ทำเลค้าขาย     ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพฯ)
73K
16
twitter
google plus
เช่น กำแพงเพชร, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นครสวรรค์, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, พิจิตร, พิษณุโลก, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร
ทำเลขายดี
ค้นหาทำเลค้าขาย Read more
ลำดับเลือกชื่อโครงการข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.
น้ำพุพลาซ่า มหาชัย
-
300
29
5,196
2.
ทิวลิปสแควร์ (อ้อมน้อย)
10,000
0
100
1,147
3.เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
-
0
0
2,467
4.
แลนด์มาร์ค มหาชัย
-
113
80
2,049
5.ตลาดเทศบาลกระดังงา
-
0
0
705
6.ตลาดสดลีลา
-
0
0
1,535
7.ตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่
-
0
0
2,614
8.ตลาดสดมหาชัย 1
-
0
0
1,847
9.ตลาดสดแม่พ่วง
-
0
0
621
10.ตลาดสดเทศบาลนครสมุทรสาคร
-
0
0
985
11.ตลาดสดทะเลไทย
-
0
0
1,297
12.ตลาดสดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
-
0
0
1,745
13.ตลาดลุงใจ
-
0
0
663
14.ตลาดเก้าแสน
-
0
1
1,726
15.ตลาดสมบูรณ์ สมุทรสาคร
-
0
0
743
16.ตลาดสดเทศบาลตำบลสามง่าม
-
0
0
751
17.ตลาดจงเจริญ ดอนตูม
-
0
0
764
18.ตลาดนัดครบวงจรหอเจี๊ยะ
-
0
0
805
19.ตลาดสดไฟฟ้า นครชัยศรี
-
0
0
679
20.ตลาดมาลี
-
0
0
704
21.ตลาดทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ..
-
0
0
719
22.ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ..
-
0
0
931
23.บริษัทตลาดศาลายา จำกัด
-
0
0
1,727
24.ตลาดใหม่ศาลายา
-
0
0
1,340
25.ตลาดนัดตรีสุขถูก-ดี
-
0
0
1,670
26.ตลาดสดเทศบาลบางเลน
-
0
0
1,275
27.ตลาดสดอ้อมใหญ่
-
0
0
718
28.สมภพพลาซ่า
-
0
0
946
29.ตลาดสดสามพราน
-
0
0
1,281
30.ตลาดสดเทศบาลสามพราน
-
0
0
654
31.ตลาดสดเทศบาลตำบลอู่ทอง
-
0
5
1,352
32.ตลาดสดสระกระโจม
-
0
0
980
33.ตลาดสดบุญศรีสุวรรณ
-
0
0
652
34.ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งคอก
-
0
0
626
35.ตลาดสดเทศบาลตำบลสองพี่น้อง(บางลี่)
-
0
0
968
36.ตลาดสดท่าช้าง
-
0
0
710
37.ตลาดเทศบาลตำบลนางบวช
-
0
0
572
38.ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
-
0
0
666
39.ตลาดสดเทศบาลเมือง 1-3
-
0
0
674
40.
ไชน่าทาวน์ เวสต์เอ็นด์
60,000
0
35
6,869
41.ตลาดวัดตายม
-
0
0
610
42.ตลาดเนินกุ่ม
-
0
5
635
43.ตลาดบางกระทุ่ม
-
0
0
713
44.ตลาดบางระกำ
-
0
0
1,225
45.ตลาดหนองตม
-
0
0
900
46.
ตลาดพรหมพิราม
-
0
0
802
47.ตลาดสดเทศบาลวัดโบสถ์
-
0
0
1,465
48.ตลาดชาติตระการ พิษณุโลก
-
0
0
1,048
49.ตลาดนครไทย พิษณุโลก
-
0
0
938
50.ตลาดเนินมะปราง พิษณุโลก
-
0
5
860
51.ตลาดทรัพย์ไพรวัลย์ พิษณุโลก
-
0
0
1,216
52.ตลาดวังทองเก่า (พิษณุโลก)
-
0
0
943
53.ตลาดบ้านใหม่ พิษณุโลก
-
0
0
706
54.ตลาดหัวรอ พิษณุโลก
-
0
0
844
55.ตลาดเทศบาล 6 พิษณุโลกร่วมใจ
-
0
0
1,386
56.ตลาดเทศบาล 5 บ้านคลอง
-
0
0
1,533
57.ตลาดเทศบาล 4 โคกมะตูม (พิษณุโลก)
-
0
0
901
58.ตลาดเทศบาล 3 ท็อปแลนด์
-
0
0
668
59.ตลาดเทศบาล 2 วัดนางพญา (พิษณุโลก)
-
0
0
1,013
60.ตลาดเทศบาล 1 กิติกร (พิษณุโลก)
-
0
0
705
61.ตลาดสามแยกเจดีย์
-
0
0
1,069
62.ตลาดบางเสาธง (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,117
63.ตลาดเคหะเมืองใหม่บางพลี
-
0
0
1,861
64.ตลาดเทศบาลเมืองพระประแดง
-
0
0
1,112
65.ตลาดแสงเจริญ (สมุทรปราการ)
-
0
0
731
66.ตลาดสดเสริมสุข (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,268
67.ตลาดน้ำโบราณบางพลี
-
0
0
714
68.ตลาดสดสุธาวี (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,230
69.ตลาดกุนธรบางพลี
-
0
0
1,925
70.ตลาดเทพประทาน (หนามแดง)
-
0
0
1,252
71.ตลาดแสงทอง (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,271
72.ตลาดกม.30 (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,130
73.ตลาดบางปูแลนด์
-
0
0
4,686
74.ตลาดพรเพ็ญ (สมุทรปราการ)
-
0
0
701
75.ตลาดสุทธิพานิช (เพชรบูรณ์)
-
0
0
622
76.ตลาดมิตรสาลี (เพชรบูรณ์)
-
0
0
640
77.ตลาดวังพิกุล (เพชรบูรณ์)
-
0
0
661
78.ตลาดซับสมอทอง (เพชรบูรณ์)
-
0
0
1,177
79.ตลาดศิริวัฒนา 1 (เพชรบูรณ์)
-
0
0
594
80.ตลาดนาเฉลียง (เพชรบูรณ์)
-
0
0
796
81.ตลาดห้วยไผ่ (เเพชรบูรณ์)
-
0
0
638
82.ตลาดราชพัสดุ (เพชรบูรณ์)
-
0
0
552
83.ตลาดสักงอย (เพชรบูรณ์)
-
0
0
639
84.ตลาดไทยพัฒนาท่าพล (เพชรบูรณ์)
-
0
0
695
85.ตลาดเทศบาล 2 (เพชรบูรณ์)
-
0
0
956
86.ตลาดนิคมบางปู (สมุทรปราการ)
-
0
0
6,623
87.ตลาดแพรกษา (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,022
88.ตลาดวิบูลย์ศรี (สมุทรปราการ)
-
0
0
798
89.ตลาดปู่เจ้าสำโรง (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,146
90.ตลาดใหม่สำโรง (สมุทรปราการ)
-
0
0
873
91.ตลาดค้าส่งสำโรง (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,582
92.ตลาดเอี่ยมเจริญ (สมุทรปราการ)
-
0
0
1,146
93.ตลาดเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (สุโขทัย)
-
0
3
1,297
94.ตลาดเทศบาลตำบลศรีสำโรง (สุโขทัย)
-
0
0
984
95.ตลาดสิริสุข (สุโขทัย)
-
0
0
595
96.
ตลาดเทศบาลตำบลกงไกรลาศ (สุโขทัย)
-
0
0
726
97.ตลาด อบต.บ้านตึก (สุโขทัย)
-
0
0
595
98.ตลาดเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย (สุโขทัย)
-
0
0
833
99.ตลาดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (สุโขทัย)
-
0
0
725
100.ตลาดเทศบาลเมืองสวรรคโลก (สุโขทัย)
-
0
0
1,232
101.ตลาดบ้านสวน (สุโขทัย)
-
0
0
680
102.ตลาดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
-
0
5
1,546
103.ตลาดเทศบาลตำบลอัมพวา
-
0
0
691
104.ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
-
0
0
697
105.ตลาดหันคา
-
0
0
1,027
106.ตลาดสรรพยา
-
0
0
906
107.ตลาดแม่จำปี
-
0
0
584
108.ตลาดเทศบาลเมืองชัยนาท
-
0
0
1,324
109.ตลาดภาษีซุง
-
0
0
808
110.ตลาดอินทร์บุรี
-
0
0
1,259
111.ตลาดปิยะสุวรรณ์
-
0
0
773
112.ตลาดสดเทศบาลบ้านหมี่
-
0
0
950
113.ตลาดเทศบาลท่าวุ้ง
-
0
0
805
114.ตลาดชาญชัย
-
0
0
1,283
115.ตลาดพัฒนานิคม
-
0
0
1,194
116.ตลาดอุดมทรัพย์
-
0
0
889
117.ตลาดเสาธง
-
0
0
1,206
118.ตลาดเทศบาลหน้าพระลาน
-
0
0
966
119.ตลาดพงษ์สว่าง
-
0
0
775
120.ตลาดเทศบาลแก่งคอย
-
0
0
1,450
121.ตลาดสดเทศบาลตำบลวิหารแดง
-
0
0
963
122.ตลาดพุทธบูชา
-
0
0
900
123.ตลาดหนองแค
-
0
1
1,902
124.ตลาดสุขุมาลย์ (ตลาดใน)
-
0
0
839
125.ตลาดวงษ์ทอง
-
0
0
1,092
126.ตลาดสืบศิริ
-
0
0
679
127.ตลาดเทศบาลเมืองสระบุรี
-
0
0
1,356
128.ตลาดตาลทอง
-
0
0
1,108
129.ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
-
0
0
844
130.ตลาดเกษตรสุวพันธ์ เมืองทอง
-
0
5
1,393
131.ตลาดสดศรีอยุธยาเมืองใหม่ (ตลาดแก..
-
0
0
908
132.ตลาดบัวหลวงธานี
-
0
0
1,370
133.ตลาดภาชี
-
0
0
1,222
134.ตลาดสดพระอินทร์ราชา
-
0
0
975
135.ตลาดบางปะอิน เอกเซ็นเตอร์
-
0
0
2,944
136.ตลาดสดเทศบาล ตำบลท่าหลวง
-
0
0
779
137.ตลาดเจ้าพรหม
-
0
0
2,389
138.ตลาดหัวรอ
-
0
0
858
139.ตลาดพรธิสาร คลอง 10
-
0
0
1,261
140.ตลาดฮ้อแสงชัย
-
0
0
947
141.ตลาดใหญ่ลำลูกกา
-
0
0
1,276
142.ตลาดนานาเจริญ
-
0
0
3,591
143.
ตลาดกลางสี่มุมเมือง
-
0
0
844
144.ตลาดเคหะคลอง 6
-
0
0
3,233
145.ตลาดเทศบาลตำบลบางไผ่
-
0
0
658
146.ตลาดเขาทราย
-
0
0
838
147.ตลาดศรีสวัสดิ์
-
0
0
841
148.ตลาดศรีละออ
-
0
0
731
149.ตลาดสุชาติ
-
0
0
831
150.ตลาดศรีโสภณ
-
0
0
946
151.ตลาดฉัตรชัย
-
0
0
784
152.ตลาดสดเทศบาลกำแพงดิน
-
0
0
740
153.ตลาดสดเทศบาลโพทะเล
-
0
0
842
154.ตลาดเทศบาลเมืองบางมูลนาก
-
0
0
966
155.ตลาดเทศบาลเมืองตะพานหิน
-
0
0
1,058
156.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
-
0
0
726
157.ตลาดเทศบาลตำบลหัวดง
-
0
0
756
158.ตลาดสดพิจิตรธานี
-
0
0
721
159.
ตลาดอินเตอร์มาร์ท
-
200
0
1,010
160.ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี
-
0
1
1,731
161.ตลาดดวงแก้ว พลาซ่า
100
200
5
1,542
162.ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
-
0
5
910
163.ตลาดเจ้าพระยา
-
0
0
4,549
164.ตลาดกลางบางใหญ่
-
0
0
3,266
165.ตลาดสมบูรณ์ทรัพย์
-
0
0
850
166.ตลาดรวมใจ
-
0
0
1,467
167.ตลาดพิชัย
-
0
0
1,053
168.ตลาดสดเทศบาลนครปากเกร็ด
-
0
0
1,253
169.ตลาดประชานิเวศน์ 3
-
0
0
2,236
170.ตลาดสดเรวดี
-
0
0
1,390
171.ตลาดพระราม 5
-
0
0
2,345
172.ตลาดบางศรีเมือง
-
0
0
2,137
173.ตลาดพระปิ่น 3
-
0
0
5,316
174.ตลาดสดท่าอิฐ
-
0
0
1,773
175.
ป๊อบ มาร์เก็ต ราชพฤกษ์
7,500
200
21
22,177
176.ตลาดบ่อนไก่
-
0
0
929
177.ตลาดวัดโกรกพระใต้
-
0
0
869
178.ตลาดสดเจริญผล
-
0
0
717
179.ตลาดสดเรืองไทย
-
0
0
776
180.ตลาดสดเทศบาลตำบลพยุหะ
-
0
0
792
181.ตลาดธีระชัย
-
0
0
682
182.ตลาดเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
-
0
0
869
183.ตลาดเทศบาลตำบลท่าตะโก
-
0
0
1,060
184.ตลาดศรีเทพ
-
0
0
1,601
185.ตลาดดวงนิมิตร
-
0
0
734
186.ตลาดสดนิคมตากฟ้า
-
0
0
917
187.ตลาดเมืองชุมแสง
-
0
0
924
188.ตลาดศรีนคร
-
0
0
6,132
189.ตลาดเทศบาลนครนครสวรรค์
-
0
0
2,277
190.
ตลาดนัดเอแบค เอยู มอลล์
800
50
50
11,656
191.ตลาดเทศบาลตำบลลานกระบือ
-
0
0
1,087
192.ตลาดสดแสงจันทร์
-
0
0
841
193.ตลาดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
-
0
0
887
194.ตลาดสดศรีพิทักษ์
-
0
0
679
195.ตลาดสดแสงเจริญ
-
0
0
714
196.ตลาดสดทุ่งสนุ่น (2004)
-
0
0
697
197.ตลาดเทศบาลตำบลไทรงาม
-
0
0
940
198.ตลาดสดแม่สอด
-
0
0
1,885
199.ตลาดสดร่วมมิตร
-
0
0
635
200.ตลาดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
-
0
0
995
201.ตลาดไทยพิทักษ์
-
0
0
919
202.ตลาดสมหวัง
-
0
0
617
203.ตลาดสดพวงทอง
-
0
0
748
204.ตลาดสดริมปิง
-
0
0
972
205.ตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
-
0
0
691
206.ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร
-
0
0
3,735
207.บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์ มอลล์
-
0
10
3,400
208.
พื้นที่ขายของริมถนนสุทธิสาร ขนาด..
60,000
1
0
1,535
209.แฮปปี้ พลาซ่า
-
0
5
3,782
210.นาซ่ามอลล์ (สุพรรณบุรี)
-
0
0
4,813
211.อินฟินิทมอลล์
-
0
5
4,386
212.ตลาดนัดชุมชน วัดศรีเขตนันทาราม บ..
100
300
0
3,852
213.
ธารา อเวนิว รังสิต คลอง3
-
0
31
17,751
214.
เดอะ บิ๊กเกอร์
-
0
10
3,584
215.
พารวย พลาซ่า
150
0
14
3,757
216.
เดอะ ทรี อเวนิว
-
0
20
9,476
217.ทียูเค มาร์เก็ต
-
0
0
2,786
218.
ตลาดโรงไก่ สาย 4
300
1
0
1,882
219.
ไทยพลาสติก เซ็นเตอร์
-
0
0
2,892
220.
สุขอนันต์ปาร์ค
-
0
5
4,249
221.เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
-
250
5
6,423
222.ท็อปแลนด์ พลาซ่า พิษณุโลก
-
0
5
2,295
223.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
-
0
5
5,424
224.
ชัยพงษ์พลาซ่า
-
0
10
1,785
225.แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า
-
0
0
4,435
226.
เดอะสกาย ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
-
200
5
2,414
227.
อยุธยาซิตี้พาร์ค
-
0
0
6,922
228.
โลตัสพลัสศรีนครินทร์
2,500
0
0
2,130
229.
อัมพร ดีพาร์ทเมนท์สโตร์
-
0
5
2,333
230.
ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
-
0
0
2,678
231.
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
-
0
14
20,083
232.เซียร์ รังสิต
-
0
5
3,180
233.
กอล์ฟวิว พลาซ่า
-
0
25
6,024
234.เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
-
0
5
5,020
235.
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
-
0
5
3,984
236.
อิมเมจิน วิลเลจ
-
40
5
5,656
237.ตลาดนัดแกรนด์อยุธยา
130
0
12
8,749
238.
ยูพาร์ค อเวนิว รังสิต
250
200
76
78,304
239.
ตลาดนัดบุญชัย ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์
30
100
25
3,564
240.
บิ๊กการ์เด้น พลาซ่า
-
0
0
1,781
241.
เดอะ ศาลายา
-
60
24
29,074
242.
ศูนย์การค้า เพียวเพลส รังสิต คลอง 2
-
0
9
9,778
243.
ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16
50
0
109
13,572
244.ตลาดนัดเจริญทรัพย์
100
300
11
8,992
245.
ตลาดนัดเจริญทรัพย์
100
300
2
4,245
246.
มิ้นท์ วิลเลจ คอมมูนิตี้มอลล์
7,000
112
40
19,745
247.
แฮบบิท ราชพฤกษ์
-
0
6
8,935
248.
ศูนย์การค้า ไพรเวซี่ พลาซ่า (ตลา..
3,000
0
10
8,877
249.
มีทติ้ง พอยท์ ธรรมศาสตร์รังสิต
12,500
0
5
7,568
250.
แอร์พอร์ต พลาซ่า สุวรรณภูมิ
-
0
12
22,021
251.
สนามบินน้ำ มาร์เก็ต พาร์ค
-
280
54
15,258
252.
เดอะวอล์ค มาร์เก็ต ราชพฤกษ์
-
120
180
117,099
253.
ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง โบ๊เบ๊ รังสิต
12,000
0
47
66,747
254.
เพียวเพลส ราชพฤกษ์ (ถนนคนเดิน)
-
100
190
130,152
255.
กู๊ดเวลล์ เพลส
15,000
20
5
7,188
256.
พอร์โต้ ชิโน่
-
160
68
27,559
257.
เมกาบางนา
-
335
191
70,726
258.ตลาดนัดเปิดท้ายหลังโลตัสสุพรรณบุรี
150
300
15
11,583
259.ตลาดนัดในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
300
0
26
17,779
260.
ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่
-
0
77
51,389
261.
บางปู 60 พลาซ่า
3,500
60
61
57,338
262.
เดอะไพรมารี่ คอนเนอร์ (สนามฟุตบอ..
-
0
15
12,137
263.
เดอะ ฟิฟท์ คาแนล
-
0
25
11,323
264.
เดอะการ์เด้น ราชพฤกษ์
-
0
471
72,115
265.
ตลาดนัดพฤกษา 2 รังสิตคลองแปด
50
200
17
16,679
266.
ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า แอนด์ เ..
-
0
41
42,983
267.
โครงการ พีคอมเพล็ค
25,000
3
5
3,976
268.
ตลาดนัด ณ.ธนา (หน้าที่ว่าการอำเภ..
150
80
5
11,093
269.
เอ็ม.ที.อารีน่า. สปอร์ต ไลฟ์สไตล..
-
30
21
17,414
270.
ตลาดสดพันล้าน
50
200
12
16,491
271.
ตลาดนัดศิลปหัตถกรรม วันหยุดสุดสั..
-
0
9
5,301
272.
ตลาดนัดบางพูน สุขี 1
70
26
15
10,430
273.ตลาดกันตนา
-
0
9
9,609
274.
ตลาดรังสิต
-
0
54
33,609
275.
ตลาดนัดศิริมงคล
120
0
5
7,336
276.ตลาดนัดติดแอร์ (ห้างพันทิพย์ พลา..
-
0
5
10,763
277.ตลาดโต้รุ่ง หน้าองค์พระปฐมเจดีย์
-
0
5
9,522
278.
ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม
80
700
4
11,423
279.ตลาดคลองสวน (ตลาด 100 ปี)
-
0
5
5,391
280.ตลาดน้ำดอนหวาย
-
0
9
6,771
281.ตลาดน้ำท่าคา
-
0
1
3,850
282.ตลาดน้ำบางน้อย
-
0
0
3,175
283.ตลาดเก้าห้อง 100 ปี
-
0
5
4,908
284.ตลาดน้ำบางนกแขวก
-
0
0
3,874
285.ตลาดศรีประจันต์
-
0
0
3,431
286.ตลาดสามชุก
-
0
5
5,181
287.ตลาดน้ำอโยธยา
-
0
16
6,871
288.ตลาดน้ำโบราณบางพลี
-
0
18
8,714
289.ตลาดโก้งโค้ง
-
0
0
5,263
290.ตลาดน้ำอัมพวา
-
0
19
5,354
291.ตลาดร่มหุบ
-
0
0
4,384
292.ตลาดนัดคลองถม (อิมพีเรียลเวิลด์ ..
350
0
6
23,503
293.ศรีนครินทร์พลาซ่า
21,000
0
5
9,496
294.ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
-
0
11
13,170
295.โอเพ่นพลาซ่า แอท โฮมโปรวิลเลจ
9,000
0
2
8,104
296.
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพ..
110
0
21
13,606
297.ตลาดนัดหมู่บ้านไทยประกัน
80
100
18
9,054
298.ตลาดนัดในเคหะบางพลี
150
200
8
14,634
299.ตลาดนัดนิคมอุตสาหกรรมบุญมีทรัพย์
100
200
4
8,858
300.ตลาดนัดข้างโลตัสบางพลี
200
200
6
9,720
301.ตลาดนัดสะพานแดง รังสิต คลอง 1 (ต..
80
500
12
14,716
302.ตลาดนัดธรรมสุขใจ รังสิต คลอง 1 (..
60
200
7
8,893
303.ตลาดนัดเซียร์ รังสิต
280
400
13
15,017
304.
ตลาดพูนทรัพย์
100
0
51
27,184
305.ตลาดนัดเจริญศรีไนท์พลาซ่า
60
100
0
5,761
306.ตลาดนัดแฟลตปลาทอง
100
100
0
8,802
307.ตลาดนัดข้างโรงพักปทุมธานี
200
0
16
11,656
308.ตลาดนัดเฟื่องฟ้า
150
0
9
8,847
309.ตลาดนัดใหญ่ตลาดไท
100
0
20
19,909
310.ตลาดนัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
240
0
45
34,065
311.ตลาดนัดอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
100
0
11
5,793
312.กรมพลาธิการทหารบก
20
0
1
8,898
313.มาร์เก็ต สแควร์ พันธุ์ทิพย์ งามว..
500
0
25
11,847
314.ตลาดนัดสนามบินน้ำ นนทบุรี
150
300
26
16,186
315.ตลาดกรมชลประทาน
40
0
80
40,784
316.ตลาดศรีโภคทรัพย์
300
100
0
4,526
317.ตลาดนัดโรงพยาบาลกรมชลประทาน
50
0
8
12,343
318.ตลาดนัดชลประทานเอื้ออาทร
40
0
17
14,279
319.ตลาดนัดเมเจอร์ ฮอลลีวู้ด
500
120
0
9,424
320.ตลาดนัดเมืองทองธานี
250
1,450
18
14,364
321.ตลาดนัดอาคารจัสมินอินเตอร์เนชันแนล
230
0
19
24,180
322.ตลาดนัดริมน้ำวัดชลอ
-
0
2
7,769
323.มหาวิทยาลัยศิลปากร ทับแก้ว
100
400
8
7,948
324.ตลาดนัดมหาวิทยาลัยมหิดล
90
300
21
21,240
325.ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒
-
0
0
4,358
326.ตลาดท่านา (ตลาดนครชัยศรี)
-
0
16
5,765
327.ตลาดนัด ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
200
300
4
12,405
328.ตลาดนัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
100
0
14
14,397
329.เดลี่พลาซ่า
120
0
1
6,736
330.ตลาดสดสาย 5
-
0
8
10,590
Market Statistics
ทำเลค้าขายทั่วไทย 1,719
การรับรองทำเลค้าขาย
Verified
6
Non-Verified
1,713
สถิติตลาดนัดไทย
จำนวนร้านค้า/ล๊อค46,377
มูลค่าเช่ารวม856,990
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมตลาดนัด8,760,041
จำนวนสมาชิก36,429
สถิติผู้ขอข้อมูลทำเลค้าขาย
ทั้งหมด21,080
เดือนนี้181
วันนี้6
Market Type
ประเภท
รูปแบบ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.