อ.ลัทธพล เลิศลบศิริ
 
ดร.ลัทธพล เลิศลบศิริ 
 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจแฟรนไชส์ สถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME
 • หนึ่งในคณะกรรมการเครือข่ายแฟรนไชส์ ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแฟรนไชส์ให้กับผู้ประกอบการ SME ชี้ให้เห็นประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ เงื่อนไขค่าธรรมเนียม รวมทั้ง ปัจจัยที่จะทำให้แฟรนไชส์ประสบความสำเร็จ
 • ผู้บริหารแฟรนไชส์นมเหนียว นักธุรกิจรุ่นใหม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 10 ปี ในฐานะผู้บริหารในบริษัทแฟรนไชส์ และออกมาปลุกปั้นธุรกิจแฟรนไชส์ตัวเอง เติบโตแบบก้าวกระโดดกว่า 200 สาขาในระยะเวลาเพียงแค่ 2 ปี
 • เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ Bee Honey Cafe เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
ประวัติการศึกษา :
 • ม.รามคำแหง ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
 • ม.อีสเทริน์เอเซีย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
 • ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู
 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ทำงาน :
 • มกราคม 2561 - ปัจจุบัน : บริษัท เลิศ โปรเฟสชั่นนอล กรุ๊ป จำกัด (ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ)
 • มกราคม 2555 - ธันวาคม 2560 : บริษัท บิสคิทรูม จำกัด (ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ)
 • มกราคม - ธันวาคม 2558 : บริษัท กรีนพอร์ทัล จำกัด (ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์)
 • มกราคม 2556 - ธันวาคม 2557 : บริษัท ธนกรุ๊ปอาหารไทย จำกัด (ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)
 • มกราคม - ธันวาคม 2555 : 
  • บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด (ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์)
  • บริษัท ธนกรุ๊ปอาหารไทย จำกัด (ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)
  • บริษัท บิสคิทรูม จำกัด (ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ)
 • กรกฏาคม 2552 - ธันวาคม 2554 : บริษัท ธนกรุ๊ปอาหารไทย จำกัด (ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)
 • กุมภาพันธ์ 2551 - เมษายน 2552 : โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
 • กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2548 : ธ.สแตนดาร์ดชาเตอร์ไทย (ตัวแทนขายบัตรเครดิต)