หน้าคำคม    ในประเทศ    ปี 2566 อาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลกระทบต่อการ...
1.9K
14 ธันวาคม 2565
ปี 2566 อาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลกระทบต่อการลงทุนแฟรนไชส์ซอร์อยากขายตรงข้ามกับผู้ซื้อแฟรนไชส์ แฟรนไชส์เชนใหญ่จะขยายตัวได้ดีส่วนแฟรนไชส์รายย่อยต้องระมัดระวังการบริหารมากขึ้น
 
อ.เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
CFE, กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ