1.2K
20 ธันวาคม 2559
สสว.โชว์ยุทธศาสตร์เอสเอ็มอี ดึงหอการค้าตั้งเป้า 5 ปีก้าวสู่สากล

 
ภาพจาก  goo.gl/OJDZHL

สสว.โชว์ยุทธศาสตร์ 5 ปีเสริมแกร่งผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ในระดับสากล ระบุปี 60 จัดสรรงบกว่า 3,000 ล้านสนับสนุน พร้อมดึงหอการค้าไทยร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอี
 
นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า สสว.ได้กำหนดแนวทางของแผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 4 ปี 2560 – 2564 ซึ่งต้องการพัฒนาให้เกิด SMEs 4.0

โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ให้เติบโตเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยกำหนดเป้าหมายในระดับผลกระทบเชิงมหภาคให้ SMEs ที่มีอยู่ 2.76 ล้านราย สามารถสร้างสัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ SME GDP เพิ่มขึ้นเป็น 50% ของ GDP ประเทศภายในปี 2564 จาก 42% ในปัจจุบัน
 
ส่วนของแผนดำเนินงานในปี 2560 สสว.ได้รับอนุมัติงบประมาณในการเสริมสร้างพัฒนาและให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีวงเงินรวม 3,256 ล้านบาท โดยจะจัดสรรเพื่ออุดหนุนเอสเอ็มอีตามมาตรการฟื้นฟูกิจการเอสเอ็มอีในวงเงิน 2,000 ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถยืมเงินจากระบบสถาบันการเงินปกติได้ และอีก 1,200 ล้านบาท จะเป็นงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี นอกจากนี้ยังมีแผนร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดทำโครงการอี-คอมเมิร์ซ โดยเตรียมงบประมาณไว้ที่ 150 ล้านบาท
 
ทั้งนี้สสว.ได้ร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนา SMEs ภายใต้งบประมาณ 27 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เป้าหมายเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

และเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดธุรกิจ โดยการนำเทคนิคการบริหารงานจากผู้บริหารระดับสูง ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในมิติต่างๆ รวมทั้งนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ
 
โครงการ Innovative Packaging for SME เป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการผลักดันให้ SMEs เข้าสู่ฐานสมาชิกของ สสว. และจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์
 
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC เป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ SMEs เพื่อมุ่งสู่ AEC ผ่านการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้านในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันสูง โดยการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร รวมทั้งสร้างพันธมิตรทางการค้าด้วยการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)

อ้างอิงจาก  ฐานเศรษฐกิจออนไลน์
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,187
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
909
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
716
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
704
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
644
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
606
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.