590
16 กันยายน 2562
สสว.จับมือ​ ม.ศิลปากร ปั้นคลัสเตอร์​ดิจิทัลคอนเทนต์สร้างชื่อสู่สากล
 
 
 
สสว.จับมือ​ ม.ศิลปากร รุกโครงการ​ "Digital​ Content​ Cluster Day​" ปี​ 2​ เสริมแกร่งอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์​ พร้อมชูความสำเร็จจากผลงาน​ Hey Buddy ผลงานสร้างสรรค์โดยบริษัท​ บิ๊กเบรนพิคเจอร์ส​ จำกัด ร่วมทุนกับอินเดีย หวังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเข้มแข็ง​อย่างยั่งยืน
 
นางลักขณา​ ตั้งจิตมุก​ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ​ SME​s​ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ (สสว.)​ เปิดเผยว่า​ ปัจจุบันดิจิทัลคอนเทนต์เข้ามามีบทบาทอยู่ในอุตสาหกรรมแทบทุกแขนงและยังถือเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศให้ความสำคัญเพราะต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี​เพื่อรังสรรค​์เป็นผลงาน
 
จากการสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ​ดีป้า​ พบว่า​ แนวโน้มการเติบโตในปี 2561 มูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ในไทย คาดว่าจะอยู่ที่ 27,005 ล้านบาท​ และคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทในปี 2562 ก่อให้เกิดรายได้อย่างมหาศาลแก่ประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยปัจจัยการเติบโตมาจากการขยายตัวของสื่อดิจิทัลและด้านการผลิตของภาคอีสานตามดิจิทัลคอนเทนต์ จากรายงานปี 2560 มูลค่าการผลิตและส่งออกงาน แอนิเมชัน เกม​ และคาแรกเตอร์ มีมูลค่าสูงถึง 1,851 ล้านบาท​ ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเทียบกับปีก่อนหน้าถึง 50% และในปี 2561 มีมูลค่า 1,998 ล้านบาท​ โดยอุตสาหกรรมแอนิเมชันมีมูลค่าส่งออก 1,428 ล้านบาท ขณะที่สาขาเกมมีมูลค่าการส่งออก​ 398 ล้านบาท​ ซึ่งมีมูลค่าลดลงกว่าปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าการส่งออก 435 ล้านบาทสำหรับสาขาคาแรกเตอร์มีมูลค่าการส่งออกรวม 25 ล้านบาท​ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าส่งออก 14 ล้านบาท
 
"ดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ เพราะสอดแทรกอยู่ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคการค้าก็ต้องใช้ดิจิทัลคอนเทนต์เป็นสื่อ ดังนั้นจะเห็นว่าดิจิทัลคอนเทนต์​มีพลังมากและสามารถสร้างเศรษฐกิจของประเทศได้มหาศาล และยังสามารถเป็นรากฐานที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศได้หากได้รับการสนับสนุนและมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง โดยแผนพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ในสมาชิกอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นความร่วมมือที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแต่ต้องมีการพัฒนาอย่างมีทิศทาง เริ่มจากการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเทียบระดับสากลและมีการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำให้ได้ แล้วสุดท้ายหากเกิดกลุ่มคลัสเตอร์ที่แข็งแกร่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถรับงานใหญ่ระดับสากลได้ไม่ยาก" ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ smes สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ (สสว.)​ กล่าว
 
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ (สสว.)​ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 ในชื่อโครงการ Digital Content Cluster Day เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจ​ โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอี​ ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี​เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
 
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเอาแนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์มาเป็นเครื่องมือดำเนินการเพื่อกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการโดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ โดยเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายที่มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆ
 
สำหรับเครือข่ายผู้ประกอบการมี 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. เครือข่ายผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการออกแบบและซื้อขายลิขสิทธิ์ตัวละคร (Character Design and Licensing)​ 2. เครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าตัวละคร (Character Merchandising)​ 3. เครือข่ายผู้ประกอบการด้านการสร้างคอนเทนต์​แอนิเมชัน​ (Animation​ IP)​ 4. เครือข่ายผู้ประกอบการรับผลิตแอนิเมชัน ​(Animation​ Service)​ และ​ 5. ​เครือข่ายซื้อขายผู้ประกอบการด้านการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก​ (CG​ Service)
 
ด้าน​ ผศ.ณัฐพร​ กาญจนภูมิ​ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และในฐานะคณะดำเนินการ​ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ (สสว.)​ กับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์จัดทำโครงการ Digital Content Cluster Day อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยคาดหวังว่าองค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆ​ ที่จะเกิดขึ้นนี้จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยด้านดิจิทัลคอนเทนต์​ให้ขยายไปสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รองรับต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคตได้
 
"ปัจจุบันจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจในเรื่องดิจิทัลคอนเทนต์มากขึ้น ดังนั้น จากนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานองค์กรเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรทางสายวิชาการกับสายวิชาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรยังได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์​มากกว่า 15 ปี​ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมดังกล่าว เพราะทางมหาวิทยาลัยฯ​ มีความเชื่อว่าในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้สามารถขยายไปสู่ตลาดโลกได้ รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมดังกล่าวในอนาคตได้เป็นอย่างดี" ผศ.ณัฐ​พร​กล่าว
 
ส่วนตัวอย่างผู้ประกอบการ​ที่มีผลงานแอนิเมชันโดดเด่น​ อย่าง​ Hey Buddy เป็นแอนิเมชันสร้างสรรค์โดย​ บริษัท​ บิ๊กเบรน​ พิคเจอร์ส​ จำกัด​ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Thailand Animation Pitch 2018 ในกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ (สสว.)​ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร​ ที่สามารถต่อยอดความสำเร็จนำไปสู่การประกวดในงานอาเซียน Animation Summit 2018 (AAS​ 2018) จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย​ (TACGA) เป็นผู้ประสานงาน​ และยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับประเทศอินเดียในการผลิตเป็นการ์ตูนในรูปแบบ Non Verbal Animation ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในวงการแอนิเมชันไทย
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ลงทุน #แฟรนไชส์ ต.เนื้..
819
#แฟรนไชส์ ดับเบิ้ลยู บ..
816
มาแรง! #แฟรนไชส์ ควิก ..
681
เปิดใหม่! #แฟรนไชส์ ปั..
674
#แฟรนไชส์ เอชเจ เฟรชมิ..
659
ข่าวดี! สำหรับคนอยากซื..
655
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.