UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AE...   ประเทศเวียดนาม | Vietnam... 
ผู้เข้าชม 60,879 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.08 MB.
 Type : pdf
17-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(344)
Detail : 
 ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเวียดนามเริ่มมีทิศทางดีขึ้นจากากรดำเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เริ่มประสบผล  จนทำให้เศรษฐกิจที่เริ่มประสบผล จนทำให้เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวได้สูง
 File size : 0.14 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(337)
Detail : 
แม้ในปี 2556 ทีผ่านมา เศรษฐกิจบริโภคในประเทศที่ซบเซา ระบบธนาคารมีหนี!เสียในระดับสูง และแต่เศรษฐกิจโดยรวมยังมีทิศทางดีขึ้น
 File size : 0.142 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(277)
Detail : 
Goods and services used for manufacturing, business and consumption in Vietnam shall be the objects subject to value added tax, except for the objects stipulated in article 5 of this Law.
 

 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(469)
Detail : 
ภาคเหนือและภาคกลางใช้เส้นทางผ่านประเทศลาว ภาคใต้ใช้เส้นทางผ่านประเทศกัมพูชา
 File size : 0.482 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(431)
Detail : 
กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวง มีพื้นที่ประมาณ 3,348 ตารางกิโลเมตร
 File size : 0.483 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(327)
Detail : 
ภูมิอากาศ มีความแตกต่างตามลักษณะทางพื้นที่ภูมิศาสตร์ขิงเวียดนาม คือ ภาคเหนือมีอากาศคี่อนข้างหนาวเย็นแบ่งออกเป็น 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว
 File size : 5.11 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(328)
Detail : 
 Export Products
At this moment Vietnam export over 20 categories of plastic to world markets,of which three categories had export revenue of over 100 million USD 

 File size : 0.391 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(1,003)
Detail : 
 They said companies needed to increase investment in large-capacity prodution chains to make high-value products and to produce more raw material 
 File size : 0.28 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(712)
Detail : 
 เศรษฐกิจมหาภาค : รัฐบาลตั้งเป้าหมายการเติบโต GDP ร้อยละ 6-6.5 ในปี 2555 หลังชะลอตัวต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อยในปีก่อน โดยขณะนี้ประสบความสำเร็จในการลดอัตราเงินเฟ้อลงต่ำสุดในรอบเกือบ 1 ปี
 File size : 0.124 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(573)
Detail : 
 The focus will go to:
-Food & Foodstuff;
-Lifestyle products/ fast moving consumer products;

 File size : 0.446 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(397)
Detail : 
 Measures to manage CPI
implementation of strict measures to tighten money suuply and credit growth,and enhance the management of state budget spending and public

 File size : 0.195 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(370)
Detail : 
 FOOD REGULATIONS IN VIETNAM
NORMAL FOOD:LOCAL IMPORTERS/DISTRIBUTORS MUST REGISTERRED AND DECLARE THE FOOD QUAILTY

 File size : 0.654 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(820)
Detail : 
กิจการอยู่ในข่ายยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 4 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 9 ปี
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
24-07-2555กรมเจรจาการค้า
(458)
Detail : 
เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่า การปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ของเวียดนาม File size : 0.038 MB.
 Type : doc
23-07-2555วันวลิต ธารไทรทอง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าแล
(360)
Detail : 
การเมืองมีเสถียรภาพ นโยบายต่างๆ ได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่อง File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-07-2555ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(378)
Detail : 
เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
23-07-2555หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
(366)
Detail : 
 นครโฮจิมินห์  (Ho Chi Minh ) เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเวียดนาม
 File size : 11.606 MB.
 Type : pdf
18-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(287)
Detail : 
แม้ในปี 2554 เวียดนามจะประสบภัยธรรมชาติ  แต่ผลผลิตข้าวที่เกษตรกรได้รับ
 File size : 0.105 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(768)
Detail : 
ราคาข้าวเปลือกท้องถิ่นในแหล่งผลิตบริเวณ Mekong River Delta (ข้าวเปลือกเมล็ดสั้น)
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(647)
Detail : 
การบริโภคข้าว : ปริมาณการบริโภคข้าวของเวียดนามในปี 2553
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(268)
Detail : 
แหล่งผลิตข้าวบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ได้ปักดำข้าวกล้าไปแล้ว จำนวน 671,000 เฮ็กตาร์
 File size : 0.043 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(682)
Detail : 
ตั้งแต่การนำนโยบาย “Doi Moi” มาใช้ในปี 1986 ระบบเศรษฐกิจของเวียดนามได้
 File size : 0.228 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(7,239)
Detail : 
ณ ปัจจุบัน ประเทศเวียดนามได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารเทศ
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,188)
Detail : 
กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสำนักกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก
 File size : 0.059 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,201)
Detail : 
พื้นที่การจัดงาน   :   พื้นที่รวม 4,389 ตารางเมตร (57x77 เมตร) จำนวน 1 Hall  แบ่งเป็น 8 ส่วน คือ
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(477)
Detail : 
กรมส่งเสริมการส่งออก (สำนักส่งเสริมธุรกิจบริการ) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA)และ 
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(395)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,731 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.