UPDATE
ทำเลค้าขายทั่วไทย : Market Directory
ทำเลค้าขาย     ภาคเหนือ
ผู้เข้าชม 39,409 ครั้ง
เช่น เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, อุตรดิตด์
 รวมทำเลขายดี
ลำดับเลือกชื่อโครงการข้อมูลค่าเช่าร้านค้าคะแนนเข้าชม
1.
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
-
0
0
1,216
2.ตลาดสด กม. 18
-
0
0
532
3.ตลาดสด อบต.เชียงยืน
-
0
0
704
4.ตลาดเทศบาลหนองเรือ
-
0
0
1,076
5.
ตลาดเทศบาลบ้านโคก (อุตรดิตถ์)
-
0
0
840
6.ตลาดเทศบาลตำบลฟากท่า (อุตรดิตถ์)
-
0
0
665
7.
ตลาดเทศบาลตำบลน้ำปาด (อุตรดิตถ์)
-
0
0
819
8.ตลาดเทศบาลตำบลท่าปลา (อุตรดิตถ์)
-
0
0
581
9.ตลาดตำบลทองแสนขัน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
637
10.ตลาด อบต.บ้านหม้อ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
634
11.ตลาด อบต.พญาแมน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
688
12.ตลาดท่าสัก (อุตรดิตถ์)
-
0
0
713
13.ตลาดวัดศรีมหาธาตุ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
607
14.ตลาดเทศบาลตรอน (อุตรดิตถ์)
-
0
0
647
15.ตลาดตำบลน้ำอ่าง (อุตรดิตถ์)
-
0
0
499
16.ตลาดทุ่งยั้ง (อุตรดิตถ์)
-
0
0
672
17.ตลาดศรีพนมมาศ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
552
18.ตลาดสามแยกวังกะพี้ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
700
19.ตลาดวังสีสูบ (อุตรดิตถ์)
-
0
0
694
20.ตลาดเทศบาลบ้านด่านนาขาม (อุตรดิตถ์)
-
0
0
620
21.ตลาดศิริวัฒนา (อุตรดิตถ์)
-
0
0
611
22.ตลาดท่าเสา (อุตรดิคถ์)
-
0
0
594
23.ตลาดเทศบาล (อุตรดิตถ์)
-
0
0
685
24.ตลาดสดบ้านป่าแดง (เชียงใหม่)
-
0
0
547
25.ตลาดมิตรอรัญ (เชียงใหม่)
-
0
0
644
26.ตลาดสดยางเนื้ง (เชียงใหม่)
-
0
0
554
27.ตลาดบ้านท่าเดื่อ (เชียงใหม่)
-
0
0
856
28.
ตลาดต้นลำไย (เชียงใหม่)
-
0
0
614
29.ตลาดประตูก้อม (เชียงใหม่)
-
0
0
557
30.ตลาดสุเทพ (ต้นพยอม)
-
0
0
722
31.ตลาดปากทางเจริญ (เชียงใหม่)
-
0
0
661
32.ตลาดสดบ้านกาด (อุ้ยคำ) เชียงใหม่
-
0
0
696
33.ตลาดบ้านท่าดอยแก้ว (เชียงใหม่)
-
0
0
534
34.ตลาดเย็นยางเนิ้ง (เชียงใหม่)
-
0
0
809
35.ตลาดสดฮอด (เชียงใหม่)
-
0
0
718
36.ตลาดสดบ้านสันป่าสัก (เชียงใหม่)
-
0
0
630
37.ตลาดสดเทศบาลหนองตองพัฒนา (เชียงใ..
-
0
0
739
38.ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง (เชียงใหม่)
-
0
0
812
39.ตลาดสดหารแก้ว (เชียงใหม่)
-
0
0
555
40.ตลาดป่าเหมือด (เชียงใหม่)
-
0
5
582
41.ตลาดภูดอย (เชียงใหม่)
-
0
0
878
42.ตลาดเจดีย์แม่ครัว (เชียงใหม่)
-
0
0
1,100
43.ตลาดสามแยกสันทราย (เชียงใหม่)
-
0
0
1,990
44.ตลาดแม่โจ้ (เชียงใหม่)
-
0
0
1,118
45.ตลาดศรียนต์ (เชียงใหม่)
-
0
0
753
46.ตลาดอุ๊ยทา (เชียงใหม่)
-
0
0
609
47.บริษัทตลาดกลางสามัคคีสันกำแพงจำกัด
-
0
0
616
48.ตลาดสดมะจำโรง (เชียงใหม่)
-
0
0
579
49.ตลาดสดกิ่วแลน้อย (เชียงใหม่)
-
0
0
618
50.ตลาดสดทุ่งเสี้ยว (เชียงใหม่)
-
0
0
667
51.ตลาดสดเวียงพร้าว (เชียงใหม่)
-
0
0
806
52.ตลาดสดสันป่าเหว (เชียงใหม่)
-
0
0
697
53.ตลาดสดแม่อาย (เชียงใหม่)
-
0
0
622
54.ตลาดโชคธานีพลาซ่า (เชียงใหม่)
-
0
0
668
55.ตลาดฝางกัลยา (เชียงใหม่)
-
0
0
1,127
56.ตลาดสดเทศบาลสะเมิงใต้ (เชียงใหม่)
-
0
0
823
57.ตลาดสดลานค้าชุมชน (เชียงใหม่)
-
0
0
726
58.ตลาดวัดสันป่าสักแม่มาลัย (เชียงใ..
-
0
0
1,125
59.ตลาดสดบ่อหิน (เชียงใหม่)
-
0
0
643
60.ตลาดแม่คือ (เชียงใหม่)
-
0
0
1,018
61.ตลาดท่ารั้ว สันปูเลย (เชียงใหม่)
-
0
0
862
62.ตลาดผดุงดอยแดน (ตลาดดอยสะเก็ด)
-
0
0
678
63.ตลาดเทศบาลตำบลเชียงดาว
-
0
0
802
64.ตลาดเทศบาลตำบลแม่แจ่ม
-
0
0
686
65.ตลาดแลงหน้าวัดพระธาตุศรี
-
0
0
638
66.ตลาดเจ้าน้อย(เช้า)
-
0
0
631
67.ตลาดข่วงเปา (เช้า)
-
0
0
673
68.ตลาดสดแม่เหียะ
-
0
0
1,320
69.ตลาดเอื้องคำ
-
0
0
710
70.ตลาดรวมโชค
-
0
0
1,584
71.ตลาดขะจาว
-
0
0
652
72.ตลาดประตูเชียงใหม่
-
0
0
1,226
73.ตลาดช้างเผือก
-
0
0
1,225
74.ตลาดศิริวัฒนา หรือ กาดธานินทร์
-
0
0
738
75.ตลาดบ้านท่อ
-
0
0
1,255
76.ตลาดหนองหอย
-
0
0
781
77.
ตลาดสันป่าข่อย
-
0
0
1,448
78.ตลาดดอนไชย
-
0
0
635
79.ตลาดบ้านไร่ข่วงเปา
-
0
0
619
80.ตลาดบ้านท่าโทก
-
0
0
608
81.ตลาดธงชัย
-
0
0
561
82.ตลาดรัตน์(เก้าจาว)
-
0
0
569
83.ตลาดเทศบาลห้างฉัตร
-
0
0
813
84.ตลาดเทศบาลสบปราบ
-
0
0
708
85.ตลาดน้ำโท้ง
-
0
0
1,048
86.ตลาดบ้านน้ำโทก
-
0
0
589
87.ตลาดแม่ทะ
-
0
0
924
88.ตลาดนาคต
-
0
0
648
89.ตลาดหนามปู่ย่า
-
0
0
623
90.ตลาดเทศบาลแม่พริก
-
0
0
712
91.ตลาดท่านาง
-
0
0
563
92.ตลาดจำเริญยนต์
-
0
0
507
93.ตลาดล้อมแรด
-
0
0
648
94.ตลาดปงวัง
-
0
0
624
95.ตลาดเทศบาลวังเหนือ
-
0
0
865
96.ตลาดบ้านใหม่
-
0
0
619
97.ตลาดสดบ้านสา
-
0
0
672
98.ตลาดสุขสมบูรณ์
-
0
0
623
99.ตลาดเทศบาลแจ้ห่ม
-
0
0
838
100.ตลาดบ้านดอนแก้ว
-
0
0
696
101.ตลาดสดสมบูรณ์
-
0
0
700
102.ตลาดศาลาดงลาน
-
0
0
589
103.ตลาดสดศาลาเม็ง
-
0
0
604
104.ตลาดจอมปิง
-
0
0
617
105.ตลาดสดลำปางหลวง
-
0
0
736
106.ตลาดนาแก้ว
-
0
0
564
107.ตลาดห้วยเป็ด
-
0
0
666
108.ตลาดซอย 5 ป่าแขม
-
0
0
837
109.ตลาดบ้านฟ่อน (เย็น)
-
0
0
894
110.ตลาดบ้านฟ่อน (เช้า)
-
0
0
768
111.ตลาดน้ำโท้ง
-
0
0
899
112.ตลาดอัศวิน
-
0
0
684
113.ตลาดกาดเมฆ
-
0
0
681
114.ตลาดต้นยาง
-
0
0
1,272
115.ตลาดนาก่วมใต้
-
0
0
951
116.ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)
-
0
0
636
117.ตลาดประตูชัย
-
0
0
772
118.ตลาดกลางเวียง เชียงราย
-
0
0
855
119.ตลาด อบต.ห้วยน้ำขุ่น
-
0
0
809
120.ตลาดธิดาพร
-
0
0
699
121.ตลาดนวลจันทร์
-
0
0
1,085
122.ตลาดห้วยไคร้
-
0
0
1,181
123.ตลาดป่ายางใหม่
-
0
0
765
124.ตลาดสดนายบุญยืน
-
0
0
735
125.ตลาดแม่ทอน
-
0
0
719
126.ตลาดสดหลวงปรีชา
-
0
0
840
127.ตลาดหกแยก
-
0
0
955
128.ตลาดเทศบาลบ้านเหล่า
-
0
0
597
129.ตลาดทวีสุขศรี
-
0
0
614
130.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านต้า
-
0
0
593
131.ปล้องตลาด
-
0
0
669
132.ตลาดสดเทิง
-
0
0
890
133.ตลาดป่าก่อดำ
-
0
0
973
134.ตลาดป่าแงะ
-
0
0
764
135.ตลาดป่าแดด
-
0
0
878
136.ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
-
0
0
701
137.ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย
-
0
0
865
138.ตลาดหนองบัว
-
0
0
706
139.ตลาดแม่ขะจาน
-
0
0
890
140.ตลาดหัวเวียง
-
0
5
670
141.ตลาดป่างิ้ว
-
0
0
595
142.ตลาดเฮียชาญ
-
0
0
708
143.ตลาดฟ้าไทย
-
0
0
1,494
144.ตลาดประตูล้อ
-
0
0
1,078
145.ตลาดห้วยสัก
-
0
0
932
146.ตลาดบ้านดู่
-
0
0
2,260
147.ตลาดโชคเจริญ
-
0
0
1,567
148.ตลาดเทศบาล 1 กาดหลวง
-
0
0
880
149.ตลาดนำสวัสดิ์
-
0
0
1,168
150.ตลาดบ้านใหม่ เชียงราย
-
0
0
1,019
151.ตลาดมานา (บ้านหนองเหียง)
-
0
0
540
152.ตลาดนิมสีเส็ง
-
0
0
580
153.ตลาดศรีทรายมูล
-
0
0
845
154.ตลาดห้วยทรายขาว
-
0
0
599
155.ตลาดภูกามยาว
-
0
0
797
156.ตลาดบ้านก๊อซาว
-
0
0
583
157.ตลาดสบบง
-
0
0
739
158.ตลาดสดบ้านทราย
-
0
0
601
159.ตลาดสดบ้านธาตุ
-
0
0
693
160.ตลาดสดเทศบาล 1 พะเยา
-
0
0
705
161.ตลาดดอนไชย(ปง) พะเยา
-
0
0
798
162.ตลาดบ้านนาปรัง
-
0
0
695
163.ตลาดสดอุ้ยศรี
-
0
0
630
164.ตลาดเพิ่มทรัพย์ พะเยา
-
0
0
692
165.ตลาดห้วยข้าวก่ำ
-
0
0
756
166.ตลาดสดบ้านดง
-
0
0
644
167.ตลาดบ้านทุ่งต้นศรี
-
0
0
577
168.ตลาดบ้านถ้ำ
-
0
0
642
169.ตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
-
0
0
904
170.ตลาดเทศบาลตำบลแม่ใจ
-
0
0
731
171.
ตลาดท่าวังทอง
-
0
0
795
172.ตลาดพะเยาอาเขต
-
0
0
835
173.ตลาดแม่ทองคำ
-
0
0
1,007
174.ตลาดชุมชนบ้านม่วงตึ๊ด
-
0
0
621
175.ตลาดสดนาปัง
-
0
0
607
176.ตลาดสดบ้านสองแคว
-
0
0
712
177.ตลาดสดบ้านดู่พงษ์
-
0
0
652
178.ตลาดสุขาภิบาลกลางเวียง
-
0
0
609
179.ตลาดสดบ้านดอนตัน
-
0
0
566
180.ตลาดสดบ้านก๋ง
-
0
0
669
181.ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าวังผา
-
0
0
639
182.ตลาดสดบ้านปรางค์
-
0
0
659
183.ตลาดสดบ้านนาหลวง
-
0
0
627
184.ตลาดสดบ้านป่าคาหลวง
-
0
0
611
185.ตลาดราชพัสดุ
-
0
0
627
186.ตลาดสดตั้งจิตนุสรณ์
-
0
0
669
187.ตลาดพระเนตร
-
0
0
610
188.ตลาดบ้านเชียงแข็ง
-
0
0
594
189.ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน
-
0
0
1,019
190.
ตลาดแพร่ชมภูมิ่ง
-
0
0
1,469
191.ตลาดวังหลวง
-
0
0
667
192.ตลาดสดหนองม่วงไข่
-
0
5
691
193.ตลาดสดวัดอ้อยหลวง
-
0
0
726
194.ตลาดสดร้องกวาง
-
0
0
1,030
195.ตลาดขวัญนคร
-
0
0
576
196.ตลาดสดศรีมูลเรือง
-
0
0
616
197.ตลาดสดเทศบาลตำบลวังชิ้น
-
0
5
699
198.ตลาดห้วยอ้อ (วัดศรีดอนคำ)
-
0
0
744
199.ตลาดบ้านปิน
-
0
0
663
200.ตลาดสดเด่นฤดี
-
0
0
703
201.ตลาดแม่จั๊วะ เด่นชัย
-
0
0
624
202.ตลาดเวียงทอง
-
0
0
700
203.ตลาดพระหลวง
-
0
0
769
204.ตลาดวัดช่องลม แพร่
-
0
0
977
205.ตลาดสดวัดศรีดอก
-
0
0
686
206.ตลาดสดร่องกาศ
-
0
0
695
207.ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น
-
0
0
803
208.ตลาดบ้านมหาโพธิ์
-
0
0
747
209.ตลาดสดวังหงส์
-
0
0
677
210.ตลาดซ่อแฮ
-
0
0
638
211.ตลาดสดห่วงทอง
-
0
0
699
212.ตลาดสดบ้านสำเภา
-
0
0
679
213.ตลาดสดวัดเหมืองหม้อ
-
0
0
670
214.ตลาดทุ่งโฮ้ง
-
0
0
578
215.ตลาดบ้านถิ่น
-
0
0
649
216.ตลาดบ้านทุ่ง
-
0
2
927
217.ตลาดเทศบาลเมืองแพร่
-
0
0
1,510
218.ตลาดปางมะผ้า
-
0
0
919
219.ตลาดขุนยวม
-
0
0
773
220.ตลาดแม่ลาน้อย
-
0
0
682
221.ตลาดสดเทศบาลตำบลปาย
-
0
0
674
222.ตลาดแสงทองอร่าม
-
0
0
1,096
223.ตลาดแม่สะเรียง
-
0
0
862
224.ตลาดจอมแจ้ง
-
0
0
607
225.ตลาดผาบ่อง
-
0
0
673
226.ตลาดสายหยุด
-
0
0
845
227.ตลาดหนองดอก
-
0
0
1,158
228.ตลาดหล่ายสาย
-
0
0
661
229.ตลาดแม่ทา
-
0
0
635
230.ตลาดอินทร
-
0
0
1,699
231.ตลาดสุขใจ
-
0
0
955
232.ตลาดเย็นเทศบาลเมืองลำพูน
-
0
0
645
233.ตลาดสดสันปูเลย
-
0
0
656
234.ตลาดสิงห์เคิ่ง
-
0
0
645
235.ตลาดสันป่าฝ้าย
-
0
0
1,482
236.ตลาดวังตาล
-
0
0
665
237.ตลาดศรีบุญยืน
-
0
5
990
238.ตลาดจตุจักร ลำพูน
-
0
0
1,545
239.ตลาดกลางอุโมงค์
-
0
0
657
240.ตลาดภักดีเจริญ
-
0
0
595
241.ตลาดล้านนา
-
0
0
818
242.ตลาดเทศบาลวังดิน
-
0
0
812
243.ตลาดสันตับเต่า
-
0
0
692
244.ตลาดบ้านหล่ายแก้ว
-
0
0
711
245.ตลาดไชยวานิช
-
0
0
667
246.ตลาดสบทา
-
0
0
608
247.ตลาดฉางข้าวน้อย
-
0
0
602
248.ตลาดป่าซาง
-
0
0
765
249.ตลาดอำนาจเจริญ
-
0
0
1,984
250.ทวียนต์พลาซ่า
-
0
0
3,701
251.
แจ่มฟ้าพลาซ่า
-
0
5
6,895
252.กาดคำพลาซ่า (แม่ฮ่องสอน)
-
0
0
1,388
253.
เสรีสรรพสินค้า
-
0
0
1,823
254.มาร์คโฟร์ พลาซ่า
-
0
5
4,416
255.
ไอคอนสแควร์
-
0
0
1,990
256.ฟรายเดย์สรรพสินค้า
-
0
0
3,232
257.
เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้..
-
0
0
5,821
258.เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
-
0
2
6,803
259.เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
-
0
0
3,164
260.
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
-
0
0
3,475
261.
พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่
-
0
25
14,301
262.ตลาดคำเที่ยง
-
0
5
8,557
263.
ตลาดวโรรส
-
500
10
9,588
264.
เม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
-
220
43
31,000
265.
เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
-
0
65
22,592
266.
สตาร์ เอวีนิว ไลฟ์สไตล์ มอลล์
-
0
158
22,080
267.
ซีซัน แฟชั่นมอลล์ เชียงใหม่
7,000
250
10
7,820
268.
โครงการแจ๋วจริงๆ
3,500
58
15
8,826
269.ตลาดนัดเหมืองง่า
-
0
1
5,271
270.ถนนคนเดินปาย
-
0
0
5,050
271.ถนนคนเดินสันกำแพง
-
0
5
7,489
272.ถนนคนเดินวัวลาย
-
0
11
6,090
273.ตลาดถนนคนเดินเชียงใหม่
-
0
23
12,821
274.กาดเจียงฮายรำลึก
-
0
16
6,773
Market Statistics
ทำเลค้าขายทั่วไทย 1,718
การรับรองทำเลค้าขาย
Verified
9
Non-Verified
1,709
สถิติตลาดนัดไทย
จำนวนร้านค้า/ล๊อค46,615
มูลค่าเช่ารวม835,790
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมตลาดนัด8,610,878
จำนวนสมาชิก35,417
สถิติผู้ขอข้อมูลทำเลค้าขาย
ทั้งหมด19,579
เดือนนี้169
วันนี้0
Market Type
ประเภท
รูปแบบ
Top 10
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.