หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development
4.0K
1
3.5K
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
SMEs
องค์กร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
รายละเอียด บริหารข้อมูลทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมขั้นสูง  ข้อมูลทางวิชาการในด้านวิศวกรรมการผลิต  บริการออกแบบ  วิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ  CAD/CAM/CAE  บริการเขียนแบบชิ้นงาน  2  และ  3  มิติ  เขียนแบบ  Assembly  ระบบออกแบบวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse  Engineering)  เป็นต้น

ที่ตั้ง เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8567-70
โทรสาร 02-942-8571
อีเมล์ rdipt@ku.ac.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1 คะแนน
มีผู้เข้าชม 4,025 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด