1.3K
20 ธันวาคม 2559
สสว.โชว์ยุทธศาสตร์เอสเอ็มอี ดึงหอการค้าตั้งเป้า 5 ปีก้าวสู่สากล

 
ภาพจาก  goo.gl/OJDZHL

สสว.โชว์ยุทธศาสตร์ 5 ปีเสริมแกร่งผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ในระดับสากล ระบุปี 60 จัดสรรงบกว่า 3,000 ล้านสนับสนุน พร้อมดึงหอการค้าไทยร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอี
 
นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า สสว.ได้กำหนดแนวทางของแผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 4 ปี 2560 – 2564 ซึ่งต้องการพัฒนาให้เกิด SMEs 4.0

โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ให้เติบโตเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยกำหนดเป้าหมายในระดับผลกระทบเชิงมหภาคให้ SMEs ที่มีอยู่ 2.76 ล้านราย สามารถสร้างสัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ SME GDP เพิ่มขึ้นเป็น 50% ของ GDP ประเทศภายในปี 2564 จาก 42% ในปัจจุบัน
 
ส่วนของแผนดำเนินงานในปี 2560 สสว.ได้รับอนุมัติงบประมาณในการเสริมสร้างพัฒนาและให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีวงเงินรวม 3,256 ล้านบาท โดยจะจัดสรรเพื่ออุดหนุนเอสเอ็มอีตามมาตรการฟื้นฟูกิจการเอสเอ็มอีในวงเงิน 2,000 ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถยืมเงินจากระบบสถาบันการเงินปกติได้ และอีก 1,200 ล้านบาท จะเป็นงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี นอกจากนี้ยังมีแผนร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดทำโครงการอี-คอมเมิร์ซ โดยเตรียมงบประมาณไว้ที่ 150 ล้านบาท
 
ทั้งนี้สสว.ได้ร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนา SMEs ภายใต้งบประมาณ 27 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เป้าหมายเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

และเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดธุรกิจ โดยการนำเทคนิคการบริหารงานจากผู้บริหารระดับสูง ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในมิติต่างๆ รวมทั้งนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ
 
โครงการ Innovative Packaging for SME เป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการผลักดันให้ SMEs เข้าสู่ฐานสมาชิกของ สสว. และจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์
 
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC เป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ SMEs เพื่อมุ่งสู่ AEC ผ่านการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้านในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันสูง โดยการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร รวมทั้งสร้างพันธมิตรทางการค้าด้วยการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)

อ้างอิงจาก  ฐานเศรษฐกิจออนไลน์
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ซิก้า อินโนเวชั่นแชร์ม..
1,226
เปิด 46 รายชื่อธุรกิจแ..
881
เจ วอช ซิสเท็ม เปิดสาข..
875
ล้ำสุด! ซื้อแฟรนไชส์ “..
737
แรงส่งท้ายปลายปี! ฮ็อบ..
710
ชีสซี่ฟรายจัดให้! เปิด..
669
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.