UPDATE
ทำเลค้าขายทั่วไทย : Market Directory
ทำเลค้าขาย     ภาคเหนือ
ผู้เข้าชม 38,551 ครั้ง
เช่น เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, อุตรดิตด์
 รวมทำเลขายดี
ลำดับเลือกชื่อโครงการข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.
เม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
-
220
43
30,613
2.
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
-
0
0
1,177
3.ตลาดสด กม. 18
-
0
0
527
4.ตลาดสด อบต.เชียงยืน
-
0
0
688
5.ตลาดเทศบาลหนองเรือ
-
0
0
1,028
6.
ตลาดเทศบาลบ้านโคก (อุตรดิตถ์)
-
0
0
807
7.ตลาดเทศบาลตำบลฟากท่า (อุตรดิตถ์)
-
0
0
650
8.
ตลาดเทศบาลตำบลน้ำปาด (อุตรดิตถ์)
-
0
0
799
9.ตลาดเทศบาลตำบลท่าปลา (อุตรดิตถ์)
-
0
0
575
10.ตลาดตำบลทองแสนขัน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
628
11.ตลาด อบต.บ้านหม้อ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
632
12.ตลาด อบต.พญาแมน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
675
13.ตลาดท่าสัก (อุตรดิตถ์)
-
0
0
699
14.ตลาดวัดศรีมหาธาตุ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
603
15.ตลาดเทศบาลตรอน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
645
16.ตลาดตำบลน้ำอ่าง (อุตรดิตถ์)
-
0
0
495
17.ตลาดทุ่งยั้ง (อุตรดิตถ์)
-
0
0
662
18.ตลาดศรีพนมมาศ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
546
19.ตลาดสามแยกวังกะพี้ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
680
20.ตลาดวังสีสูบ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
685
21.ตลาดเทศบาลบ้านด่านนาขาม (อุตรดิตถ์)
-
0
0
617
22.ตลาดศิริวัฒนา (อุตรดิตถ์)
-
0
0
608
23.ตลาดท่าเสา (อุตรดิคถ์)
-
0
0
582
24.ตลาดเทศบาล (อุตรดิตถ์)
-
0
0
679
25.ตลาดสดบ้านป่าแดง (เชียงใหม่)
-
0
0
543
26.ตลาดมิตรอรัญ (เชียงใหม่)
-
0
0
635
27.ตลาดสดยางเนื้ง (เชียงใหม่)
-
0
0
552
28.ตลาดบ้านท่าเดื่อ (เชียงใหม่)
-
0
0
832
29.
ตลาดต้นลำไย (เชียงใหม่)
-
0
0
605
30.ตลาดประตูก้อม (เชียงใหม่)
-
0
0
554
31.ตลาดสุเทพ (ต้นพยอม)
-
0
0
719
32.ตลาดปากทางเจริญ (เชียงใหม่)
-
0
0
639
33.ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) เชียงใหม่
-
0
0
674
34.ตลาดบ้านท่าดอยแก้ว (เชียงใหม่)
-
0
0
532
35.ตลาดเย็นยางเนิ้ง (เชียงใหม่)
-
0
0
766
36.ตลาดสดฮอด (เชียงใหม่)
-
0
0
711
37.ตลาดสดบ้านสันป่าสัก (เชียงใหม่)
-
0
0
624
38.ตลาดสดเทศบาลหนองตองพัฒนา (เชียงใ..
-
0
0
733
39.ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง (เชียงใหม่)
-
0
0
778
40.ตลาดสดหารแก้ว (เชียงใหม่)
-
0
0
553
41.ตลาดป่าเหมือด (เชียงใหม่)
-
0
5
574
42.ตลาดภูดอย (เชียงใหม่)
-
0
0
848
43.ตลาดเจดีย์แม่ครัว (เชียงใหม่)
-
0
0
1,027
44.ตลาดสามแยกสันทราย (เชียงใหม่)
-
0
0
1,848
45.ตลาดแม่โจ้ (เชียงใหม่)
-
0
0
1,064
46.ตลาดศรียนต์ (เชียงใหม่)
-
0
0
730
47.ตลาดอุ๊ยทา (เชียงใหม่)
-
0
0
606
48.บริษัทตลาดกลางสามัคคีสันกำแพงจำกัด
-
0
0
609
49.ตลาดสดมะจำโรง (เชียงใหม่)
-
0
0
573
50.ตลาดสดกิ่วแลน้อย (เชียงใหม่)
-
0
0
614
51.ตลาดสดทุ่งเสี้ยว (เชียงใหม่)
-
0
0
660
52.ตลาดสดเวียงพร้าว (เชียงใหม่)
-
0
0
748
53.ตลาดสดสันป่าเหว (เชียงใหม่)
-
0
0
695
54.ตลาดสดแม่อาย (เชียงใหม่)
-
0
0
613
55.ตลาดโชคธานีพลาซ่า (เชียงใหม่)
-
0
0
652
56.ตลาดฝางกัลยา (เชียงใหม่)
-
0
0
1,091
57.ตลาดสดเทศบาลสะเมิงใต้ (เชียงใหม่)
-
0
0
808
58.ตลาดสดลานค้าชุมชน (เชียงใหม่)
-
0
0
696
59.ตลาดวัดสันป่าสักแม่มาลัย (เชียงใ..
-
0
0
1,078
60.ตลาดสดบ่อหิน (เชียงใหม่)
-
0
0
633
61.ตลาดแม่คือ (เชียงใหม่)
-
0
0
964
62.ตลาดท่ารั้ว สันปูเลย (เชียงใหม่)
-
0
0
821
63.ตลาดผดุงดอยแดน (ตลาดดอยสะเก็ด)
-
0
0
667
64.ตลาดเทศบาลตำบลเชียงดาว
-
0
0
791
65.ตลาดเทศบาลตำบลแม่แจ่ม
-
0
0
674
66.ตลาดแลงหน้าวัดพระธาตุศรี
-
0
0
623
67.ตลาดเจ้าน้อย(เช้า)
-
0
0
623
68.ตลาดข่วงเปา (เช้า)
-
0
0
662
69.ตลาดสดแม่เหียะ
-
0
0
1,261
70.ตลาดเอื้องคำ
-
0
0
699
71.ตลาดรวมโชค
-
0
0
1,423
72.ตลาดขะจาว
-
0
0
630
73.ตลาดประตูเชียงใหม่
-
0
0
1,172
74.ตลาดช้างเผือก
-
0
0
1,207
75.ตลาดศิริวัฒนา หรือ กาดธานินทร์
-
0
0
719
76.ตลาดบ้านท่อ
-
0
0
1,209
77.ตลาดหนองหอย
-
0
0
772
78.
ตลาดสันป่าข่อย
-
0
0
1,393
79.ตลาดดอนไชย
-
0
0
631
80.ตลาดบ้านไร่ข่วงเปา
-
0
0
611
81.ตลาดบ้านท่าโทก
-
0
0
598
82.ตลาดธงชัย
-
0
0
556
83.ตลาดรัตน์(เก้าจาว)
-
0
0
563
84.ตลาดเทศบาลห้างฉัตร
-
0
0
778
85.ตลาดเทศบาลสบปราบ
-
0
0
694
86.ตลาดน้ำโท้ง
-
0
0
1,015
87.ตลาดบ้านน้ำโทก
-
0
0
585
88.ตลาดแม่ทะ
-
0
0
895
89.ตลาดนาคต
-
0
0
641
90.ตลาดหนามปู่ย่า
-
0
0
616
91.ตลาดเทศบาลแม่พริก
-
0
0
694
92.ตลาดท่านาง
-
0
0
561
93.ตลาดจำเริญยนต์
-
0
0
504
94.ตลาดล้อมแรด
-
0
0
641
95.ตลาดปงวัง
-
0
0
618
96.ตลาดเทศบาลวังเหนือ
-
0
0
842
97.ตลาดบ้านใหม่
-
0
0
615
98.ตลาดสดบ้านสา
-
0
0
663
99.ตลาดสุขสมบูรณ์
-
0
0
613
100.ตลาดเทศบาลแจ้ห่ม
-
0
0
805
101.ตลาดบ้านดอนแก้ว
-
0
0
692
102.ตลาดสดสมบูรณ์
-
0
0
688
103.ตลาดศาลาดงลาน
-
0
0
584
104.ตลาดสดศาลาเม็ง
-
0
0
602
105.ตลาดจอมปิง
-
0
0
612
106.ตลาดสดลำปางหลวง
-
0
0
730
107.ตลาดนาแก้ว
-
0
0
559
108.ตลาดห้วยเป็ด
-
0
0
659
109.ตลาดซอย 5 ป่าแขม
-
0
0
819
110.ตลาดบ้านฟ่อน (เย็น)
-
0
0
875
111.ตลาดบ้านฟ่อน (เช้า)
-
0
0
759
112.ตลาดน้ำโท้ง
-
0
0
886
113.ตลาดอัศวิน
-
0
0
664
114.ตลาดกาดเมฆ
-
0
0
659
115.ตลาดต้นยาง
-
0
0
1,212
116.ตลาดนาก่วมใต้
-
0
0
924
117.ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)
-
0
0
629
118.ตลาดประตูชัย
-
0
0
769
119.ตลาดกลางเวียง เชียงราย
-
0
0
840
120.ตลาด อบต.ห้วยน้ำขุ่น
-
0
0
800
121.ตลาดธิดาพร
-
0
0
689
122.ตลาดนวลจันทร์
-
0
0
1,057
123.ตลาดห้วยไคร้
-
0
0
1,135
124.ตลาดป่ายางใหม่
-
0
0
752
125.ตลาดสดนายบุญยืน
-
0
0
720
126.ตลาดแม่ทอน
-
0
0
713
127.ตลาดสดหลวงปรีชา
-
0
0
831
128.ตลาดหกแยก
-
0
0
924
129.ตลาดเทศบาลบ้านเหล่า
-
0
0
588
130.ตลาดทวีสุขศรี
-
0
0
608
131.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านต้า
-
0
0
590
132.ปล้องตลาด
-
0
0
660
133.ตลาดสดเทิง
-
0
0
865
134.ตลาดป่าก่อดำ
-
0
0
959
135.ตลาดป่าแงะ
-
0
0
760
136.ตลาดป่าแดด
-
0
0
847
137.ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
-
0
0
699
138.ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย
-
0
0
854
139.ตลาดหนองบัว
-
0
0
698
140.ตลาดแม่ขะจาน
-
0
0
854
141.ตลาดหัวเวียง
-
0
5
655
142.ตลาดป่างิ้ว
-
0
0
583
143.ตลาดเฮียชาญ
-
0
0
703
144.ตลาดฟ้าไทย
-
0
0
1,401
145.ตลาดประตูล้อ
-
0
0
1,051
146.ตลาดห้วยสัก
-
0
0
912
147.ตลาดบ้านดู่
-
0
0
2,118
148.ตลาดโชคเจริญ
-
0
0
1,474
149.ตลาดเทศบาล 1 กาดหลวง
-
0
0
865
150.ตลาดนำสวัสดิ์
-
0
0
1,109
151.ตลาดบ้านใหม่ เชียงราย
-
0
0
980
152.ตลาดมานา (บ้านหนองเหียง)
-
0
0
537
153.ตลาดนิมสีเส็ง
-
0
0
577
154.ตลาดศรีทรายมูล
-
0
0
820
155.ตลาดห้วยทรายขาว
-
0
0
597
156.ตลาดภูกามยาว
-
0
0
790
157.ตลาดบ้านก๊อซาว
-
0
0
581
158.ตลาดสบบง
-
0
0
733
159.ตลาดสดบ้านทราย
-
0
0
594
160.ตลาดสดบ้านธาตุ
-
0
0
684
161.ตลาดสดเทศบาล 1 พะเยา
-
0
0
690
162.ตลาดดอนไชย(ปง) พะเยา
-
0
0
794
163.ตลาดบ้านนาปรัง
-
0
0
688
164.ตลาดสดอุ้ยศรี
-
0
0
624
165.ตลาดเพิ่มทรัพย์ พะเยา
-
0
0
677
166.ตลาดห้วยข้าวก่ำ
-
0
0
749
167.ตลาดสดบ้านดง
-
0
0
633
168.ตลาดบ้านทุ่งต้นศรี
-
0
0
573
169.ตลาดบ้านถ้ำ
-
0
0
637
170.ตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
-
0
0
889
171.ตลาดเทศบาลตำบลแม่ใจ
-
0
0
727
172.
ตลาดท่าวังทอง
-
0
0
793
173.ตลาดพะเยาอาเขต
-
0
0
819
174.ตลาดแม่ทองคำ
-
0
0
937
175.ตลาดชุมชนบ้านม่วงตึ๊ด
-
0
0
616
176.ตลาดสดนาปัง
-
0
0
605
177.ตลาดสดบ้านสองแคว
-
0
0
703
178.ตลาดสดบ้านดู่พงษ์
-
0
0
649
179.ตลาดสุขาภิบาลกลางเวียง
-
0
0
607
180.ตลาดสดบ้านดอนตัน
-
0
0
564
181.ตลาดสดบ้านก๋ง
-
0
0
665
182.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าวังผา
-
0
0
637
183.ตลาดสดบ้านปรางค์
-
0
0
654
184.ตลาดสดบ้านนาหลวง
-
0
0
625
185.ตลาดสดบ้านป่าคาหลวง
-
0
0
606
186.ตลาดราชพัสดุ
-
0
0
619
187.ตลาดสดตั้งจิตนุสรณ์
-
0
0
661
188.ตลาดพระเนตร
-
0
0
607
189.ตลาดบ้านเชียงแข็ง
-
0
0
587
190.ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน
-
0
0
993
191.
ตลาดแพร่ชมภูมิ่ง
-
0
0
1,411
192.ตลาดวังหลวง
-
0
0
662
193.ตลาดสดหนองม่วงไข่
-
0
5
687
194.ตลาดสดวัดอ้อยหลวง
-
0
0
720
195.ตลาดสดร้องกวาง
-
0
0
1,002
196.ตลาดขวัญนคร
-
0
0
569
197.ตลาดสดศรีมูลเรือง
-
0
0
614
198.ตลาดสดเทศบาลตำบลวังชิ้น
-
0
5
691
199.ตลาดห้วยอ้อ (วัดศรีดอนคำ)
-
0
0
727
200.ตลาดบ้านปิน
-
0
0
651
201.ตลาดสดเด่นฤดี
-
0
0
700
202.ตลาดแม่จั๊วะ เด่นชัย
-
0
0
622
203.ตลาดเวียงทอง
-
0
0
694
204.ตลาดพระหลวง
-
0
0
754
205.ตลาดวัดช่องลม แพร่
-
0
0
949
206.ตลาดสดวัดศรีดอก
-
0
0
681
207.ตลาดสดร่องกาศ
-
0
0
687
208.ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น
-
0
0
792
209.ตลาดบ้านมหาโพธิ์
-
0
0
739
210.ตลาดสดวังหงส์
-
0
0
668
211.ตลาดซ่อแฮ
-
0
0
636
212.ตลาดสดห่วงทอง
-
0
0
689
213.ตลาดสดบ้านสำเภา
-
0
0
674
214.ตลาดสดวัดเหมืองหม้อ
-
0
0
667
215.ตลาดทุ่งโฮ้ง
-
0
0
574
216.ตลาดบ้านถิ่น
-
0
0
641
217.ตลาดบ้านทุ่ง
-
0
2
891
218.ตลาดเทศบาลเมืองแพร่
-
0
0
1,372
219.ตลาดปางมะผ้า
-
0
0
908
220.ตลาดขุนยวม
-
0
0
764
221.ตลาดแม่ลาน้อย
-
0
0
675
222.ตลาดสดเทศบาลตำบลปาย
-
0
0
670
223.ตลาดแสงทองอร่าม
-
0
0
1,032
224.ตลาดแม่สะเรียง
-
0
0
841
225.ตลาดจอมแจ้ง
-
0
0
599
226.ตลาดผาบ่อง
-
0
0
666
227.ตลาดสายหยุด
-
0
0
840
228.ตลาดหนองดอก
-
0
0
1,094
229.ตลาดหล่ายสาย
-
0
0
647
230.ตลาดแม่ทา
-
0
0
624
231.ตลาดอินทร
-
0
0
1,628
232.ตลาดสุขใจ
-
0
0
939
233.ตลาดเย็นเทศบาลเมืองลำพูน
-
0
0
639
234.ตลาดสดสันปูเลย
-
0
0
641
235.ตลาดสิงห์เคิ่ง
-
0
0
640
236.ตลาดสันป่าฝ้าย
-
0
0
1,378
237.ตลาดวังตาล
-
0
0
656
238.ตลาดศรีบุญยืน
-
0
5
961
239.ตลาดจตุจักร ลำพูน
-
0
0
1,335
240.ตลาดกลางอุโมงค์
-
0
0
648
241.ตลาดภักดีเจริญ
-
0
0
592
242.ตลาดล้านนา
-
0
0
808
243.ตลาดเทศบาลวังดิน
-
0
0
797
244.ตลาดสันตับเต่า
-
0
0
685
245.ตลาดบ้านหล่ายแก้ว
-
0
0
702
246.ตลาดไชยวานิช
-
0
0
662
247.ตลาดสบทา
-
0
0
583
248.ตลาดฉางข้าวน้อย
-
0
0
597
249.ตลาดป่าซาง
-
0
0
747
250.ตลาดอำนาจเจริญ
-
0
0
1,838
251.ทวียนต์พลาซ่า
-
0
0
3,662
252.
แจ่มฟ้าพลาซ่า
-
0
5
6,567
253.กาดคำพลาซ่า (แม่ฮ่องสอน)
-
0
0
1,368
254.
เสรีสรรพสินค้า
-
0
0
1,804
255.มาร์คโฟร์ พลาซ่า
-
0
5
4,313
256.
ไอคอนสแควร์
-
0
0
1,971
257.ฟรายเดย์สรรพสินค้า
-
0
0
3,197
258.
เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้..
-
0
0
5,445
259.เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
-
0
2
6,679
260.เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
-
0
0
3,054
261.
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
-
0
0
3,368
262.
พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่
-
0
25
14,219
263.ตลาดคำเที่ยง
-
0
5
8,495
264.
ตลาดวโรรส
-
500
10
9,436
265.
เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
-
0
65
22,396
266.
สตาร์ เอวีนิว ไลฟ์สไตล์ มอลล์
-
0
158
22,040
267.
ซีซัน แฟชั่นมอลล์ เชียงใหม่
7,000
250
10
7,788
268.
โครงการแจ๋วจริงๆ
3,500
58
15
8,775
269.ตลาดนัดเหมืองง่า
-
0
1
5,075
270.ถนนคนเดินปาย
-
0
0
4,985
271.ถนนคนเดินสันกำแพง
-
0
5
7,312
272.ถนนคนเดินวัวลาย
-
0
11
6,050
273.ตลาดถนนคนเดินเชียงใหม่
-
0
23
12,655
274.กาดเจียงฮายรำลึก
-
0
16
6,714
Market Statistics
ทำเลค้าขายทั่วไทย 1,715
การรับรองทำเลค้าขาย
Verified
10
Non-Verified
1,705
สถิติตลาดนัดไทย
จำนวนร้านค้า/ล๊อค46,532
มูลค่าเช่ารวม817,790
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมตลาดนัด8,473,616
จำนวนสมาชิก34,925
สถิติผู้ขอข้อมูลทำเลค้าขาย
ทั้งหมด18,687
เดือนนี้199
วันนี้2
Market Type
ประเภท
รูปแบบ
Top 10
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.