378
1 มีนาคม 2566
กรมพัฒน์ฯ ชวนสมาคมการค้าและผู้ที่สนใจร่วมสัมมนาหัวข้อ“BEYOND DIGITAL MARKETING TREND 2023” 8 มี.ค. นี้
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom หัวข้อ “BEYOND DIGITAL MARKETING TREND 2023” ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เพื่อสร้างความรู้ด้านเทรนด์การตลาดรวมถึงเทรนด์การค้าโลกแก่สมาคมการค้าและธุรกิจที่เป็นสมาชิกของสมาคมการค้า ในการพัฒนาองค์กรให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทางการค้ายุคดิจิทัล พร้อมปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า รวมถึงให้มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อปูพื้นฐานก่อนก้าวไปสู่การเป็นสมาคมการค้าดีเด่นในอนาคต
 
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สมาคมการค้า เป็นศูนย์รวมของ ภาคธุรกิจรายสาขา และเป็นแกนหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก ปัจจุบันมีสมาคมการค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินกิจการอยู่จำนวน 3,019 สมาคม โดยกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาธุรกิจ ซึ่งในช่วงวิกฤตโควิดหลายปีที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจทั่วโลกต่างก็ปรับตัวเข้าสู่รูปแบบของดิจิทัลและมีการนำเทคโนโลยีออนไลน์ เข้ามาใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง การตลาดดิจิทัลหรือการตลาดออนไลน์จึงกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่ต่างก็เข้ามาสู่โลกของธุรกิจออนไลน์ จึงมีแนวคิดในการให้ความรู้แก่สมาคมการค้าในเรื่องของเทรนด์การตลาดรวมถึงเทรนด์การค้าโลก 
 
พร้อมกับพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เพิ่มความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดสมาคมการค้าสู่การเป็นสมาคมการค้าดีเด่น ให้สมาคมการค้าสามารถเป็นผู้นำให้แก่สมาชิกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนโดยกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ภายใต้หัวข้อ “BEYOND DIGITAL MARKETING TREND 2023” ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 สัมมนาฟรี! แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอบรม ทาง เว็ปไชต์ www.dbd.go.thโดยแบ่ง การบรรยายออกเป็น 3 หัวข้อ คือ 1) Update กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า 
 
โดยวิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่จะมาชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้จากการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้า และแนะนำวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องพร้อมอัพเดทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) Upgrade to สมาคมการค้าดีเด่น โดย ดร.พีรเดช อนันตนาถรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่จะมาให้ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาคมการค้าดีเด่น

ซึ่งจะแนะนำเคล็ดลับเตรียมตัวอย่างไรให้สามารถก้าวไปเป็นสมาคมการค้าดีเด่น 3) Key to Success in Digital World โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจะมาช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้เห็นทิศทางการค้าและการตลาดโลกในยุคดิจิทัล สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และแนวทางในการปรับตัวเพื่อให้ประสบความสำเร็จ อธิบดีกล่าวในตอนท้าย
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนสมาคมการค้า ธุรกิจที่เป็นสมาชิกของสมาคมการค้า หรือผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5970 และ 081-1720110 (คุณคัมภีร์) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ที่มา : MGRonline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
#แฟรนไชส์ โกลเบิล อาร์..
659
#แฟรนไชส์ รสเด็ดก๋วยเต..
567
#แฟรนไชส์ “อาจุมม่าคาเ..
566
#แฟรนไชส์ ละคุงชา! มาแ..
523
อีเอฟแอล เลิร์นนิ่ง เซ..
508
#แฟรนไชส์ ดับเบิ้ลนัวร..
502
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด