หน้าคำคม    ต่างประเทศ    Risk more than others think is safe. Dream more than...
1.6K
3 เมษายน 2566
Risk more than others think is safe. Dream more than others think is practical.
 
Howard Schultz
CEO of Starbucks
 
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ