หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศสิงคโปร์ | Singapore 
83K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf
17-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(1,099)
 เปิดโอกาสใหผ้ประกอบการ  SMEs ไทยมองเห็นช่องทางขยายธุรกจไปอาเซียนมากขึ้น รวมถึงระบบแฟรนไชส์ซึ่งถือเป็นธุรกิจรูปแบบที่มีความน่าสนใจ
 File size : 0.137 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(890)
 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของชาวสิงคโปร์อย่างมาก จะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ถ้วย จาน ช้อน แก้ว ตระกร้า 
 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(1,092)
 ความช่วยเหลือต่างๆของ CAG จะเป็นการช่วยเหลือทั้งสนามบินชางกีและบริษัท ณ สนามบิน ฯ ให้สามารถดำเนินธุรกิจไปด้วยกันได้อย่างดีในอนาคต และทำให้เกิดการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว
 File size : 0.088 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(877)
 การให้บริการสปาในสิงคโปร์ เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะการนวด (Massage)และการทำ Treatment ทั้งใบหน้าและลำตัวด้วยการใช้ Essence Oil โดยใช้เครื่องหอมเข้าช่วยในการผ่อนคลายหรือเรียกว่า Aromatheraphy
 File size : 0.371 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(4,413)
 จุดแข็งของสิงคโปร์
วิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ เสถียรภาพทางการเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม การวางแผนระยะยาวที่ดี

 File size : 1.279 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(928)
ตลาดผู้บริโภคมีขนาดเล็กเพียง 4.48 ล้านคน ทำให้ส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทย
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
24-07-2555ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(1,142)
สิงคโปร์มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรม
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
23-07-2555คุณนคร สังขรัตน์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการพัฒนาการ
(904)
ประชากรสิงคโปร์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอีกทั้งส่วนใหญ่ยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิม
 File size : 21.962 MB.
 Type : pdf
18-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(977)
Singapore essentially adopts a “territorial” tax system.

 File size : 0.299 MB.
 Type : ppt
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(1,455)
78 PLAYFAIR ROAD #07-02, PAK CHONG BUILDING, SINGAPORE 367997
 File size : 0.026 MB.
 Type : xls
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,453)
ตั้งแต่ปี 2533 ภาครัฐสิงคโปร์ได้ประกาศให้หยุดการเลี้ยงสุกรภายในประเทศ ดังนั้น สิงคโปร์จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ
 File size : 0.093 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,772)
The Business Networking and Investment Seminar organsied by and take place at Singapore Business Federation (SBF)
 File size : 0.312 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(859)
ราคาขายปลีก :  อัตราเฉลี่ย  0.17  –  0.42  เหรียญสิงคโปร์/ ฟอง  (ยกเว้นจากออสเตรเลียและญี่ปุ่น)
 File size : 0.067 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,310)
สิงคโปร์ไม่มีพื้นที่สำหรับการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ประเทศมีขนาดเพียง 701 ตารางกิโลเมตร
 File size : 0.087 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(2,680)
ในการนำเข้าสินค้าข้าว  ผู้นำเข้าต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไว้กับหน่วยงานสิงคโปร์  คือ
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(920)
Sirivatana Interprint Public Co., Ltd. is the one of the leading commercial printers in South East Asia with a complete range of production facilities in Thailand. 
 File size : 0.167 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(760)
Thailand and Singapore are traditional market with essential bi-lateral trade since the early turn of the century.
 File size : 0.638 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,016)
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์  รายงานการเยี่ยมพบผู้นำเข้า (Company Visit)เดือน [Month] FEBRUARY 2012

 File size : 0.208 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,134)
SMa members come from a spectrum of industries in the manufacturing or manufacturing-related sectors.
 File size : 0.215 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(850)
นายมารุต  จิตรปฏิมา  เอกอัครราชทูตฯ ให้เกรียรติร่วมเปิดงานพร้อมกับ นางสาวบุณิกา แจ๋มใส
 File size : 1.442 MB.
 Type : pdf
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(787)
ภายใต้โครงการดังกล่าว มีบริษัทไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น  17 บริษัท  ประกอบด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์สปา(เครื่องประทินผิวสมุนไพร/น้ำมันมะพร้าว/น้ำผึ้ง
 File size : 0.047 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,021)
นางสาว บุณิกา  แจ่มใส  ผู้อำนวยการฯ สคร.สิงคโปร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
 File size : 2.623 MB.
 Type : pdf
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(763)
Below are some photo-taking selections of the Opening Day event at all 5 Levels.
 File size : 0.742 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(934)
ปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการ เติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปร์ปี 2553 ให้ดีขึ้น ได้แก่
 File size : 0.098 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,322)
Singapore’s Global Trade Relationships
 File size : 0.075 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(752)
ตามบันทึกสำนักพัฒนาการตลาดระหว่างประเทศ กลุ่มงานอาเซียน
 File size : 2.272 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(758)
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของสิงคโปร์ คือ 136.8 กม. เหนือเส้นศูนย์สูตร โดยตั้งอยู่ระหว่าง เส้นแวงที่ 103 องศา 38 ลิปดาตะวันออก 
 File size : 0.636 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(45,333)
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกผลไม้ จะนำเข้าผลไม้จากประเทศต่างๆจากทั่วโลกเพื่อการบริโภค
 File size : 9.164 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,031)
น้ำมันสำเร็จรูป  :  สิงคโปร์เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่  1 ของไทยและเมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกปี  2547 - 2551

 File size : 0.248 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(923)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.