หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศสิงคโปร์ | Singapore 
77K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf
17-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(571)
Detail : 
 เปิดโอกาสใหผ้ประกอบการ  SMEs ไทยมองเห็นช่องทางขยายธุรกจไปอาเซียนมากขึ้น รวมถึงระบบแฟรนไชส์ซึ่งถือเป็นธุรกิจรูปแบบที่มีความน่าสนใจ
 File size : 0.137 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(391)
Detail : 
 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของชาวสิงคโปร์อย่างมาก จะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ถ้วย จาน ช้อน แก้ว ตระกร้า 
 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(592)
Detail : 
 ความช่วยเหลือต่างๆของ CAG จะเป็นการช่วยเหลือทั้งสนามบินชางกีและบริษัท ณ สนามบิน ฯ ให้สามารถดำเนินธุรกิจไปด้วยกันได้อย่างดีในอนาคต และทำให้เกิดการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว
 File size : 0.088 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(394)
Detail : 
 การให้บริการสปาในสิงคโปร์ เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะการนวด (Massage)และการทำ Treatment ทั้งใบหน้าและลำตัวด้วยการใช้ Essence Oil โดยใช้เครื่องหอมเข้าช่วยในการผ่อนคลายหรือเรียกว่า Aromatheraphy
 File size : 0.371 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(3,917)
Detail : 
 จุดแข็งของสิงคโปร์
วิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ เสถียรภาพทางการเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม การวางแผนระยะยาวที่ดี

 File size : 1.279 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(440)
Detail : 
ตลาดผู้บริโภคมีขนาดเล็กเพียง 4.48 ล้านคน ทำให้ส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทย
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
24-07-2555ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(655)
Detail : 
สิงคโปร์มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรม
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
23-07-2555คุณนคร สังขรัตน์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการพัฒนาการ
(429)
Detail : 
ประชากรสิงคโปร์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอีกทั้งส่วนใหญ่ยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิม
 File size : 21.962 MB.
 Type : pdf
18-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(509)
Detail : 
Singapore essentially adopts a “territorial” tax system.

 File size : 0.299 MB.
 Type : ppt
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(970)
Detail : 
78 PLAYFAIR ROAD #07-02, PAK CHONG BUILDING, SINGAPORE 367997
 File size : 0.026 MB.
 Type : xls
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(977)
Detail : 
ตั้งแต่ปี 2533 ภาครัฐสิงคโปร์ได้ประกาศให้หยุดการเลี้ยงสุกรภายในประเทศ ดังนั้น สิงคโปร์จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ
 File size : 0.093 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,293)
Detail : 
The Business Networking and Investment Seminar organsied by and take place at Singapore Business Federation (SBF)
 File size : 0.312 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(387)
Detail : 
ราคาขายปลีก :  อัตราเฉลี่ย  0.17  –  0.42  เหรียญสิงคโปร์/ ฟอง  (ยกเว้นจากออสเตรเลียและญี่ปุ่น)
 File size : 0.067 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(831)
Detail : 
สิงคโปร์ไม่มีพื้นที่สำหรับการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ประเทศมีขนาดเพียง 701 ตารางกิโลเมตร
 File size : 0.087 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(2,196)
Detail : 
ในการนำเข้าสินค้าข้าว  ผู้นำเข้าต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไว้กับหน่วยงานสิงคโปร์  คือ
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(444)
Detail : 
Sirivatana Interprint Public Co., Ltd. is the one of the leading commercial printers in South East Asia with a complete range of production facilities in Thailand. 
 File size : 0.167 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(287)
Detail : 
Thailand and Singapore are traditional market with essential bi-lateral trade since the early turn of the century.
 File size : 0.638 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(524)
Detail : 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์  รายงานการเยี่ยมพบผู้นำเข้า (Company Visit)เดือน [Month] FEBRUARY 2012

 File size : 0.208 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(642)
Detail : 
SMa members come from a spectrum of industries in the manufacturing or manufacturing-related sectors.
 File size : 0.215 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(376)
Detail : 
นายมารุต  จิตรปฏิมา  เอกอัครราชทูตฯ ให้เกรียรติร่วมเปิดงานพร้อมกับ นางสาวบุณิกา แจ๋มใส
 File size : 1.442 MB.
 Type : pdf
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(322)
Detail : 
ภายใต้โครงการดังกล่าว มีบริษัทไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น  17 บริษัท  ประกอบด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์สปา(เครื่องประทินผิวสมุนไพร/น้ำมันมะพร้าว/น้ำผึ้ง
 File size : 0.047 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(560)
Detail : 
นางสาว บุณิกา  แจ่มใส  ผู้อำนวยการฯ สคร.สิงคโปร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
 File size : 2.623 MB.
 Type : pdf
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(300)
Detail : 
Below are some photo-taking selections of the Opening Day event at all 5 Levels.
 File size : 0.742 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(476)
Detail : 
ปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการ เติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปร์ปี 2553 ให้ดีขึ้น ได้แก่
 File size : 0.098 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(868)
Detail : 
Singapore’s Global Trade Relationships
 File size : 0.075 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(292)
Detail : 
ตามบันทึกสำนักพัฒนาการตลาดระหว่างประเทศ กลุ่มงานอาเซียน
 File size : 2.272 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(297)
Detail : 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของสิงคโปร์ คือ 136.8 กม. เหนือเส้นศูนย์สูตร โดยตั้งอยู่ระหว่าง เส้นแวงที่ 103 องศา 38 ลิปดาตะวันออก 
 File size : 0.636 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(44,822)
Detail : 
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกผลไม้ จะนำเข้าผลไม้จากประเทศต่างๆจากทั่วโลกเพื่อการบริโภค
 File size : 9.164 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(557)
Detail : 
น้ำมันสำเร็จรูป  :  สิงคโปร์เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่  1 ของไทยและเมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกปี  2547 - 2551

 File size : 0.248 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(462)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.