หน่วยงาน    สำนักพิมพ์ทั่วไทย | Publishing House
6.0K
3
5
3.5K
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด
SMEs
องค์กร บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด  
Organization Expernet Co., Ltd.
รายละเอียด
บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2538 โดยที่มาของชื่อ Expernet นั้นมาจากคำว่า expert และ คำว่า network ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า เครือข่ายภูมิปัญญาและความรู้ โดยแรกเริ่มนั้นบริษัทฯ ได้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ Expernet หรือ Expernet Learning Center ซึ่งในขณะนั้นได้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯกับ National Technological University ประจำประเทศไทย เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางไกลในระบบดาวเทียมขึ้น ในนาม  NTU-Expernet Learning Center
 
นอกจากนั้นยังได้ให้บริการ ฝึกอบรม-สัมมนา แก่บุคคลผู้สนใจและองค์กรธุรกิจโดยทั่วไปทั้งในรูปแบบของการจัดเป็นการภายในองค์กร (In-house) และการจัดเป็นการทั่วไป (Public) โดยเน้นวิชาการทางด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์กร และ การตลาด เป็นต้น โดยได้ดำเนินงานมายาวนานอย่างเนื่อง
 
จากการให้บริการการฝึกอบรมสัมมนา บริษัท เอ็กซ์เปอร์เน็ท จำกัด ยังได้เพิ่มอีกหนึ่งบริการได้แก่ บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยทีมงานที่ปรึกษาที่เปี่ยมไปด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ ซึ่งทำให้ expernet ได้มีโอกาสเข้าสนับสนุนองค์กรธุรกิจต่างๆในฐานะที่ปรึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการวางแผนกลยุทธ์ การบริหาร การผลิต การตลาด รวมไปถึงการบริหารโครงการที่สำคัญของบริษัทต่างๆ
 
ต่อมาในปี 2541 บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด ได้ขยายธุรกิจมาผลิตตำรา-คู่มือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้ชื่อ Expernetbooks ซึ่งผลิตหนังสือที่เขียนและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งบริษัทยังได้รับลิขสิทธิในการแปลเป็นภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศอย่าง Harvard, Kellogg และ Wharton ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์รายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับลิขสิทธินี้ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ expernetbooks ได้ผลิตตำรา-คู่มือ ทางวิชาการมาแล้วกว่า 800 เรื่อง
 
จาก Expernetbooks ผู้ผลิตตำรา-คู่มือ ทางวิชาการ บริษัทฯได้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ในเครือขึ้นอีก 4  สำนักพิมพ์เพื่อให้ตรงตามวิสัยทัศน์ของบริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท ที่ว่าเป็นศูนย์รวมตำราวิชาการที่ใหญ่ที่สุด สำหรับองค์กรชั้นนำ และสถาบันการศึกษา ได้แก่ Bizkit publishing เป็นสำนักพิมพ์ผู้ผลิตหนังสือประเภท how-to และ การพัฒนาตนเอง  Delight Publishing ผู้ผลิตหนังสือประเภท เพื่อสุขภาพ และเทคนิคการปรับปรุงตนเอง  Smart Kids ผู้ผลิตหนังสือสำหรับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และนักการศึกษา โดยผลิตหนังสือประเภทการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น และสำนักพิมพ์ที่เน้นกลุ่มหนังสือประเภทพัฒนาสมองอย่าง Brain Genius
ที่ตั้ง 2387 อาคารรวมทุนพัฒนา ชั้น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-7181821
โทรสาร 02-7181831
อีเมล์ -
เว็บไซต์
LINE 
เพิ่มเพื่อน
Facebook 
www.facebook.com/expernetbook
Youtube 
www.youtube.com/user/expernetbooks/featured
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,995 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด