1.0K
11 พฤษภาคม 2563
กรมพัฒน์ฯ เปิดช่องทางออนไลน์ให้นิติบุคคลยื่นบัญชีเอกสารที่เรียกสอบผ่านอีเมล์ได้
 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกมาตรการห่วงใย ใส่ใจ ดูแลธุรกิจไทย ชะลอการเรียกตรวจสอบบัญชีธุรกิจประจำปี 63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิติบุคคล พร้อมเปิดช่องทางอีเมล์ สำหรับนิติบุคคลที่ได้รับหนังสือเรียกฯ และประสงค์จะยื่นบัญชีพร้อมเอกสารให้ตรวจสอบ เพื่อปลดหมายเหตุที่ถูกระบุในหนังสือรับรอง ซึ่งช่องทางนี้จะช่วยให้นิติบุคคลได้ลดการเดินทาง เว้นระยะห่างทางสังคม สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 และยังส่งเสริมให้นิติบุคคลปฏิบัติตัวได้ตามกฎหมายอีกด้วย
 
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า “จากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต โดยยึดหลักเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) กรมฯ จึงได้ชะลอการออกหนังสือเรียกตรวจสอบบัญชีเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิติบุคคล สำหรับนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะขอจัดส่งบัญชี กรณีเคยถูกเรียกตรวจสอบบัญชีแต่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะถูกระบุไว้ในหมายเหตุของหนังสือรับรองว่า “นิติบุคคลนี้ฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี กรณีไม่จัดส่งบัญชีและ/หรือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี”
 
จึงขอให้ธุรกิจที่มีความประสงค์จะจัดส่งบัญชีและเอกสารเพื่อชี้แจงสามารถนำส่งบัญชีได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยส่งผ่านอีเมล์ accinspection1@gmail.com หรือ accinspection2@gmail.comตามที่ระบุไว้ในหนังสือเรียกตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ก่อนนำส่งทุกครั้งขอความร่วมมือนิติบุคคลโปรดประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของกองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-4402,0-2547-4403 และ 0-2547- 4415 สายด่วน 1570 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล
 
“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและส่งเสริมการจัดทำบัญชีของนิติบุคคลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยทุกปีกรมฯ จะเรียกตรวจสอบการจัดทำบัญชีของนิติบุคคลว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอำนาจสั่งการเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดส่งบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามตามกฎหมาย

โดยนิติบุคคลจะต้องนำบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรีหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำหรับในปีงบประมาณ 2563 มีนิติบุคคลจำนวน 4,294 ราย ที่เคยฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี 
 
ซึ่งกรมฯ ได้ออกหนังสือเรียกตรวจสอบบัญชีไปแล้ว แต่ยังมีนิติบุคคลประมาณ 90% ยังมิได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การที่นิติบุคคลสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎหมายจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล เกิดความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้า และทำให้อันดับความโปร่งใสด้านการดำเนินของประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ดีในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอีกด้วย” รองอธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ร้านขายยา SPD เปิดสาขา..
1,075
อยากรวยจัดให้! ตู้กาแฟ..
815
มาแล้วจ้า! #แฟรนไชส์ ช..
711
สุดยอดจริง!แฟรนไชส์ชาล..
560
SABUY SPEED X ไปรษณีย์..
553
เตรียมพบกับ! “MINISO ส..
546
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.