หน่วยงาน    สำนักพิมพ์ทั่วไทย | Publishing House
7.6K
3.5K
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
SMEs
องค์กร สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์  
Organization Nanmeebooks
รายละเอียด
เมื่อ พ.ศ. 2471 ทองเกษม สุพุทธิพงศ์ (ตั้งเซ็กกิม) หนีความยากจนเดินทางโดยเรือสำเภามาจากเมืองซัวเถา ประเทศจีน มาหาโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย อดทนและมุ่งมั่นอ่านหนังสือจนได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการร้าน จนสามารถเปิดร้านหนังสือจีนเล็กๆ ย่านเยาวราชเป็นของตนเอง ชื่อ “นานมี” จะได้มีนานๆ มาจากคำว่า “หน่ำมุ่ย” แปลว่า “ความงดงามทางตอนใต้”
 
ต่อมาทายาทชื่อ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (คุณเล็ก) มีโอกาสทำงานที่ร้านหนังสือจีนนานมี แต่เห็นว่าโลกหนังสือภาษาไทยเล็กมาก จึงเปิดแผนกหนังสือไทยในบริษัทนานมี ต่อมาจึงแยกตัวออกมาเปิดบริษัทของตัวเองชื่อ “นานมีบุ๊คส์” จัดพิมพ์หนังสือดีมีคุณภาพจากหลายประเทศหลายภาษา เพราะเชื่อว่าหนังสือสร้างตัวตน
 
คุณเล็กฝันอยากให้คนไทยรู้จักคิด ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ เพราะเชื่อว่าหลักคิดแบบวิทยาศาสตร์เป็นทักษะสำคัญของการสร้างคน จึงจัดพิมพ์หนังสือ Go Genius Mini เพื่อให้ความรู้รอบตัวฉบับกระเป๋า
 
เรายังเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงจัดโครงการอบรมครูทั่วประเทศเป็นประจำ เพื่อมอบความรู้ด้านต่างๆ เช่น STEM คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย ภาษา วรรณกรรม ให้ครูนำไปสอนนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
นานมีบุ๊คส์เชื่อมั่นในพลังของวรรณกรรมจึงเสาะหาต้นฉบับดีๆ จากทั่วโลกมาแปลและจัดพิมพ์ให้คนไทยได้อ่าน โดยเฉพาะวรรณกรรมรางวัลโนเบลและ แฮร์รี่ พอตเตอร์ ที่เสกมนตร์จนเกิดกระแสรักการอ่านทั่วประเทศไทย  การ์ตูนความรู้พลิกวงการอ่านอีกครั้งด้วยการผสมผสาน (สุดยอด) มุกตลก ความเร้าใจของการผจญภัยเข้ากับความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และพัฒนาตนเอง นิทานสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้ ทำเรื่องยากที่ผู้ใหญ่อธิบายไม่ถูกให้เข้าใจง่าย เราแบ่งนิทานตามกลุ่มอายุและหัวข้อที่เด็กสนใจ สุขภาพกายใจนั้นสำคัญ เราจึงสรรหาต้นฉบับที่หลากหลายมากขึ้น หนึ่งในนั้นมีธรรมชาติช่วยชีวิตของ ดร.ทอม อู๋ และหนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่ จนเกิดปรากฏการณ์ดื่มน้ำผักผลไม้ปั่นและการระบายสีคลายเครียดไปทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย รับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลง

นานมีบุ๊คส์จึงก่อตั้งสถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น เพื่อเสาะแสวงหานวัตกรรมการเรียนรู้จากทั่วโลก เพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย ลงมือปฏิบัติร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนและเครือข่ายครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Learning Space เช่น NANMEEBOOKS Learning Center ศูนย์วิทยาศาสตร์ PHÄNOMENTA และศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย (NANMEEBOOKS Kiddy Intelligence Center) รูปแบบ EdTech เช่น ระบบเรียนรู้ออนไลน์แบบ adaptive ชื่อ Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ หรือระบบ total solutions ช่วยครูให้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ Active Learning เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และโครงการห้องเรียนทดลองวิทย์ และให้บริการด้านการเรียนรู้ในรูปแบบของการจัดค่ายและกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน พ่อแม่ ครู และทีมงานองค์กรต่างๆ
 
จึงเป็นที่มาของการเปิด GO Genius Learning Center (เขาใหญ่) ให้เป็น Learning Space สำหรับการจัดค่ายและกิจกรรมโดยเฉพาะ รับกลุ่มโรงเรียน ครอบครัว และองค์กร เน้นคอนเซ็ปต์ธรรมชาติสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้ และขยายต่อไปสู่ RAIN TREE Residence ที่พักบูติกที่ตกแต่งห้องตามตีมนักเขียนระดับโลก 27 คน เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเติมพลังจากธรรมชาติ

ล่าสุดนานมีบุ๊คส์จับมือองค์กรการศึกษาระดับโลกอย่าง Gakken ประเทศญี่ปุ่น เปิดบริษัท Gakken Classroom เน้นให้เด็กไทยมีทักษะชีวิต เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้อย่างเข้าใจ และสนุกสุดยอด

ปัจจุบันนานมีบุ๊คส์เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการเรียนรู้ (Learning Service Provider) โดยมีสินค้าและบริการ 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
 1. หนังสือ ได้แก่
  • หนังสือสำหรับเด็ก 0-8 ปี เช่น นิทานแสนสนุกสำหรับเด็กเล็ก เสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก
  • หนังสือสำหรับเยาวชน 9-18 ปี เช่น การ์ตูนความรู้ เสริมความรู้ นวนิยาย
  • หนังสือสำหรับผู้ใหญ่ 18 ปีขึ้นไป เช่น นวนิยาย สุขภาพ บริการ พัฒนาตนเอง
  • หนังสือสำหรับทุกวัย เช่น พระราชนิพนธ์ สารานุกรม พจนานุกรม ภาษา
 2. นวัตกรรมด้านการเรียนรู้ ได้แก่
  • พัฒนาเด็กปฐมวัย (0-8 ปี) ได้แก่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย (NANMEEBOOKS Kiddy Intelligence Center) ของเล่นเพื่อการเรียนรู้ We Play และ Dusyma และหลักสูตร Kiddy Genius @ Gakken Classroom
  • พัฒนาด้าน STEM Education (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ได้แก่ โครงการห้องเรียนทดลองวิทย์ จาก Gakken ระบบเรียนรู้ออนไลน์ Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนรู้วิทย์-คณิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ PHANOMENTA
  • พัฒนาด้านภาษา ได้แก่ ระบบการเรียนรู้อินเทอร์แอ็กทีฟภาษาอังกฤษ E-English Club
 3. บริการด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดค่าย อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาเด็ก ผู้ปกครอง ครู และองค์กร
 4. Learning Space ได้แก่
  • NANMEEBOOKS Learning Center (ซอยสุขุมวิท 31)
  • Go Genius Learning Center (เขาใหญ่)
  • RAIN TREE Residence (เขาใหญ่)
 
นานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen ที่เปี่ยมด้วย 7 ทักษะที่สำคัญของชีวิต ดังนี้
 1. มีจิตสำนึกพลเมืองดี รู้หน้าที่ มีจริยธรรม เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล
 2. รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
 3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงทัศนคติได้อย่างสร้างสรรค์
 4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติ แผ่นดิน อยู่กับธรรมชาติอย่างสุนทรีย์
 5. มีภาวะผู้นำ มุ่งมั่น รับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ มีอุดมการณ์
 6. มีทักษะประกอบวิชาชีพ
 7. สร้างสรรค์ ต่อยอด คิดนอกกรอบ
ที่ตั้ง 11 อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ ซอยสุขุมวิท31(สวัสดี) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-6623000
โทรสาร 02-6620919
อีเมล์ sales@nanmeebooks.com
contact@nanmeebook.com
เว็บไซต์
LINE 
nanmeebooks
Instagram 
nanmeebooks
Twitter 
@nanmeebooksfan
Facebook 
www.facebook.com/nanmeebooksfan
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 7,647 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด