1.4K
5 กุมภาพันธ์ 2559
เปิดตัว 17 เครือข่าย SMEs ดันขึ้นเป็นหัวหอกกระตุ้นเศรษฐกิจ


 
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร (กลาง) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 

กสอ.จับมือ สสว.หนุน SMEs รวมตัวสร้างคลัสเตอร์ พร้อมเปิดตัว 17 เครือข่ายที่มีศักยภาพเข้าโครงการพัฒนาต่อยอดดันขึ้นเป็นหัวหอกกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดภายใน 1 ปีเกิดการขยายตัวในระบบเศรษฐกิจ 530 ล้านบาท ลดต้นทุนได้ 65 ล้านบาท
      
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในการเปิดโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด ว่า SMEs ส่วนใหญ่ประสบปัญหาหลักเกิดจาก “ความสามารถของประเทศไทยถดถอย” เพราะที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงส่งออกมากถึง 60% ของจีดีพี ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจึงกระทบต่อการส่งออกโดยตรงและส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศ

โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 99 ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (GDP) ถึง 3.75 ล้านล้านบาท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งปรับตัวและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านผลิตภาพ (Productivity) และการคิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม คือ การวมตัวกันเป็นกลุ่มของอุตสาหกรรม หรือที่เรียกสว่า “คลัสเตอร์” (Cluster) ตามนโยบายของรัฐบาล
      
ทั้งนี้ คลัสเตอร์เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศในลักษณะสร้างเครือข่าย ที่เรียกว่า “Business Networking” ในลักษณะการผนึกกำลังร่วมกัน (Synergy) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่

ส่งผลให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเหตุนี้จึงมอบหมายให้ กสอ.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างและพัฒนาคลัสเตอร์ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบันมีคลัสเตอร์ที่พัฒนาแล้วรวม 77 คลัสเตอร์


 
ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำหรับในปีนี้ กสอ.ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่บริหาร “โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด” ภายใต้แผนส่งเสริมยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระยะเร่งด่วน โดยร่วมกันคัดเลือกคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพรวม 17 เครือข่าย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย SMEs ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่

1) คลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองอุดรธานี 2) คลัสเตอร์ผู้ผลิตและแปรรูปผลไม้ภาคตะวันออก 3) คลัสเตอร์ของฝากของที่ระลึก จังหวัดเลย 4) เครือข่ายผักผลไม้แปรรูปกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 15) เครือข่ายธุรกิจแฟชั่น (Bangkok Fashion Cluster) 6) เครือข่ายอุตสาหกรรมชา จังหวัดเชียงราย 7) คลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม 8) เครือข่ายผลิตภัณฑ์ผ้าม่อฮ่อม จังหวัดแพร่ 9) คลัสเตอร์ต่อตัวถังรถบัส จังหวัดราชบุรี 10) คลัสเตอร์นมโคและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค จังหวัดมหาสารคาม 11) คลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด 12) คลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ 13) คลัสเตอร์ข้าวและข้าวแปรรูป
      
นอกจากนี้ยังมี 14) คลัสเตอร์เซรามิกลำปาง จังหวัดลำปาง 15) เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง 16) คลัสเตอร์เครื่องหนังไทย (Thai Leather Cluster) และ 17) เครือข่ายอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Thai Food Cluster) จากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ การดำเนินงานจะเน้นกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนส่งเสริมการตลาดเชิงรุกหรือการสร้างนวัตกรรมทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ
      
ทั้งนี้ คาดว่าภายใน 1 ปีจะมีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนามากกว่า 2,000 ราย เกิดนวัตกรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้มากกว่า 5 เรื่อง และเกิดการขยายตัวในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 530 ล้านบาท ลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่า 65 ล้านบาท

อ้างอิงจาก  ผู้จัดการออนไลน์
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,230
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
948
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
737
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
733
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
671
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
627
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.