บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    การวางแผนธุรกิจแฟรนไชส์
4.0K
1 นาที
17 มกราคม 2552

เทคนิค แฟรนไชส์ : ทางแก้เมื่อ ‘ทำเล’ จำกัด  


ปัจจุบันทำเลค้าขายหายากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ ‘พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์’ นายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย ให้ข้อมูลว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าการวางผังเมืองมีส่วนสำคัญ ทำให้ชุมชนกระจุกตัว การค้าก็ต้องอิงชุมชนเป็นหลัก ในเขตกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ๆ ห้างสรรพสินค้ายังเป็นทำเลอันดับต้นๆ

แม้ว่าจะมีค่าเช่าที่สูง ปัจจุบันค่า GP หรือ ค่าเช่าที่ตกลงกันตามยอดขายที่ผู้เช่าจะต้องเสียให้กับแลนด์ลอร์ดนั้นสูงถึง 45% ก็ตาม ก็ยังมีผู้เช่ายอมจ่าย เพราะด้วยห้างสรรพสินค้าเป็นศูนย์กลางของผู้คนที่จะไปจับจ่าย และเป็น one stop service อย่างทุกวันนี้ ขณะที่ความเป็นจริงแล้ว การดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ควรจะมีต้นทุนพื้นที่ไม่เกิน 25% เท่านั้น

ขณะที่ทำเลใหม่ๆ น่าสนใจ และเริ่มมีธุรกิจแฟรนไชส์หลายรายไปจับจองพื้นที่ คือสถานีรถฟ้า BTS แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนขนาดธุรกิจให้เล็กลงเพราะพื้นที่จำกัด และประเภทสินค้าที่จะวางขายต้องสะดวกและให้บริการที่รวดเร็ว เช่น เบเกอรี่ หรือสินค้าที่บรรจุสามารถนำไปบ้านได้ ซึ่งเป็นทำเลที่ดีอีกทำเลหนึ่งเพราะมีการเดินทางของผู้คนจำนวนมากทั้งช่วงเช้า ระหว่างวันและช่วงเย็น มองโอกาสทำเลพื้นที่แล้วดีแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ที่สินค้าที่วางจำหน่ายด้วยว่าน่าสนใจหรือไม่ หรือตรงตามกลุ่มเป้าหมายหรือไม่

และอีกแนวทางหนึ่งสำหรับขจัดปัญหาการหาทำเลคือ ‘Co-Branding’ เป็นการรวมกันของแฟรนไชส์หลายๆแบรนด์ มาสร้างทำเลใหม่ รวมกันขายในพื้นที่นั้น เช่น อาคารสำนักงาน เป็นการสร้างความหลากหลายของสินค้าดึงดูดให้คนในละแวกนั้นเข้ามาใช้บริการจับจ่ายซื้อสินค้า

“ทำเลจึงเป็นปัญหาของหลายๆ ราย ทำให้ประกอบธุรกิจไม่สำเร็จ แต่ขณะที่รายใหญ่ จะมีทีมหาพื้นที่ วิเคราะห์โอกาสธุรกิจหากตั้งในพื้นที่นั้นๆ ทำให้นักลงทุนมั่นใจที่จะลงทุน ซึ่งบริษัทต้องเข้ามาช่วย แต่ก็ใช่ว่าแฟรนไชส์รายเล็กจะทำไม่ได้ต้องพลิกแพงกลยุทธ์พอสมควรในยุคพื้นที่มีจำกัด หรือกระจุกตัวแค่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น”
 

อ้างอิงจาก ผู้จัดการออนไลน์