UPDATE
ทำเลค้าขายทั่วไทย : Market Directory
ทำเลค้าขาย     ภาคเหนือ
ผู้เข้าชม 39,008 ครั้ง
เช่น เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, อุตรดิตด์
 รวมทำเลขายดี
ลำดับเลือกชื่อโครงการข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.
เม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
-
220
43
30,836
2.
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
-
0
0
1,199
3.ตลาดสด กม. 18
-
0
0
527
4.ตลาดสด อบต.เชียงยืน
-
0
0
697
5.ตลาดเทศบาลหนองเรือ
-
0
0
1,049
6.
ตลาดเทศบาลบ้านโคก (อุตรดิตถ์)
-
0
0
831
7.ตลาดเทศบาลตำบลฟากท่า (อุตรดิตถ์)
-
0
0
652
8.
ตลาดเทศบาลตำบลน้ำปาด (อุตรดิตถ์)
-
0
0
809
9.ตลาดเทศบาลตำบลท่าปลา (อุตรดิตถ์)
-
0
0
577
10.ตลาดตำบลทองแสนขัน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
629
11.ตลาด อบต.บ้านหม้อ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
632
12.ตลาด อบต.พญาแมน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
686
13.ตลาดท่าสัก (อุตรดิตถ์)
-
0
0
704
14.ตลาดวัดศรีมหาธาตุ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
604
15.ตลาดเทศบาลตรอน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
645
16.ตลาดตำบลน้ำอ่าง (อุตรดิตถ์)
-
0
0
497
17.ตลาดทุ่งยั้ง (อุตรดิตถ์)
-
0
0
666
18.ตลาดศรีพนมมาศ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
548
19.ตลาดสามแยกวังกะพี้ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
685
20.ตลาดวังสีสูบ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
689
21.ตลาดเทศบาลบ้านด่านนาขาม (อุตรดิตถ์)
-
0
0
618
22.ตลาดศิริวัฒนา (อุตรดิตถ์)
-
0
0
609
23.ตลาดท่าเสา (อุตรดิคถ์)
-
0
0
588
24.ตลาดเทศบาล (อุตรดิตถ์)
-
0
0
681
25.ตลาดสดบ้านป่าแดง (เชียงใหม่)
-
0
0
545
26.ตลาดมิตรอรัญ (เชียงใหม่)
-
0
0
640
27.ตลาดสดยางเนื้ง (เชียงใหม่)
-
0
0
552
28.ตลาดบ้านท่าเดื่อ (เชียงใหม่)
-
0
0
846
29.
ตลาดต้นลำไย (เชียงใหม่)
-
0
0
606
30.ตลาดประตูก้อม (เชียงใหม่)
-
0
0
555
31.ตลาดสุเทพ (ต้นพยอม)
-
0
0
720
32.ตลาดปากทางเจริญ (เชียงใหม่)
-
0
0
651
33.ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) เชียงใหม่
-
0
0
689
34.ตลาดบ้านท่าดอยแก้ว (เชียงใหม่)
-
0
0
532
35.ตลาดเย็นยางเนิ้ง (เชียงใหม่)
-
0
0
786
36.ตลาดสดฮอด (เชียงใหม่)
-
0
0
711
37.ตลาดสดบ้านสันป่าสัก (เชียงใหม่)
-
0
0
626
38.ตลาดสดเทศบาลหนองตองพัฒนา (เชียงใ..
-
0
0
737
39.ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง (เชียงใหม่)
-
0
0
802
40.ตลาดสดหารแก้ว (เชียงใหม่)
-
0
0
553
41.ตลาดป่าเหมือด (เชียงใหม่)
-
0
5
580
42.ตลาดภูดอย (เชียงใหม่)
-
0
0
862
43.ตลาดเจดีย์แม่ครัว (เชียงใหม่)
-
0
0
1,062
44.ตลาดสามแยกสันทราย (เชียงใหม่)
-
0
0
1,923
45.ตลาดแม่โจ้ (เชียงใหม่)
-
0
0
1,098
46.ตลาดศรียนต์ (เชียงใหม่)
-
0
0
743
47.ตลาดอุ๊ยทา (เชียงใหม่)
-
0
0
607
48.บริษัทตลาดกลางสามัคคีสันกำแพงจำกัด
-
0
0
611
49.ตลาดสดมะจำโรง (เชียงใหม่)
-
0
0
573
50.ตลาดสดกิ่วแลน้อย (เชียงใหม่)
-
0
0
616
51.ตลาดสดทุ่งเสี้ยว (เชียงใหม่)
-
0
0
665
52.ตลาดสดเวียงพร้าว (เชียงใหม่)
-
0
0
774
53.ตลาดสดสันป่าเหว (เชียงใหม่)
-
0
0
695
54.ตลาดสดแม่อาย (เชียงใหม่)
-
0
0
618
55.ตลาดโชคธานีพลาซ่า (เชียงใหม่)
-
0
0
657
56.ตลาดฝางกัลยา (เชียงใหม่)
-
0
0
1,113
57.ตลาดสดเทศบาลสะเมิงใต้ (เชียงใหม่)
-
0
0
816
58.ตลาดสดลานค้าชุมชน (เชียงใหม่)
-
0
0
697
59.ตลาดวัดสันป่าสักแม่มาลัย (เชียงใ..
-
0
0
1,104
60.ตลาดสดบ่อหิน (เชียงใหม่)
-
0
0
639
61.ตลาดแม่คือ (เชียงใหม่)
-
0
0
993
62.ตลาดท่ารั้ว สันปูเลย (เชียงใหม่)
-
0
0
839
63.ตลาดผดุงดอยแดน (ตลาดดอยสะเก็ด)
-
0
0
674
64.ตลาดเทศบาลตำบลเชียงดาว
-
0
0
796
65.ตลาดเทศบาลตำบลแม่แจ่ม
-
0
0
680
66.ตลาดแลงหน้าวัดพระธาตุศรี
-
0
0
625
67.ตลาดเจ้าน้อย(เช้า)
-
0
0
626
68.ตลาดข่วงเปา (เช้า)
-
0
0
669
69.ตลาดสดแม่เหียะ
-
0
0
1,282
70.ตลาดเอื้องคำ
-
0
0
708
71.ตลาดรวมโชค
-
0
0
1,504
72.ตลาดขะจาว
-
0
0
646
73.ตลาดประตูเชียงใหม่
-
0
0
1,202
74.ตลาดช้างเผือก
-
0
0
1,215
75.ตลาดศิริวัฒนา หรือ กาดธานินทร์
-
0
0
728
76.ตลาดบ้านท่อ
-
0
0
1,231
77.ตลาดหนองหอย
-
0
0
777
78.
ตลาดสันป่าข่อย
-
0
0
1,426
79.ตลาดดอนไชย
-
0
0
631
80.ตลาดบ้านไร่ข่วงเปา
-
0
0
613
81.ตลาดบ้านท่าโทก
-
0
0
599
82.ตลาดธงชัย
-
0
0
556
83.ตลาดรัตน์(เก้าจาว)
-
0
0
563
84.ตลาดเทศบาลห้างฉัตร
-
0
0
803
85.ตลาดเทศบาลสบปราบ
-
0
0
698
86.ตลาดน้ำโท้ง
-
0
0
1,028
87.ตลาดบ้านน้ำโทก
-
0
0
587
88.ตลาดแม่ทะ
-
0
0
903
89.ตลาดนาคต
-
0
0
644
90.ตลาดหนามปู่ย่า
-
0
0
620
91.ตลาดเทศบาลแม่พริก
-
0
0
696
92.ตลาดท่านาง
-
0
0
561
93.ตลาดจำเริญยนต์
-
0
0
504
94.ตลาดล้อมแรด
-
0
0
645
95.ตลาดปงวัง
-
0
0
622
96.ตลาดเทศบาลวังเหนือ
-
0
0
851
97.ตลาดบ้านใหม่
-
0
0
616
98.ตลาดสดบ้านสา
-
0
0
668
99.ตลาดสุขสมบูรณ์
-
0
0
615
100.ตลาดเทศบาลแจ้ห่ม
-
0
0
827
101.ตลาดบ้านดอนแก้ว
-
0
0
692
102.ตลาดสดสมบูรณ์
-
0
0
696
103.ตลาดศาลาดงลาน
-
0
0
587
104.ตลาดสดศาลาเม็ง
-
0
0
602
105.ตลาดจอมปิง
-
0
0
615
106.ตลาดสดลำปางหลวง
-
0
0
734
107.ตลาดนาแก้ว
-
0
0
562
108.ตลาดห้วยเป็ด
-
0
0
659
109.ตลาดซอย 5 ป่าแขม
-
0
0
824
110.ตลาดบ้านฟ่อน (เย็น)
-
0
0
884
111.ตลาดบ้านฟ่อน (เช้า)
-
0
0
761
112.ตลาดน้ำโท้ง
-
0
0
894
113.ตลาดอัศวิน
-
0
0
676
114.ตลาดกาดเมฆ
-
0
0
667
115.ตลาดต้นยาง
-
0
0
1,247
116.ตลาดนาก่วมใต้
-
0
0
941
117.ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)
-
0
0
630
118.ตลาดประตูชัย
-
0
0
770
119.ตลาดกลางเวียง เชียงราย
-
0
0
845
120.ตลาด อบต.ห้วยน้ำขุ่น
-
0
0
805
121.ตลาดธิดาพร
-
0
0
690
122.ตลาดนวลจันทร์
-
0
0
1,070
123.ตลาดห้วยไคร้
-
0
0
1,161
124.ตลาดป่ายางใหม่
-
0
0
760
125.ตลาดสดนายบุญยืน
-
0
0
726
126.ตลาดแม่ทอน
-
0
0
714
127.ตลาดสดหลวงปรีชา
-
0
0
833
128.ตลาดหกแยก
-
0
0
939
129.ตลาดเทศบาลบ้านเหล่า
-
0
0
595
130.ตลาดทวีสุขศรี
-
0
0
611
131.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านต้า
-
0
0
591
132.ปล้องตลาด
-
0
0
665
133.ตลาดสดเทิง
-
0
0
877
134.ตลาดป่าก่อดำ
-
0
0
967
135.ตลาดป่าแงะ
-
0
0
761
136.ตลาดป่าแดด
-
0
0
862
137.ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
-
0
0
699
138.ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย
-
0
0
861
139.ตลาดหนองบัว
-
0
0
699
140.ตลาดแม่ขะจาน
-
0
0
868
141.ตลาดหัวเวียง
-
0
5
658
142.ตลาดป่างิ้ว
-
0
0
586
143.ตลาดเฮียชาญ
-
0
0
706
144.ตลาดฟ้าไทย
-
0
0
1,469
145.ตลาดประตูล้อ
-
0
0
1,062
146.ตลาดห้วยสัก
-
0
0
923
147.ตลาดบ้านดู่
-
0
0
2,195
148.ตลาดโชคเจริญ
-
0
0
1,526
149.ตลาดเทศบาล 1 กาดหลวง
-
0
0
873
150.ตลาดนำสวัสดิ์
-
0
0
1,139
151.ตลาดบ้านใหม่ เชียงราย
-
0
0
1,000
152.ตลาดมานา (บ้านหนองเหียง)
-
0
0
538
153.ตลาดนิมสีเส็ง
-
0
0
578
154.ตลาดศรีทรายมูล
-
0
0
835
155.ตลาดห้วยทรายขาว
-
0
0
597
156.ตลาดภูกามยาว
-
0
0
795
157.ตลาดบ้านก๊อซาว
-
0
0
581
158.ตลาดสบบง
-
0
0
736
159.ตลาดสดบ้านทราย
-
0
0
597
160.ตลาดสดบ้านธาตุ
-
0
0
684
161.ตลาดสดเทศบาล 1 พะเยา
-
0
0
701
162.ตลาดดอนไชย(ปง) พะเยา
-
0
0
794
163.ตลาดบ้านนาปรัง
-
0
0
691
164.ตลาดสดอุ้ยศรี
-
0
0
625
165.ตลาดเพิ่มทรัพย์ พะเยา
-
0
0
682
166.ตลาดห้วยข้าวก่ำ
-
0
0
752
167.ตลาดสดบ้านดง
-
0
0
639
168.ตลาดบ้านทุ่งต้นศรี
-
0
0
575
169.ตลาดบ้านถ้ำ
-
0
0
640
170.ตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
-
0
0
893
171.ตลาดเทศบาลตำบลแม่ใจ
-
0
0
729
172.
ตลาดท่าวังทอง
-
0
0
793
173.ตลาดพะเยาอาเขต
-
0
0
830
174.ตลาดแม่ทองคำ
-
0
0
972
175.ตลาดชุมชนบ้านม่วงตึ๊ด
-
0
0
617
176.ตลาดสดนาปัง
-
0
0
605
177.ตลาดสดบ้านสองแคว
-
0
0
703
178.ตลาดสดบ้านดู่พงษ์
-
0
0
650
179.ตลาดสุขาภิบาลกลางเวียง
-
0
0
607
180.ตลาดสดบ้านดอนตัน
-
0
0
564
181.ตลาดสดบ้านก๋ง
-
0
0
666
182.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าวังผา
-
0
0
637
183.ตลาดสดบ้านปรางค์
-
0
0
655
184.ตลาดสดบ้านนาหลวง
-
0
0
625
185.ตลาดสดบ้านป่าคาหลวง
-
0
0
606
186.ตลาดราชพัสดุ
-
0
0
622
187.ตลาดสดตั้งจิตนุสรณ์
-
0
0
664
188.ตลาดพระเนตร
-
0
0
607
189.ตลาดบ้านเชียงแข็ง
-
0
0
588
190.ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน
-
0
0
1,002
191.
ตลาดแพร่ชมภูมิ่ง
-
0
0
1,443
192.ตลาดวังหลวง
-
0
0
663
193.ตลาดสดหนองม่วงไข่
-
0
5
689
194.ตลาดสดวัดอ้อยหลวง
-
0
0
720
195.ตลาดสดร้องกวาง
-
0
0
1,013
196.ตลาดขวัญนคร
-
0
0
572
197.ตลาดสดศรีมูลเรือง
-
0
0
614
198.ตลาดสดเทศบาลตำบลวังชิ้น
-
0
5
693
199.ตลาดห้วยอ้อ (วัดศรีดอนคำ)
-
0
0
732
200.ตลาดบ้านปิน
-
0
0
661
201.ตลาดสดเด่นฤดี
-
0
0
701
202.ตลาดแม่จั๊วะ เด่นชัย
-
0
0
622
203.ตลาดเวียงทอง
-
0
0
698
204.ตลาดพระหลวง
-
0
0
757
205.ตลาดวัดช่องลม แพร่
-
0
0
965
206.ตลาดสดวัดศรีดอก
-
0
0
682
207.ตลาดสดร่องกาศ
-
0
0
690
208.ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น
-
0
0
796
209.ตลาดบ้านมหาโพธิ์
-
0
0
740
210.ตลาดสดวังหงส์
-
0
0
671
211.ตลาดซ่อแฮ
-
0
0
636
212.ตลาดสดห่วงทอง
-
0
0
695
213.ตลาดสดบ้านสำเภา
-
0
0
677
214.ตลาดสดวัดเหมืองหม้อ
-
0
0
668
215.ตลาดทุ่งโฮ้ง
-
0
0
574
216.ตลาดบ้านถิ่น
-
0
0
641
217.ตลาดบ้านทุ่ง
-
0
2
906
218.ตลาดเทศบาลเมืองแพร่
-
0
0
1,451
219.ตลาดปางมะผ้า
-
0
0
913
220.ตลาดขุนยวม
-
0
0
769
221.ตลาดแม่ลาน้อย
-
0
0
678
222.ตลาดสดเทศบาลตำบลปาย
-
0
0
672
223.ตลาดแสงทองอร่าม
-
0
0
1,080
224.ตลาดแม่สะเรียง
-
0
0
856
225.ตลาดจอมแจ้ง
-
0
0
602
226.ตลาดผาบ่อง
-
0
0
669
227.ตลาดสายหยุด
-
0
0
842
228.ตลาดหนองดอก
-
0
0
1,127
229.ตลาดหล่ายสาย
-
0
0
653
230.ตลาดแม่ทา
-
0
0
627
231.ตลาดอินทร
-
0
0
1,668
232.ตลาดสุขใจ
-
0
0
944
233.ตลาดเย็นเทศบาลเมืองลำพูน
-
0
0
643
234.ตลาดสดสันปูเลย
-
0
0
647
235.ตลาดสิงห์เคิ่ง
-
0
0
642
236.ตลาดสันป่าฝ้าย
-
0
0
1,430
237.ตลาดวังตาล
-
0
0
656
238.ตลาดศรีบุญยืน
-
0
5
975
239.ตลาดจตุจักร ลำพูน
-
0
0
1,461
240.ตลาดกลางอุโมงค์
-
0
0
651
241.ตลาดภักดีเจริญ
-
0
0
593
242.ตลาดล้านนา
-
0
0
811
243.ตลาดเทศบาลวังดิน
-
0
0
803
244.ตลาดสันตับเต่า
-
0
0
690
245.ตลาดบ้านหล่ายแก้ว
-
0
0
706
246.ตลาดไชยวานิช
-
0
0
662
247.ตลาดสบทา
-
0
0
596
248.ตลาดฉางข้าวน้อย
-
0
0
597
249.ตลาดป่าซาง
-
0
0
755
250.ตลาดอำนาจเจริญ
-
0
0
1,928
251.ทวียนต์พลาซ่า
-
0
0
3,689
252.
แจ่มฟ้าพลาซ่า
-
0
5
6,745
253.กาดคำพลาซ่า (แม่ฮ่องสอน)
-
0
0
1,381
254.
เสรีสรรพสินค้า
-
0
0
1,816
255.มาร์คโฟร์ พลาซ่า
-
0
5
4,370
256.
ไอคอนสแควร์
-
0
0
1,978
257.ฟรายเดย์สรรพสินค้า
-
0
0
3,219
258.
เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้..
-
0
0
5,646
259.เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
-
0
2
6,742
260.เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
-
0
0
3,111
261.
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
-
0
0
3,427
262.
พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่
-
0
25
14,266
263.ตลาดคำเที่ยง
-
0
5
8,527
264.
ตลาดวโรรส
-
500
10
9,509
265.
เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
-
0
65
22,520
266.
สตาร์ เอวีนิว ไลฟ์สไตล์ มอลล์
-
0
158
22,061
267.
ซีซัน แฟชั่นมอลล์ เชียงใหม่
7,000
250
10
7,804
268.
โครงการแจ๋วจริงๆ
3,500
58
15
8,800
269.ตลาดนัดเหมืองง่า
-
0
1
5,188
270.ถนนคนเดินปาย
-
0
0
5,014
271.ถนนคนเดินสันกำแพง
-
0
5
7,403
272.ถนนคนเดินวัวลาย
-
0
11
6,065
273.ตลาดถนนคนเดินเชียงใหม่
-
0
23
12,740
274.กาดเจียงฮายรำลึก
-
0
16
6,733
Market Statistics
ทำเลค้าขายทั่วไทย 1,717
การรับรองทำเลค้าขาย
Verified
10
Non-Verified
1,707
สถิติตลาดนัดไทย
จำนวนร้านค้า/ล๊อค46,615
มูลค่าเช่ารวม825,790
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมตลาดนัด8,549,614
จำนวนสมาชิก35,189
สถิติผู้ขอข้อมูลทำเลค้าขาย
ทั้งหมด19,136
เดือนนี้213
วันนี้3
Market Type
ประเภท
รูปแบบ
Top 10
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.