2.0K
26 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2560


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ให้ความเข้มแข็ง แข่งขันได้

จึงให้ความสำคัญการพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาการบริหารจัดการให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถยกระดับธุรกิจเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจและได้รับการยอมรับในระดับสากล
 
เพื่อยกระดับธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ โดยมี
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนายกระดับธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและในระดับสากล รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคและกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีเติบโตอย่างมีศักยภาพ และสามารถขยายตลาดในระดับสากล
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
 • การประเมิน วิเคราะห์ ศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ
 • การศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
สิทธิประโยชน์สำหรับผ่านเกณฑ์
 • ได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรืองานแสดงธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรืองานอื่นๆ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น
 • ได้รับอนุญาตให้สามารถนำเครื่องหมายเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจการ
 • ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาทิ เวปไซต์กรม วารสารต้นสายปลายทางธุรกิจ ช่องทางอื่นๆ เป็นต้น
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2560
 1. เอกสารรายละเอียดโครงการ
 2. QR Franchise
 3. ใบสมัคร online www.franchisedbd.com
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ร้านขายยา SPD เปิดสาขา..
1,064
อยากรวยจัดให้! ตู้กาแฟ..
815
มาแล้วจ้า! #แฟรนไชส์ ช..
710
สุดยอดจริง!แฟรนไชส์ชาล..
557
SABUY SPEED X ไปรษณีย์..
553
เตรียมพบกับ! “MINISO ส..
545
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.