หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม | Brunei 
22K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก และมีอุณหภูมิอบอุ่น โดยมีอุณหภุมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
 File size : 2.559 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(1,371)
ประเทศบรูไนต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรหลายรายการเพื่อให้เพียงพอ File size : 0.029 MB.
 Type : doc
23-07-2555ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(1,706)
บรูไนเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   เนื่องจากการเติบโตของภาคที่มิใช่น้ำมัน
 File size : 0.083 MB.
 Type : doc
05-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,611)
สินค้าหลักไทยส่งออกไปบรูไน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2008–2009
 File size : 0.06 MB.
 Type : doc
05-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(949)
สถิติจำนวนแรงงานไทยในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประจำปี 2551
 File size : 0.185 MB.
 Type : pdf
05-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(893)
ข้อมูลอัตราค่าเช่าสำนักงานต่อ 100 ตารางเมตร บริเวณใจกลางเมืองและห่างออกไปรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร
 File size : 0.264 MB.
 Type : pdf
05-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(893)
อัตราเงินเดือนของบุคลากรท้องถิ่นสาขาทั่วไปวุฒิปริญญาตรี
 File size : 0.262 MB.
 Type : pdf
05-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(894)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.