2.3K
25 ธันวาคม 2556
ผอ.สสว.ชูแผน 4 ปีปั้นSMEsหมื่นราย ผลักดันรายได้ไม่น้อยกว่า 620 ล้านบ.

 
 
ผอ.สสว.คนใหม่เปิดวิสัยทัศน์หลังเข้ารับตำแหน่ง ชูธงบูรณาการงานร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ประกาศจัดตั้งSMEs Center ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 11,000 ราย สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 620 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าผลักดัน GDP SMEs ขึ้นเป็น 40%ของ GDP ทั้งประเทศภายใน 6 เดือน
 
นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงนโยบายและทิศทางการส่งเสริม SMEsในปี 2557 โดยมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางประสานและบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

โดยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ คุณภาพสินค้า รวมถึงเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในแต่ละภูมิภาคและต่างประเทศ อีกทั้งกำหนดกรอบการทำงานอย่างชัดเจนระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)ที่ดูแลภาคการผลิตส่วนสสว.จะดูแลภาคการค้าและบริการเป็นการทำงานประสานกับกระทรวงพาณิชย์มากขึ้น เพื่อผลักดัน SMEs ให้มีโอกาสไปต่างประเทศ
 
“สสว. จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา SMEs ให้มีคุณภาพที่ดี สามารถขยายตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยจะประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับ SMEs และ OTOP ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และได้ประสานกับกลุ่มผู้ค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ เช่นSeven Eleven แม็คโคร เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ฯลฯ เพื่อทำช่องทางการตลาดให้กับสินค้าโอท็อป” ผอ.สสว. กล่าว
 
สำหรับในส่วนของ OTOP จะเน้นยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ให้ก้าวสู่ SMEs ซึ่งจะดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ OTOP PLUS เป็นโครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ก้าวไปสู่ SMEs, การจัดตั้ง SMEs Center เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ในส่วนของ OTOP ร่วมกับโมเดิร์นเทรดและคอนวีเนียนสโตร์จัดทำ Corner OTOP และติดต่อกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ฯลฯ ภายใต้งบประมาณจำนวน 838.95ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อพัฒนา OTOP ให้เป็นผู้ประกอบการขนาด S และพัฒนาผู้ประกอบการขนาด S เป็นขนาด M จากขนาด M เป็นขนาด L ในที่สุด
 
สำหรับการส่งเสริม OTOP PLUS จะมีช่องทางให้ OTOP PLUS เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติ ผลักดันให้ภายใน 6 เดือนแรก มีร้านค้าที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ อย่างน้อย 1 ร้าน ที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับสินค้า OTOP PLUS ให้ไปถึงมือผู้บริโภคและก้าวไปสู่การส่งออกต่อไป

ส่วน SMEs ภายใน1 ปี จะผลักดันให้มีการจัดตั้ง SMEsCenter โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และจะร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการSMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้น และจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านโครงการต่างๆ ที่ สสว. ดำเนินการ เช่น การชดเชยดอกเบี้ย โครงการMachine Fund เป็นต้น
 
ผอ.สสว. กล่าวต่อว่า ส่วนการส่งเสริมการเติบโต SMEs ตั้งเป้าจะผลักดันGDP SMEs จาก 37% ในปี 2552 ขึ้นเป็น40% ของ GDP ทั้งหมดของประเทศภายใน 6 เดือน และเมื่อถึงเวลาจะสามารถบอกได้ว่า GDP SMEs จะถึง 40%เมื่อไร โดย SMEs ส่วนใหญ่มาจากภาคการค้า 80%, ภาคบริการ 43% และภาคการผลิต 33% ซึ่งเป็นไปได้ที่จะขยายในส่วนของภาคการบริการและการผลิตให้มากขึ้นเพื่อผลักดันการเติบโตโดยรวมของ SMEs
 
ส่วนแผนงานอื่นๆ เป็นการบริหารจัดการทั่วไป ระยะเดือนที่ 7 ถึงระยะยาวต่อเนื่อง ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEsไทย ที่ทางสสว. กำหนดไว้ในแผนการส่งเสริม SMEs ปี 2555-2559 (ฉบับที่ 3)ขณะเดียวกันมีการเตรียมจัดทำแผนการส่งเสริม SMEs ปี 2560-2564 (ฉบับที่ 4)ซึ่งในแผนที่ 4 นี้ ทางมติของคณะกรรมการบริหารสสว. มีมติให้ทำร่วมกับ World Bank ซึ่งคาดว่าอย่างน้อยอีกประมาณ 12 เดือนจะได้เห็นแผนงานดังกล่าว รวมทั้งการทำงานร่วมกับสำนักงานผู้แทนการค้าไทย ซึ่งได้มีการติดต่อประสานงานกับประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศอาเซียน แถบยุโรป อาจเป็นประเทศในกลุ่มแอฟริกา เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ
 
“ในปี 2557 นี้ สสว. ตั้งเป้าหมายว่า จะสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้SMEs รวมทั้งพัฒนาอาชีพให้ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการรายเดิมไม่น้อยกว่า 11,000 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 2,100 ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขยายโอกาสทางการตลาดไม่น้อยกว่า620 ล้านบาท“ ผอ.สสว. กล่าวเสริม

อ้างอิงจาก ฐานเศรษฐกิจ
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ซิก้า อินโนเวชั่นแชร์ม..
1,226
เปิด 46 รายชื่อธุรกิจแ..
881
เจ วอช ซิสเท็ม เปิดสาข..
875
ล้ำสุด! ซื้อแฟรนไชส์ “..
737
แรงส่งท้ายปลายปี! ฮ็อบ..
710
ชีสซี่ฟรายจัดให้! เปิด..
669
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.