หน่วยงาน    สำนักพิมพ์ทั่วไทย | Publishing House
13K
1
11
3.5K
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
SMEs
องค์กร บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด 
Organization PRASARNMITR PUBLISHING (PSM) CO.,LTD.
รายละเอียด
บริษัทสำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นในการผลิตหนังสือและสื่อเพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชนไทยอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การแข่งขันระดับสากล
 
1. ผลิตหนังสือเรียนและสื่อประกอบการเรียนที่ส่งเสริมศักยภาพการคิดอย่างสร้างสรรค์
2. พัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป
 
ที่ตั้ง 678/118 ซอย พัฒนาการ 44 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-3210375
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 11 คะแนน
มีผู้เข้าชม 12,507 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด