ทำเลค้าขาย     ภาคเหนือ
42K
1
twitter
google plus
เช่น เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, อุตรดิตด์
ทำเลขายดี
ค้นหาทำเลค้าขาย Read more
ลำดับเลือกชื่อโครงการข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.
พรอมเมนาดา เชียงใหม่
-
0
10
837
2.
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
-
0
0
1,266
3.ตลาดสด กม. 18
-
0
0
535
4.ตลาดสด อบต.เชียงยืน
-
0
0
720
5.ตลาดเทศบาลหนองเรือ
-
0
0
1,142
6.
ตลาดเทศบาลบ้านโคก (อุตรดิตถ์)
-
0
0
880
7.ตลาดเทศบาลตำบลฟากท่า (อุตรดิตถ์)
-
0
0
677
8.
ตลาดเทศบาลตำบลน้ำปาด (อุตรดิตถ์)
-
0
0
854
9.ตลาดเทศบาลตำบลท่าปลา (อุตรดิตถ์)
-
0
0
590
10.ตลาดตำบลทองแสนขัน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
664
11.ตลาด อบต.บ้านหม้อ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
638
12.ตลาด อบต.พญาแมน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
709
13.ตลาดท่าสัก (อุตรดิตถ์)
-
0
0
734
14.ตลาดวัดศรีมหาธาตุ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
619
15.ตลาดเทศบาลตรอน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
651
16.ตลาดตำบลน้ำอ่าง (อุตรดิตถ์)
-
0
0
502
17.ตลาดทุ่งยั้ง (อุตรดิตถ์)
-
0
0
695
18.ตลาดศรีพนมมาศ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
564
19.ตลาดสามแยกวังกะพี้ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
725
20.ตลาดวังสีสูบ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
730
21.ตลาดเทศบาลบ้านด่านนาขาม (อุตรดิตถ์)
-
0
0
639
22.ตลาดศิริวัฒนา (อุตรดิตถ์)
-
0
0
620
23.ตลาดท่าเสา (อุตรดิคถ์)
-
0
0
604
24.ตลาดเทศบาล (อุตรดิตถ์)
-
0
0
710
25.ตลาดสดบ้านป่าแดง (เชียงใหม่)
-
0
0
557
26.ตลาดมิตรอรัญ (เชียงใหม่)
-
0
0
647
27.ตลาดสดยางเนื้ง (เชียงใหม่)
-
0
0
559
28.ตลาดบ้านท่าเดื่อ (เชียงใหม่)
-
0
0
878
29.
ตลาดต้นลำไย (เชียงใหม่)
-
0
0
622
30.ตลาดประตูก้อม (เชียงใหม่)
-
0
0
565
31.ตลาดสุเทพ (ต้นพยอม)
-
0
0
734
32.ตลาดปากทางเจริญ (เชียงใหม่)
-
0
5
688
33.ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) เชียงใหม่
-
0
0
724
34.ตลาดบ้านท่าดอยแก้ว (เชียงใหม่)
-
0
0
537
35.ตลาดเย็นยางเนิ้ง (เชียงใหม่)
-
0
0
877
36.ตลาดสดฮอด (เชียงใหม่)
-
0
0
727
37.ตลาดสดบ้านสันป่าสัก (เชียงใหม่)
-
0
0
633
38.ตลาดสดเทศบาลหนองตองพัฒนา (เชียงใ..
-
0
0
746
39.ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง (เชียงใหม่)
-
0
0
855
40.ตลาดสดหารแก้ว (เชียงใหม่)
-
0
0
570
41.ตลาดป่าเหมือด (เชียงใหม่)
-
0
5
590
42.ตลาดภูดอย (เชียงใหม่)
-
0
0
912
43.ตลาดเจดีย์แม่ครัว (เชียงใหม่)
-
0
0
1,199
44.ตลาดสามแยกสันทราย (เชียงใหม่)
-
0
0
2,210
45.ตลาดแม่โจ้ (เชียงใหม่)
-
0
0
1,155
46.ตลาดศรียนต์ (เชียงใหม่)
-
0
0
779
47.ตลาดอุ๊ยทา (เชียงใหม่)
-
0
0
619
48.บริษัทตลาดกลางสามัคคีสันกำแพงจำกัด
-
0
0
622
49.ตลาดสดมะจำโรง (เชียงใหม่)
-
0
0
584
50.ตลาดสดกิ่วแลน้อย (เชียงใหม่)
-
0
0
627
51.ตลาดสดทุ่งเสี้ยว (เชียงใหม่)
-
0
0
672
52.ตลาดสดเวียงพร้าว (เชียงใหม่)
-
0
0
837
53.ตลาดสดสันป่าเหว (เชียงใหม่)
-
0
0
701
54.ตลาดสดแม่อาย (เชียงใหม่)
-
0
0
639
55.ตลาดโชคธานีพลาซ่า (เชียงใหม่)
-
0
0
687
56.ตลาดฝางกัลยา (เชียงใหม่)
-
0
0
1,217
57.ตลาดสดเทศบาลสะเมิงใต้ (เชียงใหม่)
-
0
0
858
58.ตลาดสดลานค้าชุมชน (เชียงใหม่)
-
0
0
747
59.ตลาดวัดสันป่าสักแม่มาลัย (เชียงใ..
-
0
0
1,159
60.ตลาดสดบ่อหิน (เชียงใหม่)
-
0
0
649
61.ตลาดแม่คือ (เชียงใหม่)
-
0
0
1,052
62.ตลาดท่ารั้ว สันปูเลย (เชียงใหม่)
-
0
0
947
63.ตลาดผดุงดอยแดน (ตลาดดอยสะเก็ด)
-
0
0
684
64.ตลาดเทศบาลตำบลเชียงดาว
-
0
0
825
65.ตลาดเทศบาลตำบลแม่แจ่ม
-
0
0
694
66.ตลาดแลงหน้าวัดพระธาตุศรี
-
0
0
648
67.ตลาดเจ้าน้อย(เช้า)
-
0
0
678
68.ตลาดข่วงเปา (เช้า)
-
0
0
689
69.ตลาดสดแม่เหียะ
-
0
0
1,387
70.ตลาดเอื้องคำ
-
0
0
726
71.ตลาดรวมโชค
-
0
0
1,775
72.ตลาดขะจาว
-
0
0
668
73.ตลาดประตูเชียงใหม่
-
0
0
1,318
74.ตลาดช้างเผือก
-
0
0
1,263
75.ตลาดศิริวัฒนา หรือ กาดธานินทร์
-
0
0
755
76.ตลาดบ้านท่อ
-
0
0
1,305
77.ตลาดหนองหอย
-
0
0
810
78.
ตลาดสันป่าข่อย
-
0
2
1,505
79.ตลาดดอนไชย
-
0
0
636
80.ตลาดบ้านไร่ข่วงเปา
-
0
0
628
81.ตลาดบ้านท่าโทก
-
0
0
617
82.ตลาดธงชัย
-
0
0
566
83.ตลาดรัตน์(เก้าจาว)
-
0
0
573
84.ตลาดเทศบาลห้างฉัตร
-
0
0
819
85.ตลาดเทศบาลสบปราบ
-
0
0
721
86.ตลาดน้ำโท้ง
-
0
0
1,080
87.ตลาดบ้านน้ำโทก
-
0
0
601
88.ตลาดแม่ทะ
-
0
0
950
89.ตลาดนาคต
-
0
0
652
90.ตลาดหนามปู่ย่า
-
0
0
634
91.ตลาดเทศบาลแม่พริก
-
0
0
753
92.ตลาดท่านาง
-
0
0
565
93.ตลาดจำเริญยนต์
-
0
0
509
94.ตลาดล้อมแรด
-
0
0
658
95.ตลาดปงวัง
-
0
0
628
96.ตลาดเทศบาลวังเหนือ
-
0
0
877
97.ตลาดบ้านใหม่
-
0
0
619
98.ตลาดสดบ้านสา
-
0
0
675
99.ตลาดสุขสมบูรณ์
-
0
0
636
100.ตลาดเทศบาลแจ้ห่ม
-
0
0
857
101.ตลาดบ้านดอนแก้ว
-
0
0
700
102.ตลาดสดสมบูรณ์
-
0
0
713
103.ตลาดศาลาดงลาน
-
0
0
601
104.ตลาดสดศาลาเม็ง
-
0
0
607
105.ตลาดจอมปิง
-
0
0
618
106.ตลาดสดลำปางหลวง
-
0
0
750
107.ตลาดนาแก้ว
-
0
0
566
108.ตลาดห้วยเป็ด
-
0
0
691
109.ตลาดซอย 5 ป่าแขม
-
0
0
849
110.ตลาดบ้านฟ่อน (เย็น)
-
0
0
917
111.ตลาดบ้านฟ่อน (เช้า)
-
0
0
802
112.ตลาดน้ำโท้ง
-
0
0
935
113.ตลาดอัศวิน
-
0
0
696
114.ตลาดกาดเมฆ
-
0
0
721
115.ตลาดต้นยาง
-
0
0
1,338
116.ตลาดนาก่วมใต้
-
0
0
972
117.ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)
-
0
0
649
118.ตลาดประตูชัย
-
0
0
780
119.ตลาดกลางเวียง เชียงราย
-
0
0
880
120.ตลาด อบต.ห้วยน้ำขุ่น
-
0
0
815
121.ตลาดธิดาพร
-
0
0
711
122.ตลาดนวลจันทร์
-
0
0
1,101
123.ตลาดห้วยไคร้
-
0
2
1,212
124.ตลาดป่ายางใหม่
-
0
0
779
125.ตลาดสดนายบุญยืน
-
0
0
754
126.ตลาดแม่ทอน
-
0
0
731
127.ตลาดสดหลวงปรีชา
-
0
0
857
128.ตลาดหกแยก
-
0
0
984
129.ตลาดเทศบาลบ้านเหล่า
-
0
0
617
130.ตลาดทวีสุขศรี
-
0
0
624
131.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านต้า
-
0
0
594
132.ปล้องตลาด
-
0
0
679
133.ตลาดสดเทิง
-
0
0
922
134.ตลาดป่าก่อดำ
-
0
0
991
135.ตลาดป่าแงะ
-
0
0
774
136.ตลาดป่าแดด
-
0
0
903
137.ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
-
0
0
714
138.ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย
-
0
0
899
139.ตลาดหนองบัว
-
0
0
718
140.ตลาดแม่ขะจาน
-
0
0
895
141.ตลาดหัวเวียง
-
0
5
683
142.ตลาดป่างิ้ว
-
0
0
602
143.ตลาดเฮียชาญ
-
0
0
720
144.ตลาดฟ้าไทย
-
0
0
1,533
145.ตลาดประตูล้อ
-
0
0
1,140
146.ตลาดห้วยสัก
-
0
0
965
147.ตลาดบ้านดู่
-
0
0
2,369
148.ตลาดโชคเจริญ
-
0
0
1,650
149.ตลาดเทศบาล 1 กาดหลวง
-
0
0
913
150.ตลาดนำสวัสดิ์
-
0
0
1,200
151.ตลาดบ้านใหม่ เชียงราย
-
0
0
1,049
152.ตลาดมานา (บ้านหนองเหียง)
-
0
0
548
153.ตลาดนิมสีเส็ง
-
0
0
584
154.ตลาดศรีทรายมูล
-
0
0
878
155.ตลาดห้วยทรายขาว
-
0
0
601
156.ตลาดภูกามยาว
-
0
0
808
157.ตลาดบ้านก๊อซาว
-
0
0
586
158.ตลาดสบบง
-
0
0
748
159.ตลาดสดบ้านทราย
-
0
0
610
160.ตลาดสดบ้านธาตุ
-
0
0
702
161.ตลาดสดเทศบาล 1 พะเยา
-
0
0
711
162.ตลาดดอนไชย(ปง) พะเยา
-
0
0
805
163.ตลาดบ้านนาปรัง
-
0
0
703
164.ตลาดสดอุ้ยศรี
-
0
0
630
165.ตลาดเพิ่มทรัพย์ พะเยา
-
0
0
707
166.ตลาดห้วยข้าวก่ำ
-
0
0
772
167.ตลาดสดบ้านดง
-
0
0
650
168.ตลาดบ้านทุ่งต้นศรี
-
0
0
583
169.ตลาดบ้านถ้ำ
-
0
0
650
170.ตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
-
0
0
916
171.ตลาดเทศบาลตำบลแม่ใจ
-
0
0
743
172.
ตลาดท่าวังทอง
-
0
0
801
173.ตลาดพะเยาอาเขต
-
0
0
842
174.ตลาดแม่ทองคำ
-
0
0
1,086
175.ตลาดชุมชนบ้านม่วงตึ๊ด
-
0
0
628
176.ตลาดสดนาปัง
-
0
0
609
177.ตลาดสดบ้านสองแคว
-
0
0
714
178.ตลาดสดบ้านดู่พงษ์
-
0
0
659
179.ตลาดสุขาภิบาลกลางเวียง
-
0
0
613
180.ตลาดสดบ้านดอนตัน
-
0
0
571
181.ตลาดสดบ้านก๋ง
-
0
0
679
182.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าวังผา
-
0
0
655
183.ตลาดสดบ้านปรางค์
-
0
0
666
184.ตลาดสดบ้านนาหลวง
-
0
0
630
185.ตลาดสดบ้านป่าคาหลวง
-
0
0
620
186.ตลาดราชพัสดุ
-
0
0
640
187.ตลาดสดตั้งจิตนุสรณ์
-
0
0
686
188.ตลาดพระเนตร
-
0
0
611
189.ตลาดบ้านเชียงแข็ง
-
0
0
603
190.ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน
-
0
0
1,044
191.
ตลาดแพร่ชมภูมิ่ง
-
0
0
1,578
192.ตลาดวังหลวง
-
0
0
677
193.ตลาดสดหนองม่วงไข่
-
0
5
700
194.ตลาดสดวัดอ้อยหลวง
-
0
0
734
195.ตลาดสดร้องกวาง
-
0
0
1,059
196.ตลาดขวัญนคร
-
0
0
582
197.ตลาดสดศรีมูลเรือง
-
0
0
618
198.ตลาดสดเทศบาลตำบลวังชิ้น
-
0
5
709
199.ตลาดห้วยอ้อ (วัดศรีดอนคำ)
-
0
0
758
200.ตลาดบ้านปิน
-
0
0
681
201.ตลาดสดเด่นฤดี
-
0
0
711
202.ตลาดแม่จั๊วะ เด่นชัย
-
0
0
626
203.ตลาดเวียงทอง
-
0
0
714
204.ตลาดพระหลวง
-
0
0
797
205.ตลาดวัดช่องลม แพร่
-
0
0
998
206.ตลาดสดวัดศรีดอก
-
0
0
693
207.ตลาดสดร่องกาศ
-
0
0
706
208.ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น
-
0
0
812
209.ตลาดบ้านมหาโพธิ์
-
0
0
762
210.ตลาดสดวังหงส์
-
0
0
684
211.ตลาดซ่อแฮ
-
0
0
644
212.ตลาดสดห่วงทอง
-
0
0
702
213.ตลาดสดบ้านสำเภา
-
0
0
681
214.ตลาดสดวัดเหมืองหม้อ
-
0
0
682
215.ตลาดทุ่งโฮ้ง
-
0
0
582
216.ตลาดบ้านถิ่น
-
0
0
664
217.ตลาดบ้านทุ่ง
-
0
2
1,003
218.ตลาดเทศบาลเมืองแพร่
-
0
0
1,549
219.ตลาดปางมะผ้า
-
0
0
942
220.ตลาดขุนยวม
-
0
0
788
221.ตลาดแม่ลาน้อย
-
0
0
687
222.ตลาดสดเทศบาลตำบลปาย
-
0
0
683
223.ตลาดแสงทองอร่าม
-
0
0
1,112
224.ตลาดแม่สะเรียง
-
0
0
889
225.ตลาดจอมแจ้ง
-
0
0
622
226.ตลาดผาบ่อง
-
0
0
684
227.ตลาดสายหยุด
-
0
0
852
228.ตลาดหนองดอก
-
0
0
1,280
229.ตลาดหล่ายสาย
-
0
0
675
230.ตลาดแม่ทา
-
0
0
640
231.ตลาดอินทร
-
0
0
1,878
232.ตลาดสุขใจ
-
0
0
971
233.ตลาดเย็นเทศบาลเมืองลำพูน
-
0
0
647
234.ตลาดสดสันปูเลย
-
0
0
665
235.ตลาดสิงห์เคิ่ง
-
0
0
649
236.ตลาดสันป่าฝ้าย
-
0
0
1,718
237.ตลาดวังตาล
-
0
0
675
238.ตลาดศรีบุญยืน
-
0
5
1,019
239.ตลาดจตุจักร ลำพูน
-
0
0
1,661
240.ตลาดกลางอุโมงค์
-
0
0
664
241.ตลาดภักดีเจริญ
-
0
0
606
242.ตลาดล้านนา
-
0
0
827
243.ตลาดเทศบาลวังดิน
-
0
0
818
244.ตลาดสันตับเต่า
-
0
0
698
245.ตลาดบ้านหล่ายแก้ว
-
0
0
732
246.ตลาดไชยวานิช
-
0
0
685
247.ตลาดสบทา
-
0
0
621
248.ตลาดฉางข้าวน้อย
-
0
0
606
249.ตลาดป่าซาง
-
0
0
779
250.ตลาดอำนาจเจริญ
-
0
0
2,086
251.ทวียนต์พลาซ่า
-
0
0
3,733
252.
แจ่มฟ้าพลาซ่า
-
0
5
7,172
253.กาดคำพลาซ่า (แม่ฮ่องสอน)
-
0
0
1,401
254.
เสรีสรรพสินค้า
-
0
0
1,901
255.มาร์คโฟร์ พลาซ่า
-
0
5
4,596
256.
ไอคอนสแควร์
-
0
0
2,027
257.ฟรายเดย์สรรพสินค้า
-
0
0
3,270
258.
เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้..
-
0
0
6,490
259.เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
-
0
2
6,955
260.เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
-
0
0
3,385
261.
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
-
0
0
3,594
262.
พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่
-
0
25
14,384
263.ตลาดคำเที่ยง
-
0
5
8,624
264.
ตลาดวโรรส
-
500
10
9,725
265.
เม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
-
220
43
31,634
266.
เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
-
0
65
22,731
267.
สตาร์ เอวีนิว ไลฟ์สไตล์ มอลล์
-
0
158
22,112
268.
ซีซัน แฟชั่นมอลล์ เชียงใหม่
7,000
250
10
7,873
269.
โครงการแจ๋วจริงๆ
3,500
58
15
8,908
270.ตลาดนัดเหมืองง่า
-
0
1
5,468
271.ถนนคนเดินปาย
-
0
0
5,140
272.ถนนคนเดินสันกำแพง
-
0
5
7,671
273.ถนนคนเดินวัวลาย
-
0
11
6,134
274.ตลาดถนนคนเดินเชียงใหม่
-
0
23
13,110
275.กาดเจียงฮายรำลึก
-
0
16
6,847
Market Statistics
ทำเลค้าขายทั่วไทย 1,719
การรับรองทำเลค้าขาย
Verified
7
Non-Verified
1,712
สถิติตลาดนัดไทย
จำนวนร้านค้า/ล๊อค46,357
มูลค่าเช่ารวม832,990
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมตลาดนัด8,739,315
จำนวนสมาชิก36,326
สถิติผู้ขอข้อมูลทำเลค้าขาย
ทั้งหมด20,832
เดือนนี้118
วันนี้5
Market Type
ประเภท
รูปแบบ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.