หน้าคำคม    ต่างประเทศ    คำแนะนำที่ผมจะให้ได้คือ...คุณต้องเริ่มทำมัน!ผมได้เรี...
1.9K
21 กันยายน 2565
คำแนะนำที่ผมจะให้ได้คือ...คุณต้องเริ่มทำมัน!ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากการลองทำ
 
- โยชิคาซึ ทานากะ -
ผู้ก่อตั้ง Gree
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ