บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
1.3K
2 นาที
19 ตุลาคม 2561
8 คำถามจาก 8 โค้ช เช็คว่าคุณเหมาะกับการซื้อแฟรนไชส์หรือไม่
 

ยุคที่มีการแข่งขันกันสูง ถือเป็นเรื่องที่ยากมาก หากใครคิดจะสร้างธุรกิจขึ้นมา และประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว จึงทำให้หลายๆ คนหันมาลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างธุรกิจให้เป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับ มีการถ่ายทอดการทำงานทุกๆ อย่าง จนพร้อมที่จะทำธุรกิจ 
 
แต่ก็ใช่ว่า ใครก็ได้ที่ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาแล้ว จะประสบความสำเร็จทุกคน จำเป็นต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com ได้มีถามจาก 8 โค้ชด้านแฟรนไชส์จากต่างประเทศ มาฝากผู้ที่สนใจหรือคิดจะลงทุนแฟรนไชส์ ว่าตัวเองมีความเหมาะสมสำหรับการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจหรือไม่ 

1.คุณสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมระบบแฟรนไชส์ได้หรือไม่
 

แม้ว่าการซื้อแฟรนไชส์จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น แต่อย่าลืมว่าวัฒนธรรมของระบบแฟรนไชส์นั้น ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องปฏิบัติตามระบบแฟรนไชส์ที่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์สร้างขึ้นทุกอย่าง และต้องรู้จักการเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดี ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ซื้อมาให้เติบโตไปด้วยกัน  
 
2.คุณพร้อมที่จะทำงานสร้างการเติบโตให้ธุรกิจหรือไม่
 

หาใครก็ตามที่มองว่า การซื้อแฟรนไชส์มาแล้ว ไม่ต้องตั้งใจบริหารจัดการธุรกิจ หรือทำเล่นๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ได้วางระบบเอาไว้แล้ว ใครที่กำลังคิดแบบนี้ถือผิด ไม่เหมาะสมที่จะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจ เพราะแม้ว่าคุณจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงมา ถ้าไม่ตั้งใจบริหารธุรกิจ ก็รอวันเจ๊งอย่างเดียว
 
3.คุณสามารถยอมรับในเงื่อนไขของระบบแฟรนไชส์ได้หรือไม่ 
 

ผู้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ต้องรู้ว่า ระบบแฟรนไชส์มีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขอะไรบ้าง โดยเฉพาะผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องปฏิบัติตามระบบแฟรนไชส์ที่เจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์สร้างขึ้น รวมถึงต้องยอมรับว่า ในฐานะแฟรนไชส์ซีจะต้องจ่ายค่า Franchise Fee และ Royalty Fee ให้กับเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ด้วยเช่นกัน ในฐานะเป็นผู้สร้างธุรกิจ ทำการตลาดให้ 
 
4.ไลฟ์สไตล์ของคุณเหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทไหน 
 

การซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจ ต้องรู้ว่าว่าตัวเองเหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทไหน ถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร หรือทำอะไรแล้วออกมาดี ก็ยังไม่ต้องซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะธุรกิจแฟรนไชส์ก็เหมือนกับการแต่งงาน ที่คุณต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนาน ดังนั้น หากจะซื้อคุณต้องเหมาะสมากับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทนั้นด้วย  
 
5.อะไรบ้างที่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์
 

ก่อนจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องอะไรบ้าง ก็อย่าพึ่งตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์นั้นๆ เพราะถ้าซื้อมาแล้ว ไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆ จากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ อาจจะไม่สามารถเรียกร้องได้ในภายหลังก็ได้ นำไปสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งตามมา ดังนั้น ก่อนจะซื้อแฟรนไชส์ต้องรู้ว่า อะไรบ้างที่คุณจะได้รับจากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ จะช่วยให้คุณสำเร็จในธุรกิจ 
 
6.คุณสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคนอื่นๆ ได้หรือไม่ 
 

ต้องยอมรับว่า การซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจ ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องดำเนินธุรกิจร่วมกับคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ รวมถึงบรรดาแฟรนไชส์ซีด้วยกัน ถ้าใครไม่สามารถทำงานร่วมกันกับคนอื่นๆ ได้ นั่นแสดงว่าคุณไม่เหมาะกับการซื้อแฟรนไชส์ เพราะอย่าลืมว่าเวลามีปัญหาในการทำธุรกิจ คุณก็ต้องให้เจ้าของแฟรนไชส์ช่วยเหลือ
 
7.สาเหตุอะไรที่ทำให้คุณอยากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ 
 

ไม่ใช่ว่าใครที่มีเงินแล้ว อยากจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาบริหารเล่นๆ ก็ได้ เพราะหลายๆ แบรนด์แฟรนไชส์ก่อนจะขายแฟรนไชส์ให้กับคุณ จะพิจารณาด้วยว่า ทำไมคุณถึงอยากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เพราะการเป็นผู้ประกอบการต้องมีวิสัยทัศน์ ต้องมีแนวทางสร้างธุรกิจให้เติบโต หรือถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาในการสร้างธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับ ก็ซื้อแฟรนไชส์ได้
 
8.คุณมีวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือไม่ 
 

ก่อนจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ คุณจะต้องสามารถเขียนแผนธุรกิจเป็น และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ แม้ว่าจะเป็นการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ก็ตาม เพราะการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ก็เหมือนกับการบริหารธุรกิจของตัวเอง ที่ต้องวางแผนสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจให้ได้ เพื่อยอดขาย รายได้ และกำไร

ที่สำคัญเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ ก่อนจะขายแฟรนไชส์ให้กับคุณ จะดูก่อนว่าคุณสามารถเขียนแผนธุรกิจได้หรือไม่ หรือมีแผนธุรกิจไปยื่นให้กับเขาหรือไม่ เพราะแม้ว่าระบบแฟรนไชส์จะบังคับให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ปฏิบัติตามเจ้าของแฟรนไชส์ทุกอย่าง แต่ก็ต้องมีแผนสร้างธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน 
 
ทั้งหมดเป็น 8 คำถามต้องตอบให้ได้ ก่อนซื้อแฟรนไชส์ จากโค้ชแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ใครที่กำลังคิดจะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถนำเอา 8 คำถามข้างบน ไปตั้งคำถามกับตัวเองว่า ตอบได้หรือไม่ ถ้าตอบได้ทุกข้อ นั่นแสดงได้ว่า คุณมีความเหมาะสมที่จะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์   
 
คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน

ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise 

 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://www.thaifranchisecenter.com/document/
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เริ่มต้นธุรกิจ https://www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php
 

Franchise Tips
  1. คุณสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมระบบแฟรนไชส์ได้หรือไม่
  2. คุณพร้อมที่จะทำงานสร้างการเติบโตให้ธุรกิจหรือไม่ 
  3. คุณสามารถยอมรับในเงื่อนไขของระบบแฟรนไชส์ได้หรือไม่ 
  4. ไลฟ์สไตล์ของคุณเหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทไหน 
  5. อะไรบ้างที่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์
  6. คุณสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคนอื่นๆ ได้หรือไม่ 
  7. สาเหตุอะไรที่ทำให้คุณอยากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ 
  8. คุณมีวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือไม่