1.2K
8 ธันวาคม 2560
ไทยพาณิชย์เปิดประสบการณ์เครือข่ายสาขาแห่งอนาคตเปิดตัว4ต้นแบบศูนย์บริการลูกค้ารูปแบบเฉพาะ
 
 

เริ่มให้บริการศูนย์ธุรกิจเอสเอ็มอี (SCB Business Center) และศูนย์บริหารความมั่งคั่ง (SCB Investment Center) ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า SME และลูกค้า Wealth ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำธุรกิจและการลงทุน
 
เปิดตัวต้นแบบ 4 ศูนย์บริการรูปแบบใหม่ ให้บริการลูกค้าครบทุกมิติแล้ววันนี้ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมทยอยเปิดรวม 24 แห่ง ภายในสิ้นปี 2560
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ปฏิวัติวงการธนาคารฉีกรูปแบบการให้บริการสาขาสู่ประสบการณ์ Nextperience ครั้งแรกในวงการธนาคารไทย ด้วย 4 โมเดลศูนย์บริการรูปแบบใหม่ตอบโจทย์ตามกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะ

ได้แก่ 1) ศูนย์ธุรกิจเอสเอ็มอี (SCB Business Center) สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอี 2) ศูนย์บริหารความมั่งคั่ง (SCB Investment Center) สำหรับลูกค้า Wealth 3) SCB Express สาขาอัตโนมัติรูปแบบใหม่ ที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง และ 4) SCB Service Center สำหรับให้คำแนะนำและความช่วยเหลือลูกค้าทั่วไป ต่อยอดกลยุทธ์แยกงานขายและงานบริการออกจากกัน เน้นให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางการเงินให้ลูกค้าทุกด้าน มั่นใจเป็นอาวุธใหม่เสริมขีดความสามารถเครือข่ายสาขา พร้อมสร้างประสบการณ์การบริการตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์
 
นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ด้วยทิศทางของดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในวงการธนาคาร

อีกทั้งพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินเปลี่ยนไปจากอดีตค่อนข้างมาก ตามแผนงาน Transformation ที่ธนาคารริเริ่มเอาไว้ในการแยกพนักงานขาย และพนักงานบริการ ออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ธนาคารเล็งเห็นว่า รูปแบบสาขาในปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องปรับเพื่อให้ตอบโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป

รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในทุกเซกมนต์ เนื่องจากสาขายังเป็นจุดพบปะที่สำคัญระหว่างธนาคารและลูกค้า โดยมีโจทย์หลักคือการเพิ่มขีดความสามารถในการบริการของพนักงานให้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์และให้ความใส่ใจกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพิ่มโอกาสในการสร้างความผูกพันกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ด้วยความรู้และความเข้าใจที่มากขึ้น เข้าถึงลูกค้าด้วยข้อมูลทางการเงินที่ลูกค้าต้องการ มิใช่ผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารต้องการจะขายเพียงเท่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าในกลุ่มเอสเอ็มอี และลูกค้า Wealth ซึ่งเป็นสองเซกเมนต์หลักที่ธนาคารต้องการจะรุกเพิ่มขึ้น และเป็นกลุ่มต้องการองค์ความรู้เพื่อทำธุรกิจและเพิ่มพูนความมั่งคั่ง ธนาคารจึงต้องปรับรูปแบบการให้บริการสาขา โดยนำรูปแบบศูนย์การให้บริการเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการให้บริการ พร้อมกับพัฒนาทักษะของพนักงานให้เท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทใหม่นี้ด้วย”
 
ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ปรับรูปแบบการให้บริการจากสาขารูปแบบเดิมที่ให้บริการธุรกรรมทุกประเภท เป็นศูนย์บริการรูปแบบใหม่เน้นการให้คำปรึกษาและให้ความรู้ทางด้านการเงินที่ตรงกับความต้องการตามกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะ

ประกอบด้วย 1) ศูนย์ธุรกิจเอสเอ็มอี (SCB Business Center) สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอี 2) ศูนย์บริหารความมั่งคั่ง (SCB Investment Center) สำหรับลูกค้า Wealth 3) SCB Express สาขาอัตโนมัติรูปแบบใหม่ ที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง และ 4) SCB Service Center สำหรับให้คำแนะนำและความช่วยเหลือลูกค้าทั่วไป มีเป้าหมายเปิดศูนย์บริการรูปแบบใหม่ในปี 2560 รวม 24 แห่ง ประกอบด้วย SCB Business Center 4 แห่ง SCB Investment Center 4 แห่ง SCB Express 15  แห่ง และ SCB Service Center 1 แห่ง
 
ศูนย์ให้บริการธนาคารไทยพาณิชย์รูปแบบใหม่ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่
 
1) ศูนย์ธุรกิจเอสเอ็มอี (Business Center) เป็นศูนย์ขนาด 200-300 ตรม แยกออกมาจากสาขาปกติ ฉีกรูปแบบการให้บริการด้วยการมอบองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในทุกระยะ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีเวทีพบปะและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 2 สาขา ณ บริเวณชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ และสยามสแควร์ โดยมีจุดเด่นดังต่อไปนี้  ได้แก่
  • SME Business Coach การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจเอสเอ็มอี
  • SME Value Creation มุมความรู้และตัวช่วยในการเพิ่มยอดขาย หรือลดต้นทุนทางด้านการจัดการสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมทั้งการหารือเรื่องการทำธุรกิจกับกูรูเอสเอ็มอีชั้นนำที่จะชี้แนะเคล็ดลับการทำธุรกิจทางด้านต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จอาทิ แฟรนไชส์, การตลาดดิจิทัล, โลจิสติกส์ และ แบรนดิ้ง
  • Seminar จัดกิจกรรมสัมมนาในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างเครือข่ายนักธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อให้เกิด Community ของกลุ่มผู้ประกอบการ
  • Studio อำนวยความสะดวกทางด้านสตูดิโอถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อทำหน้าร้านดิจิทัล
  • ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน
2) ศูนย์บริหารความมั่งคั่ง (SCB Investment Center) ศูนย์รวมความรู้และให้คำแนะนำที่จะมอบประสบการณ์ใหม่ด้านการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลแก่ลูกค้า Wealth ได้สัมผัสแบบครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญ และกูรูด้านการลงทุนมืออาชีพ เปิดให้บริการแล้ว 4 ศูนย์ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 5), เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 (ชั้น G), เซ็นทรัล พลาซ่า นครราชสีมา (ชั้น 3) และเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น (ชั้น 2) โดยสมาชิกคนสำคัญจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ผ่านบริการพิเศษได้แก่
  • บริการปรึกษาด้านการลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญ จาก CIO (Chief Investment Officer) หน่วยงานที่ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการลงทุน, บลจ. ไทยพาณิชย์ (SCBAM), บล.ไทยพาณิชย์ (SCBS) ที่จะมาตอบข้อสงสัยเชิงลึกด้านการลงทุนในแต่ละด้านแบบตัวต่อตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ผ่าน VDO Conference เช่น กองทุนตราสารหนี้ หรือตราสารทุน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมคำแนะนำในการแก้ไขพอร์ตการลงทุนส่วนตัว
  • บริการห้องนักลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับมืออาชีพกับข้อมูลการลงทุนในหุ้นที่ครบครัน พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นที่ทันสมัยแบบรีลไทม์ ให้สมาชิกได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนในหุ้นในพื้นที่ส่วนตัวและหน้าจอส่วนตัว
  • กิจกรรมสัมมนาเจาะลึก ที่รวมสุดยอดกูรูชื่อดังครอบคลุมทุกแง่มุมด้านการลงทุน เช่น กองทุน หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ภาพรวมเศรษฐกิจ การลงทุนทางเลือกต่างๆ รวมถึงอัพเดทเทรนด์การลงทุนสำหรับโลกดิจิทัล พร้อมจอวิดีโอวอลล์ขนาดใหญ่ อัพเดทการลงทุนจากทั่วโลก
  • บริการห้องประชุม บริการพิเศษที่เพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิกสามารถบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้บริการห้องประชุมที่ SCB Investment Center อันทันสมัยในการปรึกษาการลงทุนระหว่างสมาชิกหรือกลุ่มคู่ค้าธุรกิจของสมาชิก หรือประชุมกับผู้ดูแลบัญชีส่วนตัว
  • บริการตู้นิรภัย (Safe Deposit) ระบบ Biometrics ให้บริการลูกค้าด้วยระบบการยืนยันตัวตนผ่านม่านตา หรือลายนิ้วมือ อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการเข้าใช้บริการด้วยรหัส (PIN) ที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนดด้วยตนเอง ทำให้ไม่ต้องพกกุญแจอีกต่อไป นับเป็นแห่งแรกของธนาคารไทยที่ให้บริการ
3) SCB EXPRESS สาขาอัตโนมัติรูปแบบใหม่ ให้บริการผ่านเครื่องอัตโนมัติ (Automated Machines) ได้แก่ เครื่อง VTM (Virtual Teller Machine) ที่สามารถฝาก-ถอน ได้สูงสุดถึง 200,000 บาท/รายการ จ่ายบิลพร้อมทอนเงินได้ และฝากเช็คได้ และเครื่อง ATM/CDM พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมวันนี้- 31 ธันวาคม 2560 และมีพนักงานคอยช่วยเหลือในการใช้เครื่องอัตโนมัติเหล่านั้น เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกและสัมผัสได้ถึงความเป็น Digital Banking with Human Touch และเร็วๆ นี้ ธนาคารจะนำบริการเปิดบัญชีเงินฝาก ออกบัตรเดบิต/เครดิต และสมัครขอสินเชื่อด้วยตนเองในอนาคต
 
4)ศูนย์บริการลูกค้า SCB Service Center ศูนย์บริการลูกค้ารูปแบบใหม่ เกิดจากความตั้งใจที่จะมอบความสะดวกสบายอบอุ่นใจ และการดูแลอย่างใกล้ชิดให้กับลูกค้าทุกครั้งที่มาใช้บริการ พร้อมแนวคิดใหม่ที่รวมการให้บริการ บุคลากรและระบบที่ทันสมัยของธนาคารทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ เสมือนเพื่อนที่พร้อมช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ให้บริการคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ความรู้เรื่องการลงทุน ประกัน ท่องเที่ยว ด้านดิจิทัล ด้านเทคนิค ศูนย์บริการลูกค้า SCB Service Center ตั้งอยู่ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4
 
เชิญสัมผัสประสบการณ์ผ่าน 4 ศูนย์บริการรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ตามกลุ่มลูกค้าผ่านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การให้องค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ การลงทุน และบริหารความมั่งคั่ง การทำธุรกรรมทางการเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย ได้แล้ววันนี้
 
อ้างอิงจาก  https://goo.gl/SjfP4G
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,609
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,377
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
717
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
699
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
672
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
535
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.