อ.ชัยวัฒน์ หยาง
 
Consult Market Business

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (XMBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ประวัติการทำงาน
  • ให้คำปรึกษาการหาทำเลค้าขายทั่วไทย
  • คอมมูนิตี้มอล์, ตลาดนัด
  • ให้คำปรึกษาการทำธุรกิจแฟรนไชส์
  • ให้คำปรึกษาการออกบูธในต่างประเทศ
  • เมียนมา, เวียดนาม, สิงคโปร์,เกาหลีใต้ และอื่นๆ