หน้าคำคม    ต่างประเทศ    ผู้ที่รู้ว่าตัวเอง จะพูดอะไรไม่จำเป็นต้องใช้ PowerPo...
3.4K
17 กรกฎาคม 2563
ผู้ที่รู้ว่าตัวเอง จะพูดอะไรไม่จำเป็นต้องใช้ PowerPoint  -สตีฟ จ็อบส์-
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ