หน้าคำคม    ต่างประเทศ    การศึกษาคืออาวุธอันทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในกา...
11K
16 มิถุนายน 2557
การศึกษาคืออาวุธอันทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก - เนลสัน แมนเดลา
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ