หน้าดาวน์โหลด   คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ   ทะเบียนพาณิชย์ 
8.0K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
สำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือ ให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร

 File size : 0.135 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(273)
Detail : 
ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน

 File size : 0.13 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(179)
Detail : 
หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน

 File size : 0.138 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(154)
Detail : 
ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)

 File size : 0.126 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(293)
Detail : 
ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(231)
Detail : 
ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

 File size : 0.13 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(154)
Detail : 
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน

 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(184)
Detail : 
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่น คาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน

 File size : 0.13 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(185)
Detail : 
ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่น ยื่นแทนก็ได้

 File size : 0.129 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(156)
Detail : 
ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ

 File size : 0.133 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(164)
Detail : 
กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็นต้น

 File size : 0.128 MB.
 Type : pdf
18-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(153)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,572 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
640 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.