2.6K
16
12 มิถุนายน 2560
“คุมอง” ธุรกิจการศึกษาที่เติบโตดี มีคนนิยมลงทุนเพิ่มขึ้น

 
พ่อแม่ยุคใหม่มักทุ่มเทและส่งเสริมให้บุตรหลานได้มีโอกาสพัฒนาทักษะหรือศักยภาพการเรียนรู้ เพราะเชื่อว่าเป็นก้าวสำคัญของการวางรากฐานในชีวิตที่ดีที่สุด แต่ปัจจุบันการเรียนรู้จากในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวดูจะไม่เพียงพอ ทำให้กระแสความนิยมในโรงเรียนหรือสถาบันสอนพิเศษกลายเป็นสิ่งจำเป็นไปโดยปริยาย

ทั้งนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มองว่าหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีแห่งหนึ่งของโลกนั้นคือ “ญี่ปุ่น”  ซึ่งในญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับโรงเรียนกวดวิชาในสัดส่วนสูง ทำให้ธุรกิจนี้ในญี่ปุ่นมีการเติบโตสูง และยังสามารถแพร่หลายความนิยมไปทั่วโลก

โดยเฉพาะ “คุมอง” ที่เป็นหนึ่งในสถาบันกวดวิชาระดับโลกจากญี่ปุ่นที่ได้การยอมรับทั่วโลกด้วยระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กทุกคนพัฒนาศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด ส่งผลให้คุมองเป็นหนึ่งธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันสอนพิเศษอันดับต้นๆ ที่มีทั้งคนสนใจร่วมลงทุนและสนใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก
 
มาดูว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุมองได้รับความนิยมอย่างสูง

1. มาตรฐานของระบบการเรียนการสอนที่มีจุดเด่น
 

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954 คุณโทรุ คุมอง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ได้เริ่มคิดค้นระบบการเรียนให้ลูกชายของตนเองจนสามารถทำแคลคูลัสได้ภายในชั้น ป.6 ซึ่งสิ่งที่คุณโทรุ คุมอง คิดค้นขึ้นมาคือต้นแบบของการศึกษาด้วยวิธีการของคุมอง โดยคุณโทรุได้วางรากฐานสำหรับการเรียนแบบเฉพาะตัวของคุมอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาความสามารถด้านวิชาการ รวมไปถึงการค้นหาศักยภาพของตนเองและจากความสำเร็จของลูกชายตัวเอง ทำให้คุณโทรุต้องการมอบโอกาสและนำไปเผยแพร่
 
ซึ่งระบบการทำงานของคุมองนั้นเกิดจากปรัชญาที่เชื่อว่า หน้าที่ของนักการศึกษาคือการค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนและพัฒนาให้ไปยังจุดสูงสุด สิ่งที่คุมองให้ความสำคัญ คือการมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถทั้งด้านวิชาการและลักษณะนิสัยในการเรียนรู้ที่ดี ทำให้เด็กที่ผ่านระบบการเรียนรู้ของคุมองมีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คุมองยังคงพัฒนาระบบการเรียนอย่างต่อเนื่องมากว่า 60 ปี และได้รับการยอมรับใน 50 ประเทศที่มีความแตกต่างทั้งในด้านการดำเนินชีวิต ระบบการศึกษา และวัฒนธรรม 
 
2. แบบฝึกหัดคุมองมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว และมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 
แบบฝึกหัดคุมองถูกวางโครงสร้างและออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อพัฒนานักเรียน ซึ่งระดับความยากจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าสู่เนื้อหาระดับสูงได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง คุมองเรียนรู้จากเด็กและปรับปรุงเนื้อหาแบบฝึกหัดให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนยิ่งขึ้นไปอีก 

3. คุณครูคุมองเรียนรู้จากเด็กอยู่เสมอ
 
เพราะครูคือองค์ประกอบสำคัญในการเรียนรู้ของเด็ก ไม่เพียงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็ก แต่คุมองยังพัฒนาศักยภาพของคุณครูคุมอง ส่งเสริมให้คุณครูค้นหาแนวทางที่จะปรับปรุงการสอนในแต่ละวันให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้พวกเขาสามารถเลือกแบบฝึกหัดที่เหมาะสมที่สุดให้กับนักเรียนแต่ละคน
 
4. การมีสาขาครอบคลุมมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย

 
ด้วยความเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพมาตรฐานในแวดวงการเรียนรู้ ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 90,000 คน ในกว่า 450 สาขาทั่วประเทศ และกำลังขยายจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาค 
 
อย่างไรก็ดี จากกระแสความนิยมส่งบุตรหลานให้เรียนกวดวิชาที่มีความต้องการสูง ยังทำให้โอกาสในการเปิดสาขาของคุมองทั่วประเทศไทยยังเปิดกว้างอยู่อีกมาก จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับนักธุรกิจหรือผู้ที่มองเห็นศักยภาพการเติบโตในธุรกิจสถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ เมื่อคุมองเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทำธุรกิจเปิดสาขา “ศูนย์คุมอง” ทั่วประเทศ

คุณศิริรัตน์ ต้อยสุวรรณ์ ตัวอย่างของความสำเร็จในฐานะ “ครูคุมอง (Kumon Instructor)”

 
ผู้ที่เปิดศูนย์คุมองจะทำหน้าที่ดูแลการเรียนการสอนของนักเรียนในศูนย์ด้วยตนเอง หรือที่เราเรียกว่า “คุณครูคุมอง (Kumon Instructor)” โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนคุณครูคุมองอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศูนย์ 
 
ซึ่งคุณศิริรัตน์ ต้อยสุวรรณ์ เป็นหนึ่งตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ แนวคิดของการเปิดศูนย์คุมองที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 นั้นเริ่มต้นไม่ต่างจากคุณโทรุที่เป็นคนริเริ่มการทำธุรกิจนี้ คุณศิริรัตน์ได้สังเกตว่าหลานของตัวเองที่ไปเรียนกับคุมองนั้นมีระบบความคิดที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นชัดเจนทำให้คุณศิริรัตน์ศึกษาถึงแนวทางการสอนของคุมองอย่างละเอียดจนมั่นใจว่าหลักสูตรของคุมองคือแนวทางการพัฒนาที่ไม่ได้เน้นการท่องจำแต่เน้นให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่เข้าใจอย่างเป็นระบบมากขึ้นด้วยเหตุนี้จึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมลงทุนกับแฟรนไชส์คุมอง

โดยผ่านการอบรมตามหลักการและเปิดดำเนินการศูนย์คุมองเพื่อส่งมอบเนื้อหาวิชาดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ต้องการซึ่งปัจจุบันศูนย์คุมองของคุณศิริรัตน์กลายเป็นอีกหนึ่งสถาบันความรู้ที่ผู้ปกครองจำนวนมากให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาเพื่อหวังจะพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต และนอกจากความภาคภูมิใจในการส่งมอบความรู้ให้กับเด็กจำนวนมาก

สิ่งที่ทำให้คุณศิริรัตน์มีความสุขจากการทำธุรกิจนี้คือ การได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียนแต่ละคนที่ภาคภูมิใจในการเรียนของตัวเอง ผู้ปกครองเองก็มีความสุขที่ได้เห็นบุตรหลานมีความรู้และพัฒนาการทางความคิดที่ดีขึ้น ซึ่งทิศทางในอนาคตของศูนย์คุมองนั้นก็พร้อมที่จะพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สถาบันแห่งนี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่ดีต่อเนื่องยิ่งๆขึ้นไป
 
สนใจเปิดศูนย์คุมอง สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/wVJwUy
โทร. :  0-2626-6555 (ต่อ 1172 , 1173)
E-Mail :  อีเมล franchise@kumon.co.th 
website :  th.kumonglobal.com 
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,226
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
943
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
735
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
732
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
670
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
625
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.