แบบทดสอบ    เจ้าของร้าน    ธุรกิจรับจัดอาหารโต๊ะจีน
| ทดสอบ 130 คน | ผ่าน 94 คน | คิดเป็น 72.31%
4.4K
1
facebook
google plus

แบบทดสอบธุรกิจรับจัดอาหารโต๊ะจีน

ทำแบบทดสอบ 130 คน | ผ่าน 94 คน | คิดเป็น 72.31%
แบบทดสอบ ความพร้อม เปิดธุรกิจรับจัดอาหารโต๊ะจีน
        ธุรกิจรับจัดอาหารโต๊ะจีน ผู้ทำธุรกิจนี้เปรียบเสมือนเสือนอนกินมีรายได้ต่อเดือนเป็นเรือนแสน มีงานจ้างจึงมีรายรับไม่มีงานก็ไม่มีรายจ่าย คนในวงการบอกธุรกิจโต๊ะจีนกลายเป็นแหล่งกำเนิดของธุรกิจใหม่ๆ เช่น โต๊ะม้า นายหน้า และการจ้างแรงงาน โต๊ะจีนเป็นชื่อเรียกที่เกิดขึ้นตามอาหารที่ผู้บริการหรือผู้ทำธุรกิจนี้นำมาบริการแก่ผู้ว่าจ้าง การเกิดบริการรับจัดโต๊ะจีนนั้นมีแหล่งที่มาจากการทำอาหารจีนของชาวจีนนั่นเอง | Step by Step ข้อควรรู้ก่อนทำธุรกิจรับจัดอาหารโต๊ะจีน
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
ประเภทธุรกิจชื่อธุรกิจ

ข้อ 1.คุณมีแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณ อย่างไรในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ คุณมีแผนการแล้วเรียบร้อย ใช่หรือไม่
 
ข้อ 2.คุณมีตารางนัดหมายงาน หรือกำหนดวันทำงานที่ชัดเจนไว้แล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 3.คุณเป็นคนทำอาหาร จัดอยู่ในขั้นดี ใช่หรือไม่
 
ข้อ 4.คุณมีวิธีการจัดการกับกรณีเกิดความเสียหายของวัสดุ อุปกรณ์ มีการคิดค่าเสียหายอย่างไรบ้าง
 
ข้อ 5.หากคุณมีทุนส่วนตัวไม่พอกับธุรกิจของทุน คุณมีแหล่งเงินทุนอื่น หรือข้อมูลสถาบันการเงิน พร้อมแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 6.คุณมั่นใจว่า คุณคิดดีแล้วที่จะทำธุรกิจ รับจัดอาหารโต๊ะจีน ใช่หรือไม่
 
ข้อ 7.คุณทราบหรือไม่ว่า ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ภาคใต้ประมาณ 40% ภาคตะวันออก 20% ภาคอีสาน 20% และอีก 20% กรุงเทพฯ และปริมณฑล และคุณนำมันมาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ตามแผนของคุณ
 
ข้อ 8.คุณมีแผนใช้สื่อเหล่านี้ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณ - ป้ายโฆษณาหน้าสถานประกอบการ นามบัตร เวปไซต์ ปากต่อปาก (ความอร่อยและการบริการที่ดี) ใช่หรือไม่
 
ข้อ 9.คุณเตรียมวิธีการแก้ไข ในกรณีรายการอาหารไม่สามารถหาวัตถุดิบได้ในวันจริง ควรมีอะไรมาทดแทนได้ แล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 10.คุณว่าเงินทุนดำเนินการที่คุณมี ไม่ว่าจากที่ใดก็ตาม สามารถทำให้คุณดำเนินธุรกิจของคุณไปได้อย่างต่อเนื่อง ใช่หรือไม่
 
ข้อ 11.คุณเป็นบุคคลที่ชอบรับประทานอาหาร พร้อมกับสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของรสชาติของแต่ละร้านได้ ใช่หรือไม่
 
ข้อ 12.คุณคิดว่าสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจโต๊ะจีนของคุณ คือ อาหาร ใช่หรือไม่
 
ข้อ 13.ในธุรกิจโต๊ะจีน จำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้พนักงานเป็นจำนวนมาก ทั้งแม่ครัว หน้าเขียง พนักงานเสิร์ฟ คุณเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ใช่หรือไม่ หากในระยะเริ่มต้นธุรกิจ ยังมีลูกค้าน้อย ยังมีงานไม่ต่อเนื่อง แต่เราต้องรักษาพนักงานเหล่านี้ไว้
 
ข้อ 14.คุณเคยคิดทำสถิติเกี่ยวกับลูกค้าของคุณหรือไม่ว่า มาจากแหล่งประชาสัมพันธ์ใด หรือมาติดต่อเราได้อย่างไร
 
ข้อ 15.คุณมองเห็นโอกาสต่อยอดธุรกิจของคุณหรือไม่ เช่น เวที เครื่องเสียง แสงสี ของชำร่วย เป็นต้น
 
ข้อ 16.คุณให้ความสำคัญต่ออุปกรณ์ทุกชิ้นที่ให้บริการลูกค้าของคุณ มากน้อยเพียงใด
 
ข้อ 17.คุณรู้จักธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับคุณ เช่น โต๊ะม้า เครื่องเสียง ดนตรี การจัดดอกไม้ ที่คุณคิดว่า คุณสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้กับธุรกิจของคุณได้
 
ข้อ 18.คุณชอบเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร และชอบสั่งเมนูแปลกใหม่ เพื่อเป็นการทดลอง ดูทั้ง ฝีมือ รสชาติ และการตกแต่งอาหาร ใช่หรือไม่
 
ข้อ 19.คุณคิดว่าในธุรกิจของคุณ ต้องใช้เงินลงทุนมากน้อยเพียงใด และคุณมีทุนที่จะประกอบธุรกิจ เพียงพอแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 20.คุณรู้เทคนิคต่างๆ ในการปรุงอาหาร รวมถึงการตกแต่งจานในขั้นดี ใช่หรือไม่
 
ข้อ 21.สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง มากที่สุดของธุรกิจของคุณคืออะไรบ้าง คุณรู้ ใช่หรือไม่
 
ข้อ 22.คุณมีสถานที่สำหรับดำเนินการธุรกิจของคุณแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 23.คุณมีแผนธุรกิจ เช่น “สั่งโต๊ะจีนเราราคาเริ่มต้นที่ 1,400 บาทต่อโต๊ะ (โต๊ะละ 10 คน) และจะต้องจองมากกว่า 25 โต๊ะขึ้นไป ถ้าต่ำกว่านี้จะเก็บค่าขนส่งเพิ่มอีก 2,000 บาท” ในลักษณะนี้ คุณคิดไว้เรียบร้อยแล้ว ใช่หรือไม่
 
ข้อ 24.คุณกำหนดราคา ค่าบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ตกลงไว้ในสัญญา เช่น การจัดดอกไม้ มีการกำหนดราคาเป็นจุดๆ หรือคิดแบบเหมารวม ในลักษณะนี้ คุณมีแผนการไว้รองรับแล้วเรียบร้อย ใช่หรือไม่
 
ข้อ 25.หากคุณต้องใช้เงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ คุณมีการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อเลือกใช้อย่างเหมาะสมแล้ว ใช่หรือไม่
Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,945 
   ผ่าน9,427 
   ไม่ผ่าน6,518 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs82,149 
   ผ่าน6,893 
   ไม่ผ่าน75,256 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,876 
   ผ่าน1,089 
   ไม่ผ่าน787 
แบบทดสอบ อื่นๆ55,051 
   ผ่าน26,202 
   ไม่ผ่าน28,849 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน278,873 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs745,604 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์62,209 
แบบทดสอบ อื่นๆ387,566 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด219,804 
เดือนนี้1,272 
วันนี้
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.