2.2K
12 มิถุนายน 2558
แฟรนไชส์ HIGH-SPEED MATHS. ปรับค่าแฟรนไชส์ใหม่ เพียง 3 สาขาเท่านั้น 

“ แฟรนไชส์ HIGH-SPEED MATHS.CENTER ได้ปรับราคาค่าแฟรนไชส์ให้นักลงทุนได้มีทางเลือกขึ้นโดย  แบ่งเป็น 3 แบบ คือ

แบบที่ 1 ลงทุนเพียง ค่า Franchise Fee เพียง 890,000 / 3 ปี  และค่า Royalty Fee เพียง 25% ของรายได้  เฉพาะ 3 สาขาแรกเท่านั้น รับหลักสูตรครบทุกหลักสูตรตั้งแต่ ป.6-ม.6 ครบทุกวิชา และหลักสูตรที่มีในอนาคตอีกมากมายโดยไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์เพิ่ม

แบบที่ 2 ลงทุนเพียง ค่า Franchise Fee เพียง 1,500,000 / 5 ปี  และค่า Royalty Fee เพียง 15% ของรายได้ และมีระบบรับประกันรายได้ (สอบถามที่อาจารย์บุ๋มโดยตรงที่ 089-1195013) เฉพาะ 3 สาขาแรกเท่านั้น รับหลักสูตรครบทุกหลักสูตรตั้งแต่ ป.6-ม.6 ครบทุกวิชา และหลักสูตรที่มีในอนาคตอีกมากมายโดยไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์เพิ่ม

แบบที่ 3 ลงทุนเพียง ค่า Franchise Fee เพียง 2,500,000 / 10 ปี 
และค่า Royalty Fee เพียง 10% ของรายได้ และมีระบบรับประกันรายได้ (สอบถามที่อาจารย์บุ๋มโดยตรงที่ 089-1195013) เฉพาะ 3 สาขาแรกเท่านั้น รับหลักสูตรครบทุกหลักสูตรตั้งแต่ ป.6-ม.6 ครบทุกวิชา และหลักสูตรที่มีในอนาคตอีกมากมายโดยไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์เพิ่ม
ความเป็นไปได้ของโอกาสธุรกิจการศึกษาและสิ่งสำคัญในการเลือกโรงเรียนกวดวิชานั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ 3 ประการ คือ
 1. คุณวุฒิและประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน  ชื่อเสียงอันยาวนานของกวดวิชา
 2. เทคนิคการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ สอนเข้าใจง่าย นำเสนอได้น่าสนใจ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนสามารถนำความเข้าใจไปคิดต่อยอดและประยุกต์ใช้กับโจทย์ในรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างไม่ติดขัด
 3. อย่าเลือกที่เรียนตามเพื่อน ต้องเลือกสไตล์ของผู้สอนให้เหมาะกับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเลือกโรงเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเอ็นทรานส์ จะต้องเลือกเรียนกับสถาบันที่สอนโดยอาจารย์เพียงท่านเดียวเท่านั้น เนื่องจากข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์จะมีหลายเรื่องในข้อเดียวกัน และโจทย์มีความสัมพันธ์กัน อาจารย์ที่มีประสบการณ์จะสอนความสัมพันธ์ระหว่างเรื่อง จุดที่เชื่อมระหว่างบท หรือขอบเขตของแต่ละบทได้อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้มากที่สุดนั่นเอง
   

 

อาจารย์ ชวพัฒน์ อัจฉริยกุล (พี่บุ๋ม) ผู้อำนวยการ สถาบันกวดวิชา HIGH-SPEED MATHS.CENTER อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรมระดับ Entrance อย่างเชี่ยวชาญนานกว่า 20 ปี

เป็นผู้ที่สอนพื้นฐาน หลักการ การจำสูตร เทคนิคและการประยุกต์ และการแก้ปัญหาโจทย์ให้นักเรียนเข้าใจ และสนุกกับการเรียนได้ดีที่สุดในยุคนี้ เป็นผู้คิดค้น 179 สูตรลัดคณิตศาสตร์ Entrance (PB LAW) เพื่อพิชิตการสอบเอ็นทรานซ์อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเป็นผู้คิดระบบ On Demand ขึ้นเป็นคนแรก กระทั่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงนักเรียน นักศึกษา

รวมถึงนักการศึกษาโดยทั่วไป ทั้งนี้เน้นการสอนโดยใช้เทคนิค เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ที่สำคัญในปัจจุบัน HIGH-SPEED MATHS.CENTER ยังเป็นสถาบันที่อำนวยการสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างครบครันในทุกสาขาวิชาอีกด้วย   
“ผมสอนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์โดยเน้นการปูพื้นฐานให้แน่นสอนทุกจุด สอนทุกเรื่องอย่างละเอียดและสมบูรณ์ ดึงจุดที่สำคัญมาเชื่อมโยงกัน แล้วจะมีสูตรลัดให้ทุกเรื่อง พร้อมกับให้โจทย์ที่มีความหลากหลายรูปแบบ เพื่อดักแนวข้อสอบเอ็นทรานซ์ ซึ่งช่วยมีความรวดเร็วในการทำข้อสอบเอ็นทรานซ์ เมื่อนักเรียนเห็นข้อสอบก็สามารถทำได้เลย ที่สำคัญผมมีลำดับ ขั้นตอนในการสอน เพื่อให้เข้าใจง่าย ผมมีความตั้งใจอย่างจริงจังและทุ่มเทเพื่อที่จะสอนให้นักเรียนทุกคนรักคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ควบคู่กันไปด้วย

เพื่อเป็นรากฐานในการเรียนมหาวิทยาลัยต่อไป ขอให้มั่นใจได้ว่าถ้าน้องต้องการคะแนนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ระดับสูงสุด ผมสามารถทำให้ฝันของทุกคนเป็นจริงและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้เหมือนรุ่นพี่ๆ ที่เคยเรียนกับผมมาแล้วมากมายนับแสนคน”

สถาบันกวดวิชา HIGH-SPEED MATHS.CENTER แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชาแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดมาแล้วกว่า 20 ปี รวมทั้งประสบการณ์ด้านธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาแล้วประมาณ 10 ปี พร้อมเปิดโอกาสดีสำหรับผู้ที่มีใจรักและมีความตั้งใจในการทำธุรกิจการศึกษา โดยเปิดรับแฟรนไชส์ซีในรูปแบบของการร่วมลงทุน ซึ่งเป็นแฟรนไชส์แบบใหม่ ทั้งนี้เพื่อร่วมแป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับการศึกษาของไทย       
สำหรับมาตรฐานการเลือกผู้ร่วมลงทุน คือต้องดูว่าผู้ลงทุนมาเวลามากพอที่จะทุ่มเทให้กับธุรกิจ มีศักยภาพทางการตลาดที่ดีหรือไม่ และควรจะเป็นผู้ที่มีคอนเน็คชั่นกับทางโรงเรียนต่างๆด้วย เพื่อเป็นการง่ายขึ้นในการทำตลาด เพราะกุญแจสำคัญในการทำธุรกิจสถาบันกวดวิชาก็คือการทำ Road Show ซึ่งถือเป็นการตลาดที่สำคัญอย่างยิ่ง ทางผมและทีมงานฯ จะไปทำ Road Show ให้แฟรนไชส์ซีแต่ละสาขาเป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้สถาบันฯในพื้นที่นั้นๆเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากที่สุด

โดยตอนเริ่มแรกนั้นผมและทีมงานฯ จะไปเซอร์เวย์ดูสถานที่ด้วยตนเอง และให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน ดูแลทั้งหมดรวมถึงการวางเลย์เอาท์ในโรงเรียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และถูกต้องตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ลงทุนต้องมองจุดประสงค์ของการทำธุรกิจนี้ให้ถูกต้อง คือ ไม่ใช่เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นสร้างกำไร แต่ยังมีส่วนช่วยสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยอีกด้วยครับ”

แฟรนไชส์อำนวยการสอนด้วยระบบ On Demand จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชา เน้นการสอนให้เข้าใจง่ายโดยอาศัยเทคนิคต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำ การทำการตลาดอย่างตรงจุด ช่วยพัฒนาหลักสูตร ดุแลคุณภาพการสอนให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ที่สำคัญคือช่วยให้แฟรนไชส์ซีสามารถคืนทุนได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย 

“วิธีการสอนของผม จะมีลำดับขั้นตอนอยู่แล้ว โดยสอนจากง่ายไปหายาก ได้ทำแบบฝึกหัดเยอะมีโจทย์หลากหลายรูปแบบ เพราะคณิตศาสตร์เน้นทักษะการทำโจทย์ ถ้าทำโจทย์ได้มากก็จะทำให้เด็กเข้าใจไปเอง เป็นลักษณะ On Demand ที่เด็กจะเรียนจากที่นี่ สอนสดที่นี่ อัดจากที่นี่ ส่งเทปไปตามศูนย์ ด้วยระบบ Sever ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกศูนย์ จะมีการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด”

“สำหรับการเรียนในรูปแบบ On Demand นั้นนับเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเรียน และวัยรุ่นในยุคปัจจุบันซึ่งค่อนข้างมีเวลาน้อย และใช้เวลาส่วนหนึ่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ข้อดีอีกอย่างของการเรียนแบบ On Demand คือสามารถเปิดช่องโหว่ในเรื่องของการขาดสมาธิ การที่นักเรียนไม่กล้าถาม หรือต้องเรียนในช่วงที่ไม่พร้อม ไม่อยากเรียน แต่ถ้าเป็นการเรียนด้วยระบบ On Demand ก็สามารถเลือกเรียนในตอนที่ไม่พร้อมจะเรียนได้

ถ้าหากมีข้อสงสัย ผมก็มีช่องทางการสอบถาม การสื่อสารกันในหลายช่องทาง เช่น ทางเฟสบุ๊ค เว็บบอร์ด หรือทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ และสำหรับคอมพิวเตอร์ของผมมีระบบ capture หน้าจอ สงสัยตรงไหนก็ capture หน้าจอส่งเข้าเมล์มาให้ผมได้เลย ไม่เกิน 3 วันน้องก็จะได้คำตอบเลยครับ พูดง่ายๆว่าเป็นการเรียนแบบ On Demand ด้วยระบบ Server ภายในระยะเวลาที่กำหนด”   
สถาบันกวดวิชา HIGH-SPEED MATHS.CENTER ที่อำนวยการสอนโดยท่านผู้อำนวยการของสถาบันฯ หรือพี่บุ๋มของน้องๆ และทีมอาจารย์ผู้มีความผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาอีก 13 ท่าน พร้อมรองรับความต้องการของนักเรียน ให้สามารถเลือกเรียนได้ครบทุกสาขาวิชา ทั้งยังสร้างมาตรฐานความเป็นต้นแบบ ช่วยให้ผู้ลงทุนประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมและมุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันต่อไปได้ในระดับสากลข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจแฟรนไชส์ : สถาบันกวดวิชา HIGH-SPEED MATHS.CENTER ติดต่อ อ.ชวพัฒน์ อัจฉริยกุล (อ.บุ๋ม)

เลขที่ 2965-67 ติดถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 101/2-3 (ติดวิสุทธานี) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
www.highspeedmaths.com/franchise , www.highspeedmaths.com 

email :  highspeedmaths@gmail.com  www.facebook.com/highspeedmaths

โทรศัพท์  02-731-0147, 089-119-5013(สายตรงอาจารย์บุ๋ม)


 


 
อำนวยการสอนและสอนโดย.... อ.ชวพัฒน์  อัจฉริยกุล (พี่บุ๋ม)
 • มัธยมตอนต้น – ปลาย ที่ บดินทรเดชา ด้วยระดับคะแนนยอดเยี่ยม
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง 2534
 • ได้รับทุน QUEEN SIRIKIT จากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Engineering) จากสถาบัน AIT ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แห่งหนึ่งของโลก ในสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Engineering) ปี 2536
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Engineering) จากสถาบัน AIT ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรม แห่งหนึ่งของโลก ในสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Engineering) ปี 2536อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรม ระดับ ENTRANCE อย่างเชี่ยวชาญนานกว่า 20 ปี จนเป็นที่รู้จักจากลูกศิษย์มากมายทั่วไปเป็นอย่างดี
 • อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ ENTRANCE รับเชิญจากโรงเรียนมัธยมปลาย ชื่อดังทั่วประเทศ เพื่อติวก่อนสอบ ENTRANCE
 • ผู้คิดค้น 179 สูตรลัดคณิตศาสตร์ ENTRANCE (PB LAW) เพื่อพิชิตการสอบ ENTRANCE อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ที่มีชื่อเสียงมานานหลายปี
 • ผู้ที่สอน พื้นฐาน หลักการ การจำสูตร เทคนิคการระยุกต์ และการแก้ปัญหาโจทย์ให้นักเรียนเข้าใจ และสนุกกับการเรียนให้นักเรียนเข้าใจ ได้ดีที่สุดในยุคนี
   
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ มารุชา เปิดส..
1,676
ประกาศผลแล้ว! งานมอบรา..
1,459
เติบโตต่อเนื่อง! #แฟรน..
756
ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองเปิ..
745
#แฟรนไชส์ Am Tea เดินห..
709
#แฟรนไชส์ คาเฟ่ ชากัญ ..
574
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.