บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    การเริ่มต้นค้าขาย    เรื่องราวความสำเร็จ
4.5K
1 นาที
11 มกราคม 2556
10 ก้าวเพื่อความสำเร็จ สำหรับงาน
 
1. กำหนดเป้าหมาย - คุณต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องอะไร ? ทุนการศึกษาสำหรับลูกหลานคุณรถยนต์ คันใหม่ ,บ้านหลังใหม่ ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไรให้เขียนลงไปในกระดาษพร้อมกำหนดวันที่ที่จะต้องทำไว้ด้วย แบ่งเวลาเป็นช่วง ๆ ที่คิดว่าจะทำได้ ทำงานอย่างสม่ำเสมอ วางแผนเป็นวัน สัปดาห์ เดือน
 
2. กำหนดสิ่งที่จะต้องทำ - ประเมินผลการทำงานประจำวัน ทำ Check List งานประจำวันด้วย และควรมีสมุดบันทึกการนัดหมายลูกค้า , รายชื่อลูกค้า และรายชื่อที่ได้รับการแนะนำพกติดตัว เพื่อทำการเพิ่มเติม และติดต่อได้ตลอดเวลา

3. กระตือรือล้น - ความกระตือรือล้น เป็นเชื้อเพลิงสำหรับนักขาย มันช่วยให้มีพลัง ซึ่งคุณต้องดูแลสุขภาพของคุณให้ดี และทำให้จิตใจคุณมีพลัง มีความหวังใจเสมอ
 
4. ตระหนักว่า คุณต้องเป็นผู้เข้าหาลูกค้า - ไม่ใช่แค่ให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาเรา เพราะงานขายตรงเป็นงานที่ต้องวิ่งเข้าหาลูกค้า ติดต่ออยู่เสมอ

5. ไม่หมดความหวังกับการถูกปฎิเสธ - คำว่า "ไม่" เป็นเรื่องธรรมดา จงพากเพียรด้วยความหวังต่อไป

6. จัดตารางอย่างหลักแหลม - กำหนดเวลา แผนที่ เพื่อไม่ให้ล้มเหลวแต่ละวัน
 
7. มีทัศนคติที่ดี - ความสำเร็จในงานขาย มาจากทัศนคติ 90% และ 10% มาจากความสามารถพิเศษ คุณต้องพัฒนานิสัยการคิดอย่างสร้างสรรค์ จงภูมิใจในการเป็นนักขาย ...จงจำไว้ว่า งานขายเป็นอาชีพหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด
 
8. จัดเตรียมพื้นที่สำนักงาน - นักขายส่วนใหญ่ทำงานจากบ้านของตัวเองแต่หากคุณต้องการประสิทธิภาพในการทำงาน จงให้ความสำคัญกับสำนักงาน และตารางการทำงานอย่างเคร่งครัด เพราะจะทำให้คุณภาคภูมิใจ

9. เข้าไปมีส่วนร่วมเสมอ - องคืกรงานขายส่วนมาก จะมีการแข่งขัน เพื่อกระตุ้นผลผลิต รวมถึงการเอาชนะการแข่งขัน ในงานของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสนุกสนาน และสร้างรายได้อย่างงามอีกด้วย
 
10. เรียนรู้การจัดการกับเงินอย่างฉลาด - งานส่วนมาก มักจะจ่ายค่าตอบแทนทุก ๆ สิ้นเดือน แต่งานขายตรง จะได้รายได้แบบครั้งคราว และแบบคงที่ จึงควรมีการฝากเงิน เพื่อดอกเบี้ย จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ในระยะยาว เป้าหมายอีกอย่างหนึ่ง คือ ในวัยช่วงเกษียณอายุ ดอกผลที่ได้จากเงินฝาก จะทำให้คุณอยู่ได้อีกด้วย