หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศเวียดนาม | Vietnam 
68K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.08 MB.
 Type : pdf
17-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(374)
Detail : 
 ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเวียดนามเริ่มมีทิศทางดีขึ้นจากากรดำเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เริ่มประสบผล  จนทำให้เศรษฐกิจที่เริ่มประสบผล จนทำให้เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวได้สูง
 File size : 0.14 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(373)
Detail : 
แม้ในปี 2556 ทีผ่านมา เศรษฐกิจบริโภคในประเทศที่ซบเซา ระบบธนาคารมีหนี!เสียในระดับสูง และแต่เศรษฐกิจโดยรวมยังมีทิศทางดีขึ้น
 File size : 0.142 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(371)
Detail : 
Goods and services used for manufacturing, business and consumption in Vietnam shall be the objects subject to value added tax, except for the objects stipulated in article 5 of this Law.
 

 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(557)
Detail : 
ภาคเหนือและภาคกลางใช้เส้นทางผ่านประเทศลาว ภาคใต้ใช้เส้นทางผ่านประเทศกัมพูชา
 File size : 0.482 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(523)
Detail : 
กรุงฮานอย เป็นเมืองหลวง มีพื้นที่ประมาณ 3,348 ตารางกิโลเมตร
 File size : 0.483 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(382)
Detail : 
ภูมิอากาศ มีความแตกต่างตามลักษณะทางพื้นที่ภูมิศาสตร์ขิงเวียดนาม คือ ภาคเหนือมีอากาศคี่อนข้างหนาวเย็นแบ่งออกเป็น 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว
 File size : 5.11 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(366)
Detail : 
 Export Products
At this moment Vietnam export over 20 categories of plastic to world markets,of which three categories had export revenue of over 100 million USD 

 File size : 0.391 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(1,120)
Detail : 
 They said companies needed to increase investment in large-capacity prodution chains to make high-value products and to produce more raw material 
 File size : 0.28 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(775)
Detail : 
 เศรษฐกิจมหาภาค : รัฐบาลตั้งเป้าหมายการเติบโต GDP ร้อยละ 6-6.5 ในปี 2555 หลังชะลอตัวต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อยในปีก่อน โดยขณะนี้ประสบความสำเร็จในการลดอัตราเงินเฟ้อลงต่ำสุดในรอบเกือบ 1 ปี
 File size : 0.124 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(616)
Detail : 
 The focus will go to:
-Food & Foodstuff;
-Lifestyle products/ fast moving consumer products;

 File size : 0.446 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(438)
Detail : 
 Measures to manage CPI
implementation of strict measures to tighten money suuply and credit growth,and enhance the management of state budget spending and public

 File size : 0.195 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(422)
Detail : 
 FOOD REGULATIONS IN VIETNAM
NORMAL FOOD:LOCAL IMPORTERS/DISTRIBUTORS MUST REGISTERRED AND DECLARE THE FOOD QUAILTY

 File size : 0.654 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(866)
Detail : 
กิจการอยู่ในข่ายยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 4 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 9 ปี
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
24-07-2555กรมเจรจาการค้า
(495)
Detail : 
เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่า การปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ของเวียดนาม File size : 0.038 MB.
 Type : doc
23-07-2555วันวลิต ธารไทรทอง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าแล
(391)
Detail : 
การเมืองมีเสถียรภาพ นโยบายต่างๆ ได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่อง File size : 0.032 MB.
 Type : doc
23-07-2555ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(408)
Detail : 
เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
23-07-2555หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
(412)
Detail : 
 นครโฮจิมินห์  (Ho Chi Minh ) เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเวียดนาม
 File size : 11.606 MB.
 Type : pdf
18-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(320)
Detail : 
แม้ในปี 2554 เวียดนามจะประสบภัยธรรมชาติ  แต่ผลผลิตข้าวที่เกษตรกรได้รับ
 File size : 0.105 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(809)
Detail : 
ราคาข้าวเปลือกท้องถิ่นในแหล่งผลิตบริเวณ Mekong River Delta (ข้าวเปลือกเมล็ดสั้น)
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(711)
Detail : 
การบริโภคข้าว : ปริมาณการบริโภคข้าวของเวียดนามในปี 2553
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(304)
Detail : 
แหล่งผลิตข้าวบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ได้ปักดำข้าวกล้าไปแล้ว จำนวน 671,000 เฮ็กตาร์
 File size : 0.043 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(747)
Detail : 
ตั้งแต่การนำนโยบาย “Doi Moi” มาใช้ในปี 1986 ระบบเศรษฐกิจของเวียดนามได้
 File size : 0.228 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(7,338)
Detail : 
ณ ปัจจุบัน ประเทศเวียดนามได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารเทศ
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,225)
Detail : 
กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสำนักกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก
 File size : 0.059 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,251)
Detail : 
พื้นที่การจัดงาน   :   พื้นที่รวม 4,389 ตารางเมตร (57x77 เมตร) จำนวน 1 Hall  แบ่งเป็น 8 ส่วน คือ
 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(513)
Detail : 
กรมส่งเสริมการส่งออก (สำนักส่งเสริมธุรกิจบริการ) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA)และ 
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(431)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.