หน้าดาวน์โหลด   โครงการเรนโบว์โปรเจค   7 ช่องทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
46K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ปรับลดค่าธรรมเนียมและขนาดของการลงทุนแฟรนไชส์ลงประมาณ  20-50%  และขนาดของธุรกิจที่ไม่สูงมากนัก
 File size : 0.362 MB.
 Type : doc
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,699)
สนับสนุนการสร้างและบริหารเว็ปไซต์  รวมถึงปรับลดค่าโฆษณาและส่งเสริมการใช่  E-Commerce เป็นเครื่องมือทำธุรกิจมากขึ้น
 File size : 0.071 MB.
 Type : doc
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,150)
สอนหรืออบรมให้ผู้ที่สนใจรู้วิธีการขายสินค้าตรงถึงผู้บริโภคโดยผู้ขายไม่ต้องลงทุนในการซื้อสินค้าพร้อมทั้งสร้างตัวแทนอิสระ
 File size : 0.124 MB.
 Type : doc
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,645)
อบรมเป็นผู้ให้บริการการตลาดทางโทรศัพท์ (Tele-marketing)และส่งเสริมให้มีการใช่ Dirct marketing เป็นเครื่องเครื่องมือทำธุรกิจมากขึ้น
 File size : 0.079 MB.
 Type : doc
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,605)
จัดอบรมเพื่อสร้างตัวกลางรวบรวมวัสดุเหลือใช่มารีไซเคิลและปรับเพิ่มขนาดธุรกิจตามขนาดการลงทุนตั้งแต่ 5,900-980,000 บาท
 File size : 0.079 MB.
 Type : doc
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,850)
สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสิค้าสำหรับผู้ที่ยังไม่มีร้านเป็นของตัวเอง ทั้งภายในห้างสรรพสินค้าและลานของห้างสรรพสินค้าในส่วนกลางและต่างจังหวัด
 File size : 0.078 MB.
 Type : doc
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,011)
จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าทั่วไปและสินค้าส่งออกหรือสินค้าจากโรงงานที่ประสบปัญหาในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
 File size : 0.081 MB.
 Type : doc
28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,573)