หน่วยงาน    สถาบันอุดมศึกษารัฐ, มหาวิทยาลัยของรัฐ
3.4K
1
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
SMEs
NEWS
องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
Organization King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ บางมด (King Mongkut's University of Technology Thonburi; อักษรย่อ: มจธ.) โดยเป็น สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 11 ก ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541
 
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้าน วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, สถาปัตยกรรมศาสตร์ เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามลำดับ ปัจจุบันเปิดสอนใน 8 คณะ, 1 สถาบัน, 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัยร่วม โดยมีทั้งหลักสูตรปกติ และนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี, โท และเอก ซึ่งมี 3 วิทยาเขต และ 1 อาคาร คือ วิทยาเขตบางมด, วิทยาเขตบางขุนเทียน, วิทยาเขตราชบุรี และอาคารเคเอ็กซ์ คลองสาน
 
ลำดับการจัดตั้งคณะ
  • พ.ศ. 2503 จัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2517 จัดตั้ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
  • พ.ศ. 2519 จัดตั้ง คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
  • พ.ศ. 2533 แยกเป็น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ คณะวิทยาศาสตร์
  • พ.ศ. 2537 จัดตั้ง คณะศิลปศาสตร์
  • พ.ศ. 2537 จัดตั้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • พ.ศ. 2537 จัดตั้ง คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
  • พ.ศ. 2538 จัดตั้ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ตั้ง 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-4708000
โทรสาร 02-4278412
อีเมล์ info@kmutt.ac.th
เว็บไซต์
Facebook 
goo.gl/oBbEmj
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 3,398 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด