UPDATE
ทำเลค้าขายทั่วไทย : Market Directory
ทำเลค้าขาย     ภาคเหนือ
ผู้เข้าชม 38,333 ครั้ง
เช่น เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, อุตรดิตด์
 รวมทำเลขายดี
ลำดับเลือกชื่อโครงการข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.
เม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
-
220
38
30,282
2.
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
-
0
0
1,151
3.ตลาดสด กม. 18
-
0
0
519
4.ตลาดสด อบต.เชียงยืน
-
0
0
679
5.ตลาดเทศบาลหนองเรือ
-
0
0
850
6.
ตลาดเทศบาลบ้านโคก (อุตรดิตถ์)
-
0
0
777
7.ตลาดเทศบาลตำบลฟากท่า (อุตรดิตถ์)
-
0
0
632
8.
ตลาดเทศบาลตำบลน้ำปาด (อุตรดิตถ์)
-
0
0
772
9.ตลาดเทศบาลตำบลท่าปลา (อุตรดิตถ์)
-
0
0
564
10.ตลาดตำบลทองแสนขัน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
618
11.ตลาด อบต.บ้านหม้อ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
623
12.ตลาด อบต.พญาแมน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
660
13.ตลาดท่าสัก (อุตรดิตถ์)
-
0
0
682
14.ตลาดวัดศรีมหาธาตุ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
585
15.ตลาดเทศบาลตรอน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
626
16.ตลาดตำบลน้ำอ่าง (อุตรดิตถ์)
-
0
0
490
17.ตลาดทุ่งยั้ง (อุตรดิตถ์)
-
0
0
638
18.ตลาดศรีพนมมาศ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
541
19.ตลาดสามแยกวังกะพี้ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
657
20.ตลาดวังสีสูบ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
664
21.ตลาดเทศบาลบ้านด่านนาขาม (อุตรดิตถ์)
-
0
0
604
22.ตลาดศิริวัฒนา (อุตรดิตถ์)
-
0
0
594
23.ตลาดท่าเสา (อุตรดิคถ์)
-
0
0
567
24.ตลาดเทศบาล (อุตรดิตถ์)
-
0
0
651
25.ตลาดสดบ้านป่าแดง (เชียงใหม่)
-
0
0
528
26.ตลาดมิตรอรัญ (เชียงใหม่)
-
0
0
617
27.ตลาดสดยางเนื้ง (เชียงใหม่)
-
0
0
544
28.ตลาดบ้านท่าเดื่อ (เชียงใหม่)
-
0
0
816
29.
ตลาดต้นลำไย (เชียงใหม่)
-
0
0
593
30.ตลาดประตูก้อม (เชียงใหม่)
-
0
0
543
31.ตลาดสุเทพ (ต้นพยอม)
-
0
0
703
32.ตลาดปากทางเจริญ (เชียงใหม่)
-
0
0
621
33.ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) เชียงใหม่
-
0
0
656
34.ตลาดบ้านท่าดอยแก้ว (เชียงใหม่)
-
0
0
524
35.ตลาดเย็นยางเนิ้ง (เชียงใหม่)
-
0
0
735
36.ตลาดสดฮอด (เชียงใหม่)
-
0
0
697
37.ตลาดสดบ้านสันป่าสัก (เชียงใหม่)
-
0
0
606
38.ตลาดสดเทศบาลหนองตองพัฒนา (เชียงใ..
-
0
0
727
39.ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง (เชียงใหม่)
-
0
0
760
40.ตลาดสดหารแก้ว (เชียงใหม่)
-
0
0
541
41.ตลาดป่าเหมือด (เชียงใหม่)
-
0
5
556
42.ตลาดภูดอย (เชียงใหม่)
-
0
0
820
43.ตลาดเจดีย์แม่ครัว (เชียงใหม่)
-
0
0
982
44.ตลาดสามแยกสันทราย (เชียงใหม่)
-
0
0
1,767
45.ตลาดแม่โจ้ (เชียงใหม่)
-
0
0
1,035
46.ตลาดศรียนต์ (เชียงใหม่)
-
0
0
710
47.ตลาดอุ๊ยทา (เชียงใหม่)
-
0
0
588
48.บริษัทตลาดกลางสามัคคีสันกำแพงจำกัด
-
0
0
599
49.ตลาดสดมะจำโรง (เชียงใหม่)
-
0
0
562
50.ตลาดสดกิ่วแลน้อย (เชียงใหม่)
-
0
0
602
51.ตลาดสดทุ่งเสี้ยว (เชียงใหม่)
-
0
0
645
52.ตลาดสดเวียงพร้าว (เชียงใหม่)
-
0
0
737
53.ตลาดสดสันป่าเหว (เชียงใหม่)
-
0
0
682
54.ตลาดสดแม่อาย (เชียงใหม่)
-
0
0
591
55.ตลาดโชคธานีพลาซ่า (เชียงใหม่)
-
0
0
643
56.ตลาดฝางกัลยา (เชียงใหม่)
-
0
0
1,004
57.ตลาดสดเทศบาลสะเมิงใต้ (เชียงใหม่)
-
0
0
795
58.ตลาดสดลานค้าชุมชน (เชียงใหม่)
-
0
0
685
59.ตลาดวัดสันป่าสักแม่มาลัย (เชียงใ..
-
0
0
1,053
60.ตลาดสดบ่อหิน (เชียงใหม่)
-
0
0
623
61.ตลาดแม่คือ (เชียงใหม่)
-
0
0
937
62.ตลาดท่ารั้ว สันปูเลย (เชียงใหม่)
-
0
0
802
63.ตลาดผดุงดอยแดน (ตลาดดอยสะเก็ด)
-
0
0
653
64.ตลาดเทศบาลตำบลเชียงดาว
-
0
0
765
65.ตลาดเทศบาลตำบลแม่แจ่ม
-
0
0
667
66.ตลาดแลงหน้าวัดพระธาตุศรี
-
0
0
612
67.ตลาดเจ้าน้อย(เช้า)
-
0
0
617
68.ตลาดข่วงเปา (เช้า)
-
0
0
657
69.ตลาดสดแม่เหียะ
-
0
0
1,222
70.ตลาดเอื้องคำ
-
0
0
682
71.ตลาดรวมโชค
-
0
0
1,353
72.ตลาดขะจาว
-
0
0
607
73.ตลาดประตูเชียงใหม่
-
0
0
1,120
74.ตลาดช้างเผือก
-
0
0
1,177
75.ตลาดศิริวัฒนา หรือ กาดธานินทร์
-
0
0
700
76.ตลาดบ้านท่อ
-
0
0
1,136
77.ตลาดหนองหอย
-
0
0
744
78.
ตลาดสันป่าข่อย
-
0
0
1,359
79.ตลาดดอนไชย
-
0
0
628
80.ตลาดบ้านไร่ข่วงเปา
-
0
0
598
81.ตลาดบ้านท่าโทก
-
0
0
585
82.ตลาดธงชัย
-
0
0
547
83.ตลาดรัตน์(เก้าจาว)
-
0
0
548
84.ตลาดเทศบาลห้างฉัตร
-
0
0
760
85.ตลาดเทศบาลสบปราบ
-
0
0
674
86.ตลาดน้ำโท้ง
-
0
0
979
87.ตลาดบ้านน้ำโทก
-
0
0
575
88.ตลาดแม่ทะ
-
0
0
863
89.ตลาดนาคต
-
0
0
636
90.ตลาดหนามปู่ย่า
-
0
0
614
91.ตลาดเทศบาลแม่พริก
-
0
0
676
92.ตลาดท่านาง
-
0
0
550
93.ตลาดจำเริญยนต์
-
0
0
500
94.ตลาดล้อมแรด
-
0
0
634
95.ตลาดปงวัง
-
0
0
611
96.ตลาดเทศบาลวังเหนือ
-
0
0
822
97.ตลาดบ้านใหม่
-
0
0
609
98.ตลาดสดบ้านสา
-
0
0
652
99.ตลาดสุขสมบูรณ์
-
0
0
574
100.ตลาดเทศบาลแจ้ห่ม
-
0
0
789
101.ตลาดบ้านดอนแก้ว
-
0
0
678
102.ตลาดสดสมบูรณ์
-
0
0
678
103.ตลาดศาลาดงลาน
-
0
0
573
104.ตลาดสดศาลาเม็ง
-
0
0
590
105.ตลาดจอมปิง
-
0
0
603
106.ตลาดสดลำปางหลวง
-
0
0
707
107.ตลาดนาแก้ว
-
0
0
552
108.ตลาดห้วยเป็ด
-
0
0
647
109.ตลาดซอย 5 ป่าแขม
-
0
0
802
110.ตลาดบ้านฟ่อน (เย็น)
-
0
0
815
111.ตลาดบ้านฟ่อน (เช้า)
-
0
0
741
112.ตลาดน้ำโท้ง
-
0
0
863
113.ตลาดอัศวิน
-
0
0
654
114.ตลาดกาดเมฆ
-
0
0
647
115.ตลาดต้นยาง
-
0
0
1,185
116.ตลาดนาก่วมใต้
-
0
0
906
117.ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)
-
0
0
618
118.ตลาดประตูชัย
-
0
0
762
119.ตลาดกลางเวียง เชียงราย
-
0
0
820
120.ตลาด อบต.ห้วยน้ำขุ่น
-
0
0
787
121.ตลาดธิดาพร
-
0
0
671
122.ตลาดนวลจันทร์
-
0
0
1,015
123.ตลาดห้วยไคร้
-
0
0
876
124.ตลาดป่ายางใหม่
-
0
0
733
125.ตลาดสดนายบุญยืน
-
0
0
707
126.ตลาดแม่ทอน
-
0
0
707
127.ตลาดสดหลวงปรีชา
-
0
0
813
128.ตลาดหกแยก
-
0
0
899
129.ตลาดเทศบาลบ้านเหล่า
-
0
0
573
130.ตลาดทวีสุขศรี
-
0
0
603
131.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านต้า
-
0
0
585
132.ปล้องตลาด
-
0
0
650
133.ตลาดสดเทิง
-
0
0
842
134.ตลาดป่าก่อดำ
-
0
0
931
135.ตลาดป่าแงะ
-
0
0
750
136.ตลาดป่าแดด
-
0
0
826
137.ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
-
0
0
686
138.ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย
-
0
0
840
139.ตลาดหนองบัว
-
0
0
675
140.ตลาดแม่ขะจาน
-
0
0
819
141.ตลาดหัวเวียง
-
0
5
642
142.ตลาดป่างิ้ว
-
0
0
574
143.ตลาดเฮียชาญ
-
0
0
694
144.ตลาดฟ้าไทย
-
0
0
1,101
145.ตลาดประตูล้อ
-
0
0
1,021
146.ตลาดห้วยสัก
-
0
0
894
147.ตลาดบ้านดู่
-
0
0
2,062
148.ตลาดโชคเจริญ
-
0
0
1,429
149.ตลาดเทศบาล 1 กาดหลวง
-
0
0
848
150.ตลาดนำสวัสดิ์
-
0
0
1,061
151.ตลาดบ้านใหม่ เชียงราย
-
0
0
963
152.ตลาดมานา (บ้านหนองเหียง)
-
0
0
528
153.ตลาดนิมสีเส็ง
-
0
0
575
154.ตลาดศรีทรายมูล
-
0
0
804
155.ตลาดห้วยทรายขาว
-
0
0
590
156.ตลาดภูกามยาว
-
0
0
775
157.ตลาดบ้านก๊อซาว
-
0
0
578
158.ตลาดสบบง
-
0
0
718
159.ตลาดสดบ้านทราย
-
0
0
587
160.ตลาดสดบ้านธาตุ
-
0
0
665
161.ตลาดสดเทศบาล 1 พะเยา
-
0
0
684
162.ตลาดดอนไชย(ปง) พะเยา
-
0
0
775
163.ตลาดบ้านนาปรัง
-
0
0
680
164.ตลาดสดอุ้ยศรี
-
0
0
622
165.ตลาดเพิ่มทรัพย์ พะเยา
-
0
0
667
166.ตลาดห้วยข้าวก่ำ
-
0
0
741
167.ตลาดสดบ้านดง
-
0
0
625
168.ตลาดบ้านทุ่งต้นศรี
-
0
0
568
169.ตลาดบ้านถ้ำ
-
0
0
625
170.ตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
-
0
0
868
171.ตลาดเทศบาลตำบลแม่ใจ
-
0
0
718
172.
ตลาดท่าวังทอง
-
0
0
789
173.ตลาดพะเยาอาเขต
-
0
0
788
174.ตลาดแม่ทองคำ
-
0
0
908
175.ตลาดชุมชนบ้านม่วงตึ๊ด
-
0
0
612
176.ตลาดสดนาปัง
-
0
0
593
177.ตลาดสดบ้านสองแคว
-
0
0
700
178.ตลาดสดบ้านดู่พงษ์
-
0
0
639
179.ตลาดสุขาภิบาลกลางเวียง
-
0
0
594
180.ตลาดสดบ้านดอนตัน
-
0
0
560
181.ตลาดสดบ้านก๋ง
-
0
0
660
182.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าวังผา
-
0
0
620
183.ตลาดสดบ้านปรางค์
-
0
0
643
184.ตลาดสดบ้านนาหลวง
-
0
0
620
185.ตลาดสดบ้านป่าคาหลวง
-
0
0
602
186.ตลาดราชพัสดุ
-
0
0
604
187.ตลาดสดตั้งจิตนุสรณ์
-
0
0
650
188.ตลาดพระเนตร
-
0
0
605
189.ตลาดบ้านเชียงแข็ง
-
0
0
579
190.ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน
-
0
0
973
191.
ตลาดแพร่ชมภูมิ่ง
-
0
0
1,252
192.ตลาดวังหลวง
-
0
0
657
193.ตลาดสดหนองม่วงไข่
-
0
5
677
194.ตลาดสดวัดอ้อยหลวง
-
0
0
709
195.ตลาดสดร้องกวาง
-
0
0
973
196.ตลาดขวัญนคร
-
0
0
562
197.ตลาดสดศรีมูลเรือง
-
0
0
606
198.ตลาดสดเทศบาลตำบลวังชิ้น
-
0
5
680
199.ตลาดห้วยอ้อ (วัดศรีดอนคำ)
-
0
0
716
200.ตลาดบ้านปิน
-
0
0
646
201.ตลาดสดเด่นฤดี
-
0
0
692
202.ตลาดแม่จั๊วะ เด่นชัย
-
0
0
615
203.ตลาดเวียงทอง
-
0
0
685
204.ตลาดพระหลวง
-
0
0
726
205.ตลาดวัดช่องลม แพร่
-
0
0
928
206.ตลาดสดวัดศรีดอก
-
0
0
667
207.ตลาดสดร่องกาศ
-
0
0
674
208.ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น
-
0
0
780
209.ตลาดบ้านมหาโพธิ์
-
0
0
724
210.ตลาดสดวังหงส์
-
0
0
656
211.ตลาดซ่อแฮ
-
0
0
630
212.ตลาดสดห่วงทอง
-
0
0
680
213.ตลาดสดบ้านสำเภา
-
0
0
660
214.ตลาดสดวัดเหมืองหม้อ
-
0
0
654
215.ตลาดทุ่งโฮ้ง
-
0
0
565
216.ตลาดบ้านถิ่น
-
0
0
635
217.ตลาดบ้านทุ่ง
-
0
2
875
218.ตลาดเทศบาลเมืองแพร่
-
0
0
1,058
219.ตลาดปางมะผ้า
-
0
0
893
220.ตลาดขุนยวม
-
0
0
742
221.ตลาดแม่ลาน้อย
-
0
0
665
222.ตลาดสดเทศบาลตำบลปาย
-
0
0
661
223.ตลาดแสงทองอร่าม
-
0
0
842
224.ตลาดแม่สะเรียง
-
0
0
825
225.ตลาดจอมแจ้ง
-
0
0
589
226.ตลาดผาบ่อง
-
0
0
657
227.ตลาดสายหยุด
-
0
0
834
228.ตลาดหนองดอก
-
0
0
1,067
229.ตลาดหล่ายสาย
-
0
0
639
230.ตลาดแม่ทา
-
0
0
615
231.ตลาดอินทร
-
0
0
1,581
232.ตลาดสุขใจ
-
0
0
919
233.ตลาดเย็นเทศบาลเมืองลำพูน
-
0
0
628
234.ตลาดสดสันปูเลย
-
0
0
626
235.ตลาดสิงห์เคิ่ง
-
0
0
629
236.ตลาดสันป่าฝ้าย
-
0
0
1,329
237.ตลาดวังตาล
-
0
0
648
238.ตลาดศรีบุญยืน
-
0
5
950
239.ตลาดจตุจักร ลำพูน
-
0
0
1,253
240.ตลาดกลางอุโมงค์
-
0
0
639
241.ตลาดภักดีเจริญ
-
0
0
583
242.ตลาดล้านนา
-
0
0
796
243.ตลาดเทศบาลวังดิน
-
0
0
783
244.ตลาดสันตับเต่า
-
0
0
678
245.ตลาดบ้านหล่ายแก้ว
-
0
0
691
246.ตลาดไชยวานิช
-
0
0
652
247.ตลาดสบทา
-
0
0
576
248.ตลาดฉางข้าวน้อย
-
0
0
597
249.ตลาดป่าซาง
-
0
0
730
250.ตลาดอำนาจเจริญ
-
0
0
1,429
251.ทวียนต์พลาซ่า
-
0
0
3,628
252.
แจ่มฟ้าพลาซ่า
-
0
5
6,350
253.กาดคำพลาซ่า (แม่ฮ่องสอน)
-
0
0
1,347
254.
เสรีสรรพสินค้า
-
0
0
1,775
255.มาร์คโฟร์ พลาซ่า
-
0
5
4,254
256.
ไอคอนสแควร์
-
0
0
1,954
257.ฟรายเดย์สรรพสินค้า
-
0
0
3,160
258.
เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้..
-
0
0
5,276
259.เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
-
0
2
6,608
260.เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
-
0
0
2,979
261.
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
-
0
0
3,320
262.
พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่
-
0
25
14,143
263.ตลาดคำเที่ยง
-
0
5
8,442
264.
ตลาดวโรรส
-
500
10
9,344
265.
เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
-
0
65
22,188
266.
สตาร์ เอวีนิว ไลฟ์สไตล์ มอลล์
-
0
158
21,988
267.
ซีซัน แฟชั่นมอลล์ เชียงใหม่
7,000
250
10
7,761
268.
โครงการแจ๋วจริงๆ
3,500
58
15
8,742
269.ตลาดนัดเหมืองง่า
-
0
1
4,990
270.ถนนคนเดินปาย
-
0
0
4,932
271.ถนนคนเดินสันกำแพง
-
0
5
7,221
272.ถนนคนเดินวัวลาย
-
0
11
6,008
273.ตลาดถนนคนเดินเชียงใหม่
-
0
23
12,556
274.กาดเจียงฮายรำลึก
-
0
16
6,678
Market Statistics
ทำเลค้าขายทั่วไทย 1,713
การรับรองทำเลค้าขาย
Verified
9
Non-Verified
1,704
สถิติตลาดนัดไทย
จำนวนร้านค้า/ล๊อค46,502
มูลค่าเช่ารวม812,690
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมตลาดนัด8,351,967
จำนวนสมาชิก34,751
สถิติผู้ขอข้อมูลทำเลค้าขาย
ทั้งหมด18,455
เดือนนี้192
วันนี้2
Market Type
ประเภท
รูปแบบ
Top 10
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.