6.6K
9
17 กันยายน 2553

เปิดแล้ว! งาน “มหกรรมธุรกิจ  DBD Expo 2010” 

นายอลงกรณ์  พลบุตร  รัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมธุรกิจ  DBD Expo 2010” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างและขยายโอกาสให้เถ้าแก่ใหม่ พร้อมให้ความรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจที่น่าสนใจ ระหว่างวันที่ 16-19  กันยายน 2553 ณ ฮอลล์  3   ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี

 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการไทย หวังต่อยอดปั้นเถ้าแก่ใหม่ ในงาน “มหกรรมธุรกิจ  DBD  Expo 2010” 16 -19 กันยายนนี้ ที่ ฮอลล์ 3 จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ อิม แพค เมืองทองธานี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   กระทรวงพาณิชย์  โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการไทย  หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการและขยายโอกาสแก่เถ้าแก่ใหม่ ในงาน “มหกรรมธุรกิจ DBD  Expo 2010” ท่ามกลางผู้ประกอบการไทยร่วมงานอย่างคึกคักกว่า 200 บูธ พร้อมกิจกรรมให้ความรู้ด้านธุรกิจต่างๆ และสีสันความสนุกสนานต่างๆ มากมายภายในงาน ตลอด 4 วันระหว่างวันที่ 16-19  กันยายน 2553 ณ    Hall  3     ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี  พร้อมตั้งเป้ามีผู้เข้าชมงานกว่า 50,000 ราย ทั้งนี้ โดยมีนายอลงกรณ์  พลบุตร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดงาน
 

 
               นายอลงกรณ์  พลบุตร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทสำคัญโดยตรงต่อผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งด้านการให้บริการ รวมรวบข้อมูลทางธุรกิจ และการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้  โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์   ซึ่งมีอัตราการเติบโตชัดเจนเฉลี่ย 20 เปอร์เซ็นต์ ในสถานการณ์ปกติ  ทำให้ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจากการผลักดันของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกิดผู้ประกอบกว่า 400 ราย กระจายออกไปกว่า 20,000 สาขา ทำให้เกิดมูลค่าในตลาดกว่า 30,000 ล้านบาท และเป็นธุรกิจสำคัญที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นผลักดันให้เกิดการส่งเสริม พัฒนาอย่างเป็นระบบ พร้อมเตรียมผลักดันผู้ประกอบการรายที่มีศักยภาพออกสู่ตลาดสากลต่อไปอีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีธุรกิจโอทอป และโลจิสติกส์ที่เป็นธุรกิจสำคัญที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ
 

                   “สำหรับการจัดงานครั้งนี้  นอกจากเป็นการโชว์ศักยภาพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้ประกอบการไทยที่มี ความแข็งแกร่งแล้วเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบแล้ว  วัตถุประสงค์สำคัญในการขยายโอกาสทางธุรกิจ และสร้างผู้ประกอบการใหม่โดยใช้การจัดงานครั้งนี้เป็นเวทีในการพบปะแลก เปลี่ยน ให้ความรู้และเจรจาทางธุรกิจ  ยังนับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สำคัญอีกด้วย “


                       ด้านนายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ว่า งานมหกรรมธุรกิจ (DBD  Expo 2010)  เพิ่งจัดขึ้นครั้งแรก สืบเนื่องจากโครงการ Rainbow  Project  ซึ่งได้รับมอบนโยบายจาก นายอลงกรณ์  พลบุตร   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   โดยมุ่งส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจภายใต้การส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมุ่งเน้นธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นหลัก  ทั้งนี้ ภายในงานยังได้รวบรวมสุดยอดธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสและความสำเร็จในการเป็น “เจ้าของธุรกิจ” ได้ง่ายๆ โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตในตลาดสูง และมั่นคงอย่างเช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ สปา  ร้านอาหาร  OTOP  E-Commerce และธุรกิจกำจัดขยะเพื่อรีไซเคิล   ฯลฯ  เป็นต้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น  200 ราย   ประกอบด้วย    ธุรกิจแฟรนไชส์  102 ราย ธุรกิจบริการ 21 รายการ ธุรกิจโอทอป 54 ราย   และอื่นๆ  26 ราย  พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่  SME Bank, ธนาคารออมสิน,บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) , กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และธนาคารกรุงไทย
 


          * ธุรกิจแฟรนไชส์  อาทิ  Daddy Dough , NOBODY,  บ้านไร่กาแฟ, โชคดีติ่มซำ ,ขนมแม่เอย, ชิกเก้นชิค,นมสดแดลี่ฟาร์ม ,100 YEN RAMEN อาหารญี่ปุ่น, ข้าวมันไก่เชฟโจว ฯลฯ

          * ธุรกิจบริการ อาทิ กันตวรรณ สปา ,สิริกายา,  เรือนสมุนไพรสปา,TALALASK Health Food อาหารเพื่อสุขภาพ, คุณเก๋ ขนมหวาน, สถาบันแพทย์แผนไทย   ฯลฯ

           *  ธุรกิจโอทอป อาทิ ผ้าไหมบ้านครัว, เรือไทยจำลอง, กลุ่มกระเป๋าผ้าชุมชนคลองเจ๊กพัฒนา Pada Che กระเป๋าผ้าสตรี, กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาด ต.โพธิ์งาม หญ้าทองไม้กวาดดอกหญ้า, ริ้วทองหุ่นกระบอกไทย, วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านกกต้อง ผ้าทอจกโบราณ, ร่มกระดาษจิ๋ว ดอกไม้ดิน,ปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร จักรสานใบลาน,กาแฟชุมพร,กลุ่มทอเสื่อกกบ้านซุ้มขี้เหล็กเสื่อกก ฯลฯ

           * อื่นๆ  อาทิ แม่ริมหัตถกรรมไม้แกะสลัก  ตุ๊กตาผ้าทำมือ,ธูปหอมรุ่งเจริญ ธูปหอม La Bella Silver Shop เครื่องประดับเงิน  GEMAX อัญมณี เครื่องประดับ, สินค้าพลาสติก ฯลฯ

                       นอกจากภายในงานพร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยกูรู ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ  ได้แก่ การเสวนา หัวข้อเรื่อง "คิดให้ครบ ก่อนทำธุรกิจ" โดยคุณเมธี ลีละวัฒน์ อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า" โดย คุณพีรวงศ์  จาตุรงคกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัทอุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด "การสร้างธุรกิจโดยใช้ อี คอมเมิร์ซ" โดย อรรถศิษฐ์  พัฒนะศิริ ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน อี คอมเมิร์ซ  "ควรคิดก่อนทำธุรกิจแฟรนไชส์" โดย  คุณสุภัค  หมื่นนิกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซี่ส์  อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ จำกัด รวมทั้งศิลปิน ดารา ที่จะมาบอกเล่าถึงเคล็ดลับความสำเร็จในการทำธุรกิจให้ได้ฟังอย่างใกล้ชิด ได้แก่ Talk Show การทำธุรกิจ ไอศกรีมทอด โดย ตี๋  ดอกสะเดา, การทำธุรกิจ แฟรนไชส์ โดย ปู ดอกสะดา และ MINI Concert จากศิลปินบ้านเอเอฟ (Academy Fantasia)

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่บทบาทและภารกิจด้านต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมสีสันสร้างความสนุกสนานต่างๆ มากมายภายในงาน ซึ่งคาดว่างานนี้ จะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 50,000 ราย และก่อให้เกิดธุรกิจรายใหม่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย มูลค่าตลาดกว่า 50 ล้านบาท
 
                    “ ในงานดังกล่าว นอกจากจะสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ประสงค์จะมีธุรกิจเป็นของตนเองผ่านช่องทางธุรกิจแฟรนไช ส์ และ E- commerce ยังสร้างทักษะและโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมฯ ไม่ว่าจะธุรกิจแฟรนไชส์ สปา  ร้านอาหาร  โอทอป  อีคอมเมิร์ซ ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจสีเขียว ธุรกิจรีไซเคิล  เป็นต้น  และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในงานที่น่าสนใจอีก  ประกอบด้วย นิทรรศการบทบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การนำเสนอธุรกิจในความส่งเสริมของกรม การให้บริการปรึกษาธุรกิจของศูนย์ปรึกษาธุรกิจ (Business Clinic)  ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ที่จะให้บริการปรึกษาด้านธุรกิจ แก่ผู้ที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจใหม่, ผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้ว
 


โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจชั้นนำในประเทศกว่า 200 รายเข้าร่วมแสดงในงาน พร้อมเชิญสุดยอดกูรูด้านธุรกิจที่จะมาให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้การปรึกษาแนะนำทุกเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจตลอดจนสถาบันการเงิน ที่พร้อมจะให้คำแนะนำเรื่องสินเชื่อและให้สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ และพลาดไม่ได้กับเหล่าศิลปินดารา นักแสดง ที่จะมาบอกเล่าถึงเคล็ดลับความสำเร็จการประกอบธุรกิจ อาทิ ลูกชิ้นหมู ปู-เด๋อ, ตี๋ ดอกสะเดา เจ้าของธุรกิจไอศกรีมทอดอันโด่งดัง พร้อมชมความสนุกสนานของเหล่าศิลปินจากนัท ศักดาทร AF4 และ  บอย AF 3 (ตั๊ดสู้ฟุด)“
 
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจเป็นของตนเอง หรืออยากพัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่ให้เติบโตก้าวหน้า พลาดไม่ได้กับงาน “มหกรรมธุรกิจ DBD Expo 2010” ระหว่างวันที่ 16 - 19 กันยายนศกนี้ เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคาร 3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ ทุกเรื่องของธุรกิจ...มีครบในงานเดียว

พบบูธไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ได้ที่ หมายเลขบูธ A27 นะครับ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมธุรกิจ (DBD Expo2010)
จิดาภา หรือ ยุพา โทร. 08-1817-7153
E-mail :
pj_yui@hotmail.com, yui.jidapa@gmail.com

 

ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ประกาศ! เปิดรายชื่อตัว..
1,230
#แฟรนไชส์ กองจูปิ้งย่า..
948
#แฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท พล..
737
#แฟรนไชส์ โคโค ฟุกุ เป..
733
#แฟรนไชส์ ควิกเซอร์วิส..
671
สุดจัด! #แฟรนไชส์ บั๊บ..
627
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.