัวใจสำคัญ   เช่นเดียวกันในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค

สรุป

 1. ธุรกิจเครือข่ายเป็น ธุรกิจที่ชนะชนะ (Win - Win Business) เมื่อทีมงานของท่านประสพความสำเร็จท่านก็ประสพความสำเร็จด้วย
   
 2. คือ ธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยง (No - Risk Business) ด้วยขนาดเงินลงทุนต่ำ แต่ใช้สัมพันธภาพสูง ท่านไม่ต้องลงทุนสร้างทรัพย์สินอาคาร, อุปกรณ์, ที่ดิน (บนกองหนี้สินหรือเงินกู้) แต่ท่านกำลัง สร้างทรัพย์สิน คือเครือข่ายประชากร (People Assets) ที่ผูกโยง กันด้วยสัมพันธภาพ และผลตอบแทนนี้ได้มาจากผลรวม ของทั้งเครือข่ายหรือเรียกผลตอบแทนนี้ว่า Passive Income (รายได้ที่ไม่ต้องลงแรงด้วยตนเอง แม้ว่าคุณจะหยุดทำงาน แต่รายได้ ของคุณไม่หยุด เงินจะไหลเข้าสู่กระเป๋าคุณตลอดเวลา)
   
 3. เป็นธุรกิจที่ท่านสามารถเลือกเวลาทำงานตามใจปรารถนา ไม่ต้องตอกบัตรเข้างานตอนเช้า ไม่ต้องตอกบัตรออกงานตอนเย็นไม่ต้องยื่นใบลากิจ, ลาพักร้อนกับใครนอกจากขออนุญาตตัวเอง เป็นเจ้านายตนเองในเวลาของตนเอง นี่คืออิสรภาพทางเวลา(Time Freedom)
   
 4. เป็นธุรกิจที่กำลังอยู่ในทิศทางใหม่ของโลก นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกหลายคนมีความเห็นตรงกันว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค “ ธุรกิจเครือข่าย” ไบรอัน เทรซี่กล่าวว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ในศตวรรษหน้า
   
 5. เป็นระบบที่เสริมสร้างโอกาส เพราะผู้เข้าร่วมทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีความรู้สูง ไม่ต้องมีประสบการณ์  แม้กระทั่งคนพิการยังประสพความสำเร็จในธุรกิจนี้มาแล้วมากมาย
   
 6. เป็นระบบธุรกิจเดียวที่มีผลกำไรงอกเงย ตลอด 24 ชั่วโมง/วัน ตลอด 365 วัน/ปี แม้ขณะที่ท่านกำลังหยุดพักผ่อน, หรือพักร้อน เพราะเวลาทำงานภายในเครือข่ายของท่าน ยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ขณะที่ท่านนอนหลับ
   
 7. เป็นระบบธุรกิจเดียวที่มีผลงานแห่ง ความพากเพียร ความพากเพียรของท่าน วันละ 2 ชั่วโมง สามารถทวีคูณไปเป็น วันละ 2,000 ชั่วโมง หรือ 20,000 ชั่วโมง ตามความใหญ่โตของ เครือข่ายของท่านและเมื่อท่านสามารถสร้างสินทรัพย์ (People Assets) เครือข่ายอย่างมีคุณภาพ 

กฎแห่งความสำเร็จ

 1. ตัดสินใจสำเร็จ         
 2. ทำในสิ่งที่ตัดสินใจ        
 3. ยืนหยัดทำในสิ่งที่ตัดสินใจ

ทัศนคติก่อนเริ่มต้นธุรกิจนั้นท่านควรปรับทัศนคติเสียก่อน ทัศนคติมี 2 ลักษณะ คือ

 1. ทัศนคติบวก  มองหาสิ่งที่เป็นไปได้  ก้าวไปข้างหน้า
 2. ทัศนคติลบ  มองเฉพาะสิ่งที่เป็นอยู่ อยู่กับที่

หลักการคิดบวก

 • คิดบวกต่ออาชีพ
 • คิดบวกต่อตนเอง (ขยะเข้า = ขยะออก) 
 • คิดบวกต่อผู้อื่น (ไม่มีใครในโลกที่สมบูรณ์แบบ) 
 • คิดบวกต่อการลงทุน
 • คิดบวกต่อความล้มเหลว (ความล้มเหลว คืออุบัติเหตุของความสำเร็จ)
   

นิยามของความเชื่อ “อะไรก็ตามที่สมองมนุษย์ คิดและเชื่อ มันย่อมบรรลุได้”    นโปเลียน ฮิลล์

 • ความเชื่อ คือพลังชีวิต
 • ความเชื่อ คือพลังสร้าง และพลังทำลาย 
 • ความเชื่อ สร้างพลังที่จะลงมือทำ
 • ความเชื่อ เป็นดัชนีบ่งชี้ ความเป็นไปได้ 
 • ความเชื่อ ในสิ่งที่มองไม่เห็น เรียกว่าศรัทธา

สร้างพันธะสัญญากับตนเอง

 • ผม/ฉันจะทำธุรกิจนี้ให้ มากพอ จนกว่าจะประสบความสำเร็จ
 • ผม/ฉันจะทำธุรกิจนี้ให้ นานพอ จนกว่าจะประสบความสำเร็จ

กฎความมุ่งมั่น 3 ประการ

คุณจะขึ้นได้สูงเท่าไหร่นั่นเป็นผลมาจาก คุณต้องการสูงขนาดไหน

 1. คุณจะต้องมุ่งมั่น, ทุ่มเทลงไปว่า จะเป็นผู้ที่เก่ง
 2. การที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างสูงได้นั้น คุณจะต้องกำหนดมันไว้ตั้งแต่เริ่มแรก
 3. คุณไม่สามารถบินไปกับอินทรีได้ หากคุณยังคุ้ยเขี่ยอยู่กับอีแร้ง
  ***อย่าเข้าเป็นพวกกับ “NATO” No Action Talk Only***

ความฝัน  ความใฝ่ฝันไม่มีขอบเขตจำกัด ดังนั้นศักยภาพของคุณจึงไร้ขีดจำกัดเช่นกัน

***นโปเลียนโปนาปาร์ท กล่าวว่า “จินตนาการ ปกครองโลก”
***อัลเบิร์ตไอไตน์ กล่าวว่า “จินตนาการ สำคัญเหนือข้อเท็จจริง”


หากคุณต้องการความสำเร็จ คุณต้องมีความฝันที่ใหญ่พอ เพื่อจะเป็นเชื้อเพลงในการขับเคลื่อนเป้าหมายของคุณ เหมือนคุณมีรถแต่ไม่มีเชื้อเพลงคุณก็ไม่สามารถจะขับไปไหนได้หรือหากมีน้อยเกินไปก็ไปไม่ถึงจุดหมายนั่นเอง

ระวัง อย่าอยู่ใกล้คนไร้ฝัน

 เป้าหมาย คุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อคุณมีสิ่งที่ต้องการและมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะครอบครอง และระบุถึงรายละเอียดให้มากจนสามารถมองเห็นภาพได้
 การวางแผน เมื่อคุณมีความฝันและเป้าหมายที่เด่นชัดแล้ว คุณต้องวางแผนเพื่อทำเป้าหมายให้บรรลุด้วย เช่นการกำหนดตารางการทำงาน

ความเชื่อ คุณต้องมีพลังแห่งความเชื่อมั่น เพราะในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์ทำไม่ได้จงอย่าหาเหตุผลที่จะลบล้างความเชื่อของคุณที่จะประสพความสำเร็จ ดังนั้นแผนการ ความฝันและเป้าหมายของคุณย่อมทำได้แน่นอน กระบวนการนี้ยังต้องการพลังแห่งการคิดบวกและพลังใจที่ปิดแน่นต่ออิทธิพลทางลบด้วย

“ไม่ใช่คนที่เข้มแข็งที่สุด ฉลาดที่สุด และรวดเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะเสมอไป เพราะสุดท้ายแล้วนั้น ผู้ที่ประสพความสำเร็จ คือ ผู้ที่เชื่อมั่นว่า ฉันทำได้” นโปเลีบนฮิลล์ “ความเชื่อเป็นตัวเร่งการให้เกิดการลงมือทำ ความเชื่อนี้ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆ”